МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦИДОФОВІР

 

Назва англійською мовою:  cidofovir.
Група/призначення: противірусні засоби.
Альтернативні назви / синоніми: вістід.
Діюча речовина: цидофовір.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний – користь для матері переважає над ризиком для плода.

Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання цидофовіру в період вагітності у людини. Не відомо, чи препарат проникає через плаценту, але такий трансфер припускається, виходячи з його відносно низької молекулярної ваги. Відсутність досвіду застосування не дає змоги належно оцінити ризик для ембріону/плода. Обмежені дослідження у тварин продемонстрували деякий ризик на фоні дуже низьких тестованих доз. Незважаючи на це, препарат призначається після І триместру ВІЛ-позитивним жінкам з цитомегаловірусним ретинітом, що загрожує втратою зору (див. статтю ВІЛ-інфекція та вагітність).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Цидофовір був карциногенним у самок щурів, призводячи до розвитку аденокарцином молочних залоз на фоні доз на рівні 0,04 від рекомендованої для людини, виходячи з AUC*. Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. На фоні внутрішньовенних доз в період органогенезу на рівні 0,12 і 0,24 від рекомендованої для людини відповідно у цих видів тварин, відзначали токсичний вплив на матерів та ембріотоксичність (зменшення ваги тіла плодів). Доза, яка не викликала ембріотоксичності у щурів і кролів, становила 0,04 і 0,05 від рекомендованої у людини відповідно. Тератогенні ефекти, а саме  мальформації зовнішні, м’яких тканин і скелету (менінгоцеле, вкорочення морди, короткі кістки щелепи) діагностували у плодів кролів, які зазнали в період органогенезу впливу доз на рівні 0,24 від рекомендованої для людини. Вагітним мишам вводили інтраназально вірус кінського герпесу 1 на 2 або 3 тижнях вагітності, а за день до цієї процедури одноразово підшкірно вводили 50 мг/кг цидофовіру.  Контрольна, не інфікована група мишей, також отримала аналогічну дозу цидофовіру. В основній групі цидофовір істотно знижував вірусний трансфер до плода і частоту абортів, які є передбачуваним наслідком впливу вірусів. В жодній з груп не відзначали токсичного впливу на потомство.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Показаний для лікування ретиніту, викликаного цитомегаловірусною інфекцією у пацієнтів зі СНІД. Конвертується до активного метаболіту – цидофовір фосфатази за допомогою внутрішньоклітинних ферментів.

Відсутній досвід застосування у вагітних жінок. У тварин цидофовір продемонстрував карциногенність, ембріотоксичність, тератогенність.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання цидофовіру в період лактації. Не рекомендується призначати цидофовір у випадку грудного вигодовування через потенційний токсичний вплив на немовля на грудному вигодовуванні.

Зазвичай клінічний стан матері виключає призначення цидофовіру. Оскільки єдиним показом для призначення цидофовіру є ретиніт, викликаний цитомегаловірусом у пацієнтів з ВІЛ 1 типу, а ВІЛ 1 типу проникає до грудного молока, грудне вигодовування не рекомендується, особливо у країнах з доступними сумішами для вигодовування немовлят.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 13.06.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 13.06.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...