МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДАКАРБАЗИН

Група/призначення:  

Антинеопластичний засіб. Дакарбазин – алкілуючий цитостатичний засіб триазенової структури. Механізм його дії зумовлений здатністю основного метаболіту – діазометану утворювати ковалентні алкільні зв’язки з молекулами, що містять електронні центри, як наприклад SH-групи. Оскільки препарат є структурним аналогом пуринових основ, він діє як антиметаболіт, пригнічуючи синтез ДНК у клітинах пухлин. Покази: злоякісна меланома, лімфогранулематоз, саркоми м’яких тканин; як лікарський засіб другого ряду при тестикулярних пухлинах, злоякісних новоутвореннях ШКТ, нейробластомі.

Альтернативні назви / синоніми:

ДТІК, детицен, біокарбазин.

Діюча речовина: дакарбазин.
Рекомендації при вагітності:

Протипоказаний в І триместрі.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дані від експериментальних тварин  асоціюють дакарбазин з несприятливими результатами вагітностей при дозах до 10 мг/кг/день та вищих. Рекомендована доза для людини становить 2-4,5 мг/кг/день протягом 10 днів. Як і з іншими препаратами цієї групи (бусульфаном, хлорамбуцилом та циклофосфамідом) настійно не рекомендується використання в І триместрі

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При введенні вагітним щурам одноразово високої дози (400 мг/кг) на 11-12 дні гестації спостерігали підвищення частоти вроджених вад розвитку у потомства. Лікування щурів в період органогенезу призводило до зростання випадків резорбції та зменшення розміру плодів, підвищення частоти скелетних аномалій – при дозах 30 мг/кг/день та вищих. Великі вади у щурів реєструвались при материнських дозах на рівні 50-70 мг/кг/день, а, згідно з одним джерелом, при дозах 800-1000 мг/кг – розщілини хребта, енцефалоцеле. Препарат вводився внутрішньоперитонеально, що не відповідає звичному для людини шляху введення. У кролів доза 10 мг/кг/день призводила до абортів та зростання частоти вроджених вад розвитку. Не виникало несприятливого впливу при дозі 5 мг/кг/день.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Повідомляється про лікування меланоми дакарбазином в І триместрі вагітності, яку перервали. В другому випадку жінці в терміні 21 тижня призначили 2 цикли хіміотерапії з приводу хвороби Ходжкіна (лімфогранулематозу). Кожний цикл складався з дакарбазину (375 мг/м2 внутрішньовенно на 1-й та 14-й дні), доксорубіцину, блеоміцину, вінбластину. На 29 тижні народилась здорова дівчинка вагою 2400 грам, без відхилень у віці 10 років.

Дослідження 2002 року інформує про 1915 жінок з 4029 вагітностями після хіміотерапії без променевого лікування. Не виявлено статистичної різниці результатів вагітностей (народжені живими та спонтанні аборти) між групами, включно з 170 вагітностями у жінок, лікованих дакарбазином.

Повідомляється про 14 жінок, лікованих у І триместрі вагітності дакарбазином з або без комбінації з іншими антинеопластичними препаратами – всі діти при народженні не мали відхилень. Спостереження за дітьми в середньому до 22 років не виявило фізичних чи неврологічних порушень або онкологічних захворювань. Додатково повідомляється про немовля з впливом в І та ІІ триместрах в режимі Дартмута (дакарбазин, кармустин, цисплатин, тамоксифен), яке народилось з мікрофтальмією та гіперметропією.

Не виявлено вроджених вад розвитку у 4 народжених живими дітей від одного чоловіка та однієї жінки, лікованих в дитинстві чи підлітковому віці дакарбазином.

Щодо наслідків професійного впливу антинеопластичних препаратів на результати вагітностей див. статтю циклофосфамід.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання у людини. Через потенційну токсичність, таку як пригнічення гемопоезу, дакарбазин протипоказаний при грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Призначення самцям щурів дози до 50 мг/кг двічі на тиждень протягом 9 тижнів не вплинуло на лібідо чи фертильність, однак, при паруванні з нелікованими самками спостерігали зростання частоти резорбції плодів. Проте не зрозуміло, чи резорбція виникала швидше внаслідок зменшення кількості запліднених яйцеклітин, аніж через загибель ембріонів. Призначення препарату самкам щурів протягом 2 тижнів перед паруванням не продемонструвало несприятливого впливу на фертильність при дозах до 30 мг/кг/день. Дослідження 2006 року у самців мишей  з дозами до 100 мг/кг/день протягом 5 днів повідомляє тільки про транзиторні порушення різних параметрів репродуктивної функції. Відсутність залежних від дози ефектів дакарбазину припускає наявність методологічних недоліків.

Хіміотерапія у людини в режимі, що включає дакарбазин (ABVD: адріаміцин (доксорубіцин), блеоміцин, вінбластин, дакарбазин), як правило, призводить тільки до транзиторної гонадальної дисфункції. На противагу цьому, лікування класичними алкілуючими препаратами може призводити до незворотного непліддя. Не спостерігали вроджених вад розвитку у 12 немовлят від чоловіків та жінок, які отримували дакарбазин перед заплідненням з приводу онкологічного захворювання.

Група дослідників, використавши результати досліджень у мишей, припускаючи, що зародкові клітини мишей і людини однаково чутливі до кластогенних ефектів дакарбазину, підрахувала, що у самців генетичний ризик зменшується до запліднення протягом 40 днів після хіміотерапії дакарбазином. У людини подібних явищ не ідентифіковано.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 12.06.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 12.06.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!