МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦИТАРАБІН

Група/призначення:  

Антинеопластичний засіб. Покази: комбінована терапія гострих нелімфобластних лейкозів, гострих лімфобластних лейкозів.

Альтернативні назви / синоніми: цитозар.
Діюча речовина: цитарабін.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини припускають ризик.

Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Обмежений досвід застосування у людини та використання у складі комплексної терапії не дозволяють в повній мірі оцінити ембріо-фетальний ризик препарату. На додаток до структурних аномалій цитарабін може призводити до пригнічення кісткового мозку плода.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Тератогенні дослідження у курчат, щурів, мишей, хом’яків виявили асоціацію препарату зі скелетними дефектами, розщілинами піднебіння, гіпоплазією мозочка, мікрозмінами нирок, дисплазією сітківки.

Інформація щодо впливу на плід:

Обмежена інформація про використання у людини.

Повідомляється про народження нормальних дітей після пренатального впливу цитарабіну на всіх термінах вагітності. Спостереження за 7 дітьми з впливом препарату в ІІ триместрі повідомляє про нормальний розвиток у віці 4-60 місяців. Також повідомляється про 2 випадки внутрішньоутробної загибелі плодів. В одному з цих випадків жінку лікували з 15 тижня протягом 5 тижнів, внутрішньоутробна загибель плода без вроджених вад та лейкемічної інфільтрації наступила у 20 тижнів. В другому випадку лікування також розпочали з 15 тижня, а на 29 тижні розвинулась важка гіпертензія вагітних. Через тиждень плід без видимих аномалій загинув, ймовірно, внаслідок прееклампсії.

Застосування препарату в І та ІІ триместрах асоціюється з вродженими вадами та хромосомними аномаліями. Одна жінка з лейкозом, лікована в ІІ триместрі, вирішила перервати вагітність на 24 тижні вагітності. У плода діагностовано трисомію групи С (без мозаїцизму). Друга вагітність цієї ж пацієнтки з аналогічним лікуванням закінчилась нормально. В іншому випадку 34-річна жінка з гострим лімфобластним лейкозом отримувала комбіновану терапію з 22 тижня вагітності до народження здорової дівчинки через 18 тижнів. Цитарабін призначили тільки на 27 тижні. Цитогенетичне обстеження виявило каріотип 46,ХХ, правда, з ділянками прорідження та кільцевою хромосомою. Клінічне значення цих знахідок невідоме, існує потенційний ризик як онкології, так і генетичних пошкоджень в наступних поколіннях.

Дві жінки, ліковані в І триместрі та протягом вагітності, відповідно, народили дітей з наступними множинними вродженими вадами розвитку:

  • Двобічна мікротія та атрезія зовнішніх слухових проходів, кігтеподібна права кисть з трьома пальцями, двобічні дефекти обох нижніх кінцівок;
  • Відсутність середніх пальців на стопах, відсутність дистальних фаланг обох великих пальців, гіпопластичні залишки правого великого пальця;

Повідомляється про вроджені вади розвитку після лікування батька/чоловіка цитарабіном разом з іншими протипухлинними препаратами  перед заплідненням. Дослідники припустили, що в двох чоловіків таке лікування могло вплинути на якість спермограми, але не на фертильність. Зв’язок між такою терапією та вродженими вадами у дітей є сумнівний і потребує підтвердження. Результати цих вагітностей були наступними: тетрада Фалло, синдактилія І-ІІ пальців правої стопи; мертвонароджена дитина з аненцефалією.

У новонародженого хлопчика вагою 1000 грам з впливом в ІІІ триместрі цитарабіну та 5 інших препаратів виникла панцитопенія.

Дані одного рев’ю свідчать, що 40% немовлят з впливом антинеопластичних препаратів мали низьку вагу. Цей наслідок не був пов’язаним з терміном впливу препарату. Крім того, за винятком кількох випадків, довготривалі дослідження щодо фізичного та розумового розвитку немовлят, які зазнали впливу цитарабіну в ІІ триместрі (період нейробластної мультиплікації) не проводились.

Щодо наслідків професійного впливу антинеопластичних препаратів на результати вагітностей див. статтю циклофосфамід.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Через потенційний несприятливий вплив на немовля, яке знаходиться на грудному вигодовуванні, препарат протипоказаний при вагітності.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Хоча в деяких чоловіків, лікованих цитарабіном, може виникати азооспермія, підтримуюча терапія цим препаратом не завжди призводить до неплідності. При оцінці функції яєчок після пубертатного віку у чоловіків, лікованих в дитинстві препаратом, менше ніж в 10% були залишкові явища через більш ніж 10 років по закінченню лікування.

Про 2 випадки народження дітей з вродженими вадами після лікування батька до запліднення повідомлялось вище.

Жінки віком до 36 років, яких лікували від ходжкінської лімфоми комбінацією препаратів, яка включала цитарабін (BEAM: біс-хлоретилнітросечовина, етопозид, цитарабін, мелфалан) мали в 20 разів підвищений ризик передчасної менопаузи. Кумулятивний ризик виникнення менопаузи до віку 40 років становив 75,3% після лікування за схемою BEAM.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 03.04.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 04.04.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!