МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КЛЕВІДИПІН

Назва англійською мовою:  clevidipine.
Група/призначення:

Блокатор кальцієвих каналів.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: клевідипін.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання препарату в період вагітності у людини. Репродуктивні дані від експериментальних тварин припускають ризик, але відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє належно оцінити наслідки впливу на ембріон/плід. Інші блокатори кальцієвих каналів широко використовуються у вагітних в якості антигіпертензивних та токолітичних препаратів без ознак токсичного впливу на розвиток (нікардипін, ніфедипін, верапаміл). Допоки не буде накопичено досвіду застосування квелідипіну кращою альтернативою є призначення інших препаратів, таких як внутрішньовенний лабеталол, якщо важка гіпертензія вагітної потребує саме внутрішньовенного лікування.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів і кролів в період органогенезу. Тваринам вводили дози на рівні відповідно 0,7 та 2,0 від максимальної рекомендованої для людини дози, виходячи з площі поверхні тіла, що призводило до зниження виживання плодів. Клевідипін проникає через плаценту щурів. У щурів при лікуванні на пізніх термінах вагітності та в період лактації відзначали залежне від дози підвищення частоти материнської смертності, подовження гестації та пологів на фоні доз на рівні ≥0,17 від максимальної рекомендованої для людини. Потомство цих самок продемонстрували нижчий рівень плідності в порівнянні з контрольною групою.

Довготривалі дослідження карциногенності у тварин не проводились через короткочасне застосування у людини. Клевідипін продемонстрував генотоксичність в трьох дослідженнях in vitro (ймовірно, за рахунок метаболіту формальдегіду), але цього не спостерігали in vivo. Фертильність та сексуальна поведінка не страждали у самців і самок щурів, яким вводили еквівалентну максимальній рекомендованій для людини дозу, хоча у самок відзначали псевдовагітність та зміни естрального циклу на фоні доз на рівні ¼ від максимальної рекомендованої для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Клевідипін – це блокатор кальцієвих каналів для внутрішньовенного введення. Призначається при гіпертензії у випадку неможливості застосування пероральних препаратів. Препарат швидко метаболізується до неактивних метаболітів, одним з яких є формальдегід. Рівень зв’язування з білками високий – понад 99,5%, період напіввиведення дуже короткий – приблизно 15 хвилин.

Не відомо, чи препарат проникає через плаценту людини. Молекулярна вага такий трансфер припускає, але високий рівень зв’язування з білками і дуже короткий період напіввиведення обмежуватимуть кількість, яка потрапить до ембріону/плода.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання клевідипіну в період лактації у людини. Молекулярна вага припускає екскрецію до грудного молока, але швидкий метаболізм, високий рівень зв’язування з білками обмежуватиме кількість препарату, яка проникатиме до грудного молока. Клевідипін вводиться внутрішньовенно у випадку не застосування пероральних препаратів і тому, малоймовірно, щоб жінка годувала дитину в цей час.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 14.06.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 14.06.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!