МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦИКЛІЗИН

Група/призначення:

Антигістамінний препарат, Н1-блокатор. До цієї групи також належать наступні Н1-блокатори, які призначають і в якості антиеметиків: буклізин, гідроксизин, меклозин.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: циклізин.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дані від експериментальних тварин продемонстрували несприятливі результати вагітностей після впливу циклізину.

Антигістамінні препарати в цілому не вважаються тератогенними. При вагітності слід призначати антигістамінні препарати І покоління, такі як хлорфенірамін та тріпеленамін, особливо в І триместрі. При неможливості прийому цих препаратів альтернативою є цетиризин та лоратадин.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Є ряд повідомлень про тератогенність циклізину в експериментальних тварин. У щурів, мишей та тхорів спостерігали наступні вали: розщілину піднебіння, дефекти щелепи, мікромелію. У щурів критичною дозою, при якій виникали вади була доза 75 мг/кг/день на 12-15 дні вагітності. Можливим механізмом тератогенної дії є зв’язування з хрящем витісняючи кальцій і індукуючи набряк плода, як просту  механічну причину орофаціальних мальформацій.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування у людини обмежений.

На відміну від даних, отриманих від експериментальних тварин, інформація про використання у людини не свідчить про зростання частоти вроджених вад.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував 50282 пари мати-дитина, у 15 випадках приймався циклізин в І триместрі. Асоціації з вродженими вадами не виявлено.

Нарешті у повідомленні 1971 року зазначається, що значно менше немовлят з вродженими вадами зазнали впливу антиеметиків в І триместрі при порівнянні з контрольною групою. Циклізин був п’ятим найбільш вживаним антиеметиком.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація.

Дослідження у жінок, які приймали антигістамінні препарати від сезонної алергії  або застуди в період лактації, відзначали дратівливість, сонливість, скорочення сну у 22,6% немовлят. Про вплив окремих препаратів не повідомляється. Жоден з побічних ефектів не був настільки вираженим, щоб мама зверталась за медичною допомогою. При іншому дослідженні цих же авторів 9,4% матерів, які приймали антигістамінні препарати,  повідомили про мінімальні реакції у новонароджених, які не потребували медичної допомоги.  Найчастіше зустрічалась дратівливість (6 з 8 повідомлень).

Тільки один препарат з великої групи антигістамінних препаратів  – клемастин/тавегіл  асоціюється з токсичністю у немовлят.

Концентрація в молоці відома тільки для наступних препаратів: фексофенадину, лоратадину, терфенадину  і вони визнанні американською академією педіатрії сумісними з грудним вигодовуванням.

Тому циклізин ймовірно є сумісним з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 22.02.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 03.03.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...