МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ЦИКЛОГЕКСИЛАМІН

Група/призначення: органічна сполука.

Використовується в якості інсектициду, в промисловості в синтезі капролактаму, це інгібітор корозії металів. Циклогексиламін є метаболітом цикламату.

Альтернативні назви / синоніми: аміноциклогексан.
Діюча речовина: циклогексиламін.
Рекомендації при вагітності: відсутня інформація.
Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про вплив в період вагітності у людини, виходячи з даних від експериментальних тварин не очікується підвищення частоти вроджених вад.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Високі дози циклогексиламіну не продемонстрували тератогенності у мишей, щурів, кролів, мавп, проте було відзначено порушення росту плодів на фоні материнської токсичності. Високі дози (200 – 250 мг/кг/день) токсично впливали на яєчка у щурів та собак, призводячи до зменшення числа сперматоцитів за рахунок токсичного впливу на клітини Сертолі. Дослідження в невеликій групі мавп з впливом цикламату до 24 років не продемонструвало чітких доказів тестикулярної токсичності чи можливої карциногенності цикламату та циклогексиламіну.

Інформація щодо впливу на плід: відсутня інформація.
Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): не виявлено зниження фертильності у чоловіків.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 29.08.2020 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 31.08.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...