МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ХЛОРОФОРМ

Група/призначення:

Це розчинник, який має загальні анестетичні властивості. Токсичність для печінки та нирок робить його  непридатним для використання в якості анестетика у людини. Хлороформ класифікується як побічний продукт дезінфекції питної води.

Альтернативні назви / синоніми: трихлорометан.
Діюча речовина: трихлорометан.
 Рекомендації при вагітності:

Доступна інформація про вплив з питною водою з суперечливими висновками.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):                             

Дані від експериментальних тварин припускають, що тривалі інгаляції токсичних для матері концентрацій хлороформу можуть несприятливо впливати на ембріон та плід, можливо, за рахунок материнської токсичності. Пероральне введення хлороформу не продемонструвало підвищення частоти вроджених вад розвитку навіть на фоні токсичних для матері доз.

Дослідження у людини з хлороформом з питної води наводять різні результати щодо передчасних пологів та малості для гестаційного віку.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Введення кролям хлороформу примусово через зонд в дозах до 50 мг/кг/день та щурам до 126 мг/кг/день не призводило до несприятливого впливу на ембріофетальний розвиток попри чітку материнську токсичність. Дослідження у щурів повідомило про вплив на розвиток плода внаслідок материнської токсичності (доза до 400 мг/кг/день, через зонд), конкретні дефекти у плодів не наводяться. Інше повідомлення інформує про інгаляційний вплив хлороформу на щурів (20,1 г/м³ – 3777 ppm (частин на мільйон, parts  per million) на 7-14 дні гестації. Хлороформ знижував виживання плодів та набирання ваги; вплив на організм матері не розглядався, але інгаляційний вплив вважається токсичним; не повідомляється про підвищення ризику вроджених вад розвитку. Інше дослідження у щурів із застосування хлороформу інгаляційно в дозах 30, 100 та 300 ppm протягом 7 годин на день на 6-15 дні вагітності. Самки при найвищій дозі споживали дуже мало їжі, при інших дозах цей показник також був нижчим, як і набирання ваги. Спостерігали підвищення частоти резорбції з невеликою кількістю плодів, які вижили, на фоні найвищої дози. В групі з впливом 100 ppm хлороформу підвищувалась частота вроджених вад розвитку, головним чином каудальних дефектів. В групі з впливом 30 ppm виникала затримка оссифікації внаслідок токсичного впливу.

Інгаляційний вплив хлороформу на мишей (100 ppm) на ранніх термінах вагітності підвищував частоту резорбції, а після 8-го дня – підвищення частоти розщілини піднебіння. Суміш галоїд оцтової кислоти та тригалометану – кінцевих продуктів дезінфекції води – вводили вагітним щурам з питною водою, що зменшувало вагу дитинчат після відлучення від матері (використана суміш в 2000 разів перевищувала максимальний рівень забруднення води у США). Така суміш кінцевих продуктів в цьому дослідженні містила хлороформ в концентрації до 89,54 мг/л.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Хлороформ проникає через плаценту на пізніх термінах вагітності. Не виявили асоціації між впливом хлороформу в І триместрі вагітності у групі 206 лабораторних працівниць, вагітності яких закінчились спонтанними абортами.

Дослідження випадок-контроль 1992 року в групі 187 немовлят із затримкою розвитку виявило асоціацію з проживанням матерів на території з вищим за звичний рівнем хлороформу (співвідношення шансів 1,8, 95% ДІ 1,-2,9). Обмеженням цього дослідження була відсутність врахування коливань концентрацій хлороформу протягом досліджуваного періоду.

Проспективне когортне дослідження з охопленням 4161 вагітної жінки в Литві підрахувало вплив хлороформу, виходячи із зразків води з різних водних зон/очисних споруд  та результатів опитування, отриманих у ІІІ триместрі або одразу після пологів щодо вживання та побутового використання води. Виявлено залежний від дози зв’язок між хлороформом та ризиком низької ваги новонароджених.

Австралійське дослідження повідомляє про підвищення народження дітей з малістю для гестаційного віку внаслідок впливу  на матір хлороформу з питною водою в ІІІ триместрі (1,04, 95% ДІ 1,02-1,06), хоча виявлено слабку асоціацію у матерів, які палили.

Ретроспективне когортне дослідження в Масачусетсі відмітило підвищений ризик передчасних пологів при встановленому впливі хлороформу з питною водою в ІІ триместрі.

Дослідження 1995 року виявило асоціацію між хлороформом та іншими тригалометановими компонентами питної води та низькою вагою новонароджених.

Іспанське дослідження в групі 2974 вагітностей в 4 громадах не підтвердило асоціації між хлороформом чи іншими тригалометанами у питній воді та низькою вагою новонароджених, малістю для гестаційного віку, недоношеністю.

Дослідження випадок-контроль повідомило про асоціацію, хоча і статистично не значиму, між впливом хлороформу з повітря в ІІІ триместрі та гострою мієлоїдною лейкемією дитячого віку (1,30, 95% ДІ 1,00-1,69). Інтерпретація цих знахідок обмежується дизайном екологічних досліджень та великою кількістю порівнянь.

Хлороформ виявлявся в молоці корів та грудному молоці людини.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Група дослідників виявила підвищення частоти аномальних сперматозоїдів у мишей, які зазнали впливу анестезуючих концентрацій хлороформу (0,04 або 0,08% інгаляційно). Кількість аномальних сперматозоїдів була не великою (приблизно 3%). Інші дослідження це не підтвердили, навіть використовуючи вищі дози хлороформу інтраперитонеально мишам.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 23.01.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 24.01.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!