МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦИКЛОГЕКСИЛАМІН

Група/призначення: органічна сполука.

Використовується в якості інсектициду, в промисловості в синтезі капролактаму, це інгібітор корозії металів. Циклогексиламін є метаболітом цикламату.

Альтернативні назви / синоніми: аміноциклогексан.
Діюча речовина: циклогексиламін.
Рекомендації при вагітності: відсутня інформація.
Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про вплив в період вагітності у людини, виходячи з даних від експериментальних тварин не очікується підвищення частоти вроджених вад.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Високі дози циклогексиламіну не продемонстрували тератогенності у мишей, щурів, кролів, мавп, проте було відзначено порушення росту плодів на фоні материнської токсичності. Високі дози (200 – 250 мг/кг/день) токсично впливали на яєчка у щурів та собак, призводячи до зменшення числа сперматоцитів за рахунок токсичного впливу на клітини Сертолі. Дослідження в невеликій групі мавп з впливом цикламату до 24 років не продемонструвало чітких доказів тестикулярної токсичності чи можливої карциногенності цикламату та циклогексиламіну.

Інформація щодо впливу на плід: відсутня інформація.
Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): не виявлено зниження фертильності у чоловіків.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 29.08.2020 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 31.08.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!