МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КОЛАГЕНАЗА CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUM

Назва англійською мовою: 

Collagenase Clostridium histolycticum.

Група/призначення: дерматологічний препарат.

Це фермент, який виробляється бактерією Clostridium histolycticum і демонтує колаген.

Призначається для лікування контрактури Дюпюїтрена (долонний фіброматоз, хвороба Дюпюїтрена) — повільно прогресуюче захворювання, що приводить до ущільнення і вкорочення долонного апоневрозу, внаслідок чого формується згинальна установка пальців і стійкі контрактури міжфалангових суглобів, з’являються лійкоподібні втягування на кисті).

Препарат вводиться безпосередньо в хорду на долоні.

Альтернативні назви / синоніми: ксіафлекс, ксіапекс.
Діюча речовина:

Колагеназа Clostridium histolycticum.

Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісна.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісна.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання колагенази Clostridium histolycticum в період вагітності у людини. В результаті місцевого лікування в системному кровотоці не виявляється кількісно значимого рівня препарату. Практично у всіх пацієнтів, лікованих цим препаратом, формуються антитіла. Клінічне значення цього явища для розвитку плода залишається невідомим.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження у щурів не виявили несприятливого впливу на плід при введенні внутрішньовенно доз, які у 45 разів перевищували рекомендовану дозу для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Аналогічні дози не порушували розвиток ембріону на ранніх стадіях розвитку і не впливали на фертильність.

Досліджень карциногенності не проводилось. Дослідження мутагенності і кластогенності були негативними.

Інформація щодо впливу на плід:

Колагеназа Clostridium histolycticum є поліпептидом, який складається з двох мікробних колагеназ (протеїназ), колагенази AUX-I та колагенази AUX-IІ.

Після введення в хорду не фіксується вимірювальна кількість препарату в системній  циркуляції (нижня границя визначення для AUX-I та AUX-II в плазмі людини становить 5 і 25 нг/мл відповідно).

Невідомо, чи колагеназа проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага AUX-I та AUX-II та не визначальний рівень в крові свідчить проте, що істотний вплив на ембріон/плід є малоймовірним.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання препарату в період лактації у людини. Молекулярна вага AUX-I та AUX-II та не визначальний рівень в крові свідчить проте, що істотний вплив на немовля на грудному вигодовуванні є малоймовірним.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 04.07.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 04.07.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!