МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ЦИКЛАЦИЛІН

Група/призначення:

Антибіотик пеніцилінового ряду.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: циклацилін.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Хоча досвід застосування при вагітності у людини обмежений, всі пеніциліни асоціюються з низьким ризиком при вагітності (див. статтю Пеніцилін G).

Інформація щодо досліджень на тваринах: відсутня.
Інформація щодо впливу на плід:

Обмежений досвід застосування у людини. Відсутня інформація про зв’язок з вродженими вадами розвитку.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував 50 тисяч 282 пари мати-дитина, 3546 з яких мали вплив похідних пеніциліну в першому триместрі. В будь-якому терміні вагітності такий вплив зазнала 7171 жінка. В жодній групі не виявлено доказів, які б припускали зв’язок з різними категоріями великих або малих вроджених вад розвитку.

В моніторинговому дослідженні  Michigan Medicaid Recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність в період між 1985 та 1992 роками, виявлено 9 новонароджених з впливом циклациліну в І триместрі. Всього зареєстровано 2 (22,2%) великі вроджені вади при 0,4 очікуваних. Специфічні дані доступні для 6-ти категорій вроджених вад (виявлені/очікувані): серцево-судинної системи – 2/2; полідактилії – 0/0; розщілини хребта – 0/0; орофаціальних розщілин – 0/0; редукційних вад кінцівок – 0/0; гіпоспадії – 0/0. Кількість випадків замала для висновків.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.

Оскільки інші пеніциліни проникають до грудного молока в низьких концентраціях, наявність циклациліну також очікується.

Хоча несприятливі наслідки з іншими пеніцилінами трапляються рідко, існують три потенційні проблеми для немовлят: модифікація флори кишківника, прямий вплив на немовля (алергічна реакція), труднощі інтерпретації результатів посівів на чутливість до антибіотиків у випадку лихоманки.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

 Адаптовано 02.07.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.07.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...