МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ХЕНОДІОЛ

Група/призначення:

Препарати, які гальмують утворення жовчних конкрементів та полегшують їх виведення з жовчю. Здатність хенодіолу розчиняти жовчні камені пов’язана зі зменшенням утворення холестерину шляхом пригнічення (придушення активності) мікросомального ферменту, що приймає участь в синтезі холестерину.

Альтернативні назви / синоніми:

Хенікс, хенодезоксихолева кислота.

Діюча речовина: хенодезоксихолева кислота.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Препарат протипоказаний при вагітності через гепатотоксичність.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Тератогенні дослідження були негативними у мишей, щурів, кролів, хом’яків, бабуїнів. Препарат продемонстрував гепатотоксичність у плодів гризунів та приматів при пренатальному лікуванні. Також відзначали ураження наднирників (великий некроз) та нирок (інтерсиціальні крововиливи) у плодів макак-резус. Теоретично гепатотоксичність хенодіолу у тварин головним чином обумовлена його головним бактеріальним метаболітом – літохолевою кислотою (утворюється в кишечнику під впливом мікрофлори). На відміну від людей, які швидко метаболізують літохолеву кислоту  до нетоксичних сполук, що погано абсорбуються, тварини (кролі, макаки-резус, бабуїни) нездатні утворювати сульфатні кон’югати в повній мірі для детоксикації метаболіту і тому є сприйнятними до впливу на печінку.

Одне дослідження дійшло висновку, що дигідрокси жовчні кислоти, такі як хенодіол, проникають, принаймні, у щурів, від матері до плода. Гепатотоксичність у щурів була залежною від дози, тому, ймовірно, існує безпечна доза.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування у людини при вагітності.

Хенодезоксихолева кислота – це природна жовчна кислота, одна з двох найважливіших жовчних кислот для людини (інша – холева), які належать до первинних жовчних кислот, що утворюються в гепатоцитах при окисленні холестерину. В жовчному міхурі присутня  головним чином  у вигляді кон’югатів з гліцином та таурином.

Оскільки досвід застосування при вагітності відсутній, невідомою є безпечна для вагітних доза хенодіолу.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про застосування в період лактації у людини.

Хоча хенодезоксихолева кислота є нормальним компонентом грудного молока людини, відсутня інформація про вплив на немовля в період вигодовування. Доступні дані недостатні для визначення наявності зв’язку цієї сполуки та частотою жовтяниці.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Відсутня інформація. Обмежене тестування у щурів не продемонструвало несприятливого впливу на фертильність самок та самців.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 02.01.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 03.01.2018 р.