МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДАБРАФЕНІБ

Назва англійською мовою:  dabrafenib.
Група/призначення:

Антинеопластичні засоби. Інгібітори протеїнкінази. Призначається для лікування неоперабельної або метастатичної меланоми з мутацією BRAF V600. Тому до початку лікування підтверджується наявність цієї мутації в зразках пухлини і також проводиться тест на вагітність.

Альтернативні назви / синоніми: тафінлар.
Діюча речовина: дабрафеніб.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – потенційно токсичний – протипоказаний – відмова від грудного вигодовування на період лікування та ще протягом двох тижнів після останньої дози.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання дабрафенібу в період вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають ризик, а відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє належно оцінити ризик для ембріону/плода. Дабрафеніб знижує ефективність оральних контрацептивів. Тому жінкам, які приймають цей препарат, рекомендовано використовувати ефективну контрацепцію протягом періоду лікування та ще 2 тижні після його припинення.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів. Дози, які були еквівалентні, виходячи з  впливу на людину, отримуваному від рекомендованої для людини дози, виходячи з AUC* призводили до затримки розвитку скелету і зниження ваги плодів. При трикратній дозі відповідно до впливу на людину спостерігали ембріолетальність, дефект міжшлуночкової перетинки, варіації форми тимуса.

Досліджень карциногенності не проводилось. Відомо, що пацієнти, включені до клінічного трайлу продемонстрували підвищений ризик плоскоклітинних карцином шкіри.

Ряд досліджень мутагенності та кластогенності були негативними. У самок щурів відзначали зниження фертильності та зменшення числа жовтого тіла в яєчнику. У самців щурів та собак відмічали дегенерацію/виснаження яєчок.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Дабрафеніб є пероральним інгібітором кінази, який призначається окремо або в комбінації з траметинібом для лікування неоперабельної або метастатичної меланоми з мутацією BRAF V600.

Характеристика препарату: високий рівень зв’язування з білками плазми (понад 99%); період напіввиведення – 8 годин, а для двох активних метаболітів – 10 та 21-22 години.

Інший препарат цього класу – вемурафеніб.

Невідомо, чи препарат або його два активні метаболіти проникають через плаценту. Молекулярна вага та довгий період напіввиведення основного препарату і активних метаболітів припускають такий трансфер, а вплив на ембріон/плід обмежуватиметься високим рівнем зв’язування з білками.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання дабрафенібу в період вагітності у людини.

Молекулярна вага та довгий період напіввиведення основного препарату і активних метаболітів припускають екскрецію до грудного молока, а вплив на немовля обмежуватиметься високим рівнем зв’язування з білками.

У дорослих найчастішими побічними наслідками лікування дабрафенібом були наступні: лихоманка, арталгія, папіломи, алопеція, синдром долонно-підошової еритродизестезії. 

Тому, якщо жінка отримує препарат в період грудного вигодовування, її немовля слід моніторувати на предмет вищезгаданих несприятливих наслідків.

Виробник рекомендує призупинити грудне вигодовування на 2 тижні після останньої дози.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Повідомляється про чоловіка, в якого народилась здорова дитина після дворічного лікування дабрафенібом та траметинібом. Дитина демонструвала нормальний неврологічний розвиток у віці 6 і 12 місяців життя. За 6 місяців до запліднення показники спермограми цього мужчини бели в нормі (кількість та рухливість сперматозоїдів). Згідно інструкції до препарату у самців щурів, яких лікували дабрафенібом, відмічали порушення сперматогенезу.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” http://www.reprotox.org
  3. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500855/.
  4. Інформація з бази даних “Drugs.com” – https://www.drugs.com/search.php?searchterm=dabrafenib&sources%5B%5D=.
  5. Інформаційний портал про ліки Національної медичної бібліотеки США – https://druginfo.nlm.nih.gov/drugportal/name/dabrafenib.
  6. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD – https://www.rxlist.com/tafinlar-drug.htm#description.
  7. Інформація про ліки з сайту Національної медичної бібліотеки США “MedlinePlus” – https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613038.html.

 

Адаптовано 25.07.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 25.07.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!