МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

КЛЕВІДИПІН

Назва англійською мовою:  clevidipine.
Група/призначення:

Блокатор кальцієвих каналів.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: клевідипін.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання препарату в період вагітності у людини. Репродуктивні дані від експериментальних тварин припускають ризик, але відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє належно оцінити наслідки впливу на ембріон/плід. Інші блокатори кальцієвих каналів широко використовуються у вагітних в якості антигіпертензивних та токолітичних препаратів без ознак токсичного впливу на розвиток (нікардипін, ніфедипін, верапаміл). Допоки не буде накопичено досвіду застосування квелідипіну кращою альтернативою є призначення інших препаратів, таких як внутрішньовенний лабеталол, якщо важка гіпертензія вагітної потребує саме внутрішньовенного лікування.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів і кролів в період органогенезу. Тваринам вводили дози на рівні відповідно 0,7 та 2,0 від максимальної рекомендованої для людини дози, виходячи з площі поверхні тіла, що призводило до зниження виживання плодів. Клевідипін проникає через плаценту щурів. У щурів при лікуванні на пізніх термінах вагітності та в період лактації відзначали залежне від дози підвищення частоти материнської смертності, подовження гестації та пологів на фоні доз на рівні ≥0,17 від максимальної рекомендованої для людини. Потомство цих самок продемонстрували нижчий рівень плідності в порівнянні з контрольною групою.

Довготривалі дослідження карциногенності у тварин не проводились через короткочасне застосування у людини. Клевідипін продемонстрував генотоксичність в трьох дослідженнях in vitro (ймовірно, за рахунок метаболіту формальдегіду), але цього не спостерігали in vivo. Фертильність та сексуальна поведінка не страждали у самців і самок щурів, яким вводили еквівалентну максимальній рекомендованій для людини дозу, хоча у самок відзначали псевдовагітність та зміни естрального циклу на фоні доз на рівні ¼ від максимальної рекомендованої для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Клевідипін – це блокатор кальцієвих каналів для внутрішньовенного введення. Призначається при гіпертензії у випадку неможливості застосування пероральних препаратів. Препарат швидко метаболізується до неактивних метаболітів, одним з яких є формальдегід. Рівень зв’язування з білками високий – понад 99,5%, період напіввиведення дуже короткий – приблизно 15 хвилин.

Не відомо, чи препарат проникає через плаценту людини. Молекулярна вага такий трансфер припускає, але високий рівень зв’язування з білками і дуже короткий період напіввиведення обмежуватимуть кількість, яка потрапить до ембріону/плода.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання клевідипіну в період лактації у людини. Молекулярна вага припускає екскрецію до грудного молока, але швидкий метаболізм, високий рівень зв’язування з білками обмежуватиме кількість препарату, яка проникатиме до грудного молока. Клевідипін вводиться внутрішньовенно у випадку не застосування пероральних препаратів і тому, малоймовірно, щоб жінка годувала дитину в цей час.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 14.06.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 14.06.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...