МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦИКЛЕСОНІД

Група/призначення:  

Глюкокортикоїд, респіраторний препарат. Це проліки*, які гідролізуються до активного агенту дез-циклесоніду (RM1)

*Проліки (англ. prodrugs) — хімічно модифіковані форми продуктів (речовин), які в біосередовищах організму внаслідок метаболічних процесів перетворюються на ліки.

Альвеско – це аерозоль для дозованих інгаляцій, омнаріс – інтраназальний спрей для лікування алергічного риніту.

Альтернативні назви / синоніми: альвеско, омнаріс.
Діюча речовина: циклесонід.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний; користь для матері перевищує ембріо-фетальний  ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутній досвід застосування при вагітності у людини. Не достатньо контрольована бронхіальна астма (див. статтю бронхіальна астма та вагітність) при вагітності призводить до несприятливих наслідків для матері, плода, новонародженого. Материнські ускладнення включають підвищений ризик прееклампсії, гестаційну гіпертензію, токсикоз вагітних, вагінальні кровотечі, індуковані та важкі пологи. Плід та новонароджений мають підвищений ризик перинатальної загибелі, затримки внутрішньоутробного розвитку, недоношеності, низької ваги при народженні, неонатальної гіпоксії. Більше того, найновіші дослідження повідомляють, що загострення астми в І триместрі істотно підвищує ризик вроджених вад розвитку. Позаяк контроль перебігу астми при вагітності може пом’якшити або попередити вищеперераховані ускладнення, користь від терапії перевищує потенційний ризик індукованої препаратами тератогенності або токсичності. Якщо стан жінки потребує використання інгаляційних кортикостероїдів, таких як циклесонід, це лікування не слід відміняти у випадку вагітності, поінформувавши жінку про користь та ризик такої терапії.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. Пероральні дози, які в 10 разів перевищували максимальну інгаляційну для людини, виходячи з площі поверхні тіла, не призводили до тератогенних або інших наслідків у плодів. Аналогічно не спостерігали несприятливих ефектів при введенні щурам дози, яка в 35 разів перевищувала максимальну рекомендовану для людини інтраназальну, виходячи з площі поверхні тіла. При введенні кролям підшкірно дози, меншої від максимальної для людини, токсичний вплив на плід полягав у загибелі, зменшенні ваги, розщілині піднебіння, скелетних аномаліях, включно з неповною осифікацією, шкірних проявах.

Дворічні дослідження у мишей та щурів не продемонстрували карциногенності. Циклесонід не проявив мутагенного впливу при двох аналізах, але був кластогенним при одному з трьох. Аналогічні знахідки спостерігали при використанні дексаметазону (еталонного кортикостероїду). Окрім того, не спостерігали порушення фертильності у самок та самців щурів, які отримували пероральні доз, в 10 або 35 разів вищі від максимально рекомендованих для людини.

Згідно з аналізом FDA даних, отриманих від спонсора, спостерігали незначний плацентарний трансфер циклесоніду у щурів на 14 день вагітності, що відповідає останній частині І триместру в людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Пероральна біодоступність циклесоніду та дез-циклесоніду (RM1) є незначною. RM1 притаманна протизапальна активність зі спорідненістю до рецепторів глюкокортикоїдів, яка в 120 разів перевищує цей показник у циклесоніду та в 12 разів – у дексаметазону.

При порівнянні з внутрішньовенною дозою 800 мкг абсолютна біодоступність циклесоніду після інгаляції дози 1280 мкг (4-кратна рекомендована) становила 22%, а відносний системний вплив RM1 – 63%. Зв’язування з білками плазми циклесоніду та RM1 становило ≥99%. Після внутрішньовенного введення середній період напіввиведення циклесоніду та RM1 становив 0,71 та 6-7 годин, відповідно, але в рев’ю зазначено показник 0,38 та 3,5 годин, відповідно. Після використання інтраназального спрея в сироватці визначався тільки RM1  і тільки при добовій дозі ≥400 мкг.

Невідомо, чи циклесонід та RM1 проникають через плаценту у людини. Молекулярна вага циклесоніду такий трансфер припускає, але високий рівень зв’язування з білками плазми та дуже короткий період напіввиведення свідчать, що тільки мінімальна кількість препарату проникне через плаценту. На противагу цьому, період напіввиведення RM1 припускає вплив на ембріон/плід більшою за циклесонід кількістю препарату.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання циклесоніду в період вагітності. Молекулярна вага циклесоніду припускає проникнення його до грудного молока, але високий рівень зв’язування з білками плазми та дуже короткий період напіввиведення обмежуватимуть такий трансфер до мінімального. На противагу цьому, період напіввиведення RM1 припускає вплив на ембріон/плід більшою за циклесонід кількістю. Хоча проліки та активний метаболіт мають незначну біодоступність після інгаляційного прийому (обидва <1%), відносна протизапальна активність  RM1 в 12 разів перевищує аналогічний показник для дексаметазону. Вплив на немовля невідомий, але, як у випадку з усіма кортикостероїдами, можливим ускладненням є пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 21.07.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.07.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!