МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦИДОФОВІР

 

Назва англійською мовою:  cidofovir.
Група/призначення: противірусні засоби.
Альтернативні назви / синоніми: вістід.
Діюча речовина: цидофовір.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний – користь для матері переважає над ризиком для плода.

Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання цидофовіру в період вагітності у людини. Не відомо, чи препарат проникає через плаценту, але такий трансфер припускається, виходячи з його відносно низької молекулярної ваги. Відсутність досвіду застосування не дає змоги належно оцінити ризик для ембріону/плода. Обмежені дослідження у тварин продемонстрували деякий ризик на фоні дуже низьких тестованих доз. Незважаючи на це, препарат призначається після І триместру ВІЛ-позитивним жінкам з цитомегаловірусним ретинітом, що загрожує втратою зору (див. статтю ВІЛ-інфекція та вагітність).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Цидофовір був карциногенним у самок щурів, призводячи до розвитку аденокарцином молочних залоз на фоні доз на рівні 0,04 від рекомендованої для людини, виходячи з AUC*. Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. На фоні внутрішньовенних доз в період органогенезу на рівні 0,12 і 0,24 від рекомендованої для людини відповідно у цих видів тварин, відзначали токсичний вплив на матерів та ембріотоксичність (зменшення ваги тіла плодів). Доза, яка не викликала ембріотоксичності у щурів і кролів, становила 0,04 і 0,05 від рекомендованої у людини відповідно. Тератогенні ефекти, а саме  мальформації зовнішні, м’яких тканин і скелету (менінгоцеле, вкорочення морди, короткі кістки щелепи) діагностували у плодів кролів, які зазнали в період органогенезу впливу доз на рівні 0,24 від рекомендованої для людини. Вагітним мишам вводили інтраназально вірус кінського герпесу 1 на 2 або 3 тижнях вагітності, а за день до цієї процедури одноразово підшкірно вводили 50 мг/кг цидофовіру.  Контрольна, не інфікована група мишей, також отримала аналогічну дозу цидофовіру. В основній групі цидофовір істотно знижував вірусний трансфер до плода і частоту абортів, які є передбачуваним наслідком впливу вірусів. В жодній з груп не відзначали токсичного впливу на потомство.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Показаний для лікування ретиніту, викликаного цитомегаловірусною інфекцією у пацієнтів зі СНІД. Конвертується до активного метаболіту – цидофовір фосфатази за допомогою внутрішньоклітинних ферментів.

Відсутній досвід застосування у вагітних жінок. У тварин цидофовір продемонстрував карциногенність, ембріотоксичність, тератогенність.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання цидофовіру в період лактації. Не рекомендується призначати цидофовір у випадку грудного вигодовування через потенційний токсичний вплив на немовля на грудному вигодовуванні.

Зазвичай клінічний стан матері виключає призначення цидофовіру. Оскільки єдиним показом для призначення цидофовіру є ретиніт, викликаний цитомегаловірусом у пацієнтів з ВІЛ 1 типу, а ВІЛ 1 типу проникає до грудного молока, грудне вигодовування не рекомендується, особливо у країнах з доступними сумішами для вигодовування немовлят.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 13.06.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 13.06.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!