МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ХЛОРОМЕТАН

Група/призначення:

Хімічна сполука, органічна речовина групи галогеналканів. Отримується кип’ятінням суміші метанолу, сірчаної кислоти, хлориду натрію. Це газ, який використовувався як хладагент та метилюючий агент. Відноситься до великої групи різноманітних «розчинників».

Альтернативні назви / синоніми:

Хлорметан, метил хлорид.

Діюча речовина: хлорометан.
 Рекомендації при вагітності: відсутня інформація.
Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):      

Хлорометан  не підвищує частоти вроджених вад у щурів, але призводить до токсичного впливу на яєчка в цих тварин.

Токсичний вплив на організм людини включає ураження печінки, нирок, центральної нервової системи.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Після впливу на вагітних щурів та мишей не відзначали ембріотоксичності, хоча на фоні високих доз спостерігали токсичний вплив на материнський організм у вигляді зменшення ваги плодів. Тератогенне дослідження у щурів було негативним при дозах до 1500 ppm (частин на мільйон, parts  per million) протягом 6 годин на день. Група вчених повідомила про невелике підвищення вад серця, в основному, незначних, у потомства мишей, які зазнали впливу хлорометану в період ембріогенезу в дозах 500  ppm та вищих. Дослідники інституту хімічної індустрії токсикології піддали критиці цю роботу і дійшли висновку, що збільшення вад розвитку може бути пов’язаним з технічними проблемами в дослідженні та представлені даних, що свідчить про відсутність зростання частоти серцевих вад після впливу хлорометану на мишей пренатально.

Інформація щодо впливу на плід: відсутня інформація.
Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.

Вторинне джерело повідомляє про виявлення хлорометану в 2 з 8 зразках грудного молока людини від жінок в Нью Джерсі, Пенсильванії, Луїзіані.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

При інгаляційному введенні самцям щурів дози 3000-3500 ppm виявлено дегенерацію яєчок та запалення придатків із зменшенням фертильності та підвищенням постімплантаційних втрат, якщо запліднення наступає. Хоча більшість повідомлень не продемонстрували несприятливі наслідки у самців щурів на фоні нижчих доз, одна група задокументувала зворотне зниження фертильності після впливу дози 1500 ppm.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 13.02.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 14.02.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!