МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦЕТУКСИМАБ

Назва англійською мовою:  cetuximab.
Група/призначення: антинеопластичний препарат.

Це синтетичний препарат, який є генно-інженерним моноклональним антитілом до рецептора епідермального фактора росту людини (epidermal growth factor receptor (EGFR).

Альтернативні назви / синоніми: ербітукс.
Діюча речовина: цетуксимаб.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини – відсутні релевантні дані від експериментальних.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання цетуксимабу в період вагітності у людини та експериментальних тварин. Також не відомо, чи це антитіло проникає через плаценту, але, якщо такий трансфер відбувається, можливе порушення нормального розвитку ембріону/плоду.  Цетуксимаб зв’язується з рецептором епідермального фактору росту, який залучений до контролю пренатального розвитку  і може бути необхідним для нормального органогенезу, проліферації, диференціації ембріону. Через потенційну шкоду для ембріону/плода це антитіло не слід використовувати в період вагітності. Виходячи з дуже довгого періоду напіввиведення, також не рекомендується вагітніти ще приблизно 60 днів після останньої дози. Препарат призначається для лікування важких станів (рак голови і шиї, колоректальний рак), тому не слід припиняти терапію, якщо цього потребує жінка у випадку незапланованої вагітності. В такому випадку жінку слід інформувати щодо потенційного ризику для ембріону/плода.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження у тварин не проводились, як і довготривалі дослідження карциногенності. Тести на мутагенність були негативними. В ході 39-тижневого дослідження токсичного впливу самкам мавп циномолгус вводили дозу на рівні 0,4-4 від рекомендованої для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Спостерігали тенденцію до порушення менструального циклу у вигляді підвищення частоти нерегулярних або відсутніх періодів. Такий ефект виникав на 25 тижні і тривав до 6-го тижня одужання. У самців мавп не спостерігали змін.

Інформація щодо впливу на плід:

Цетуксимаб – це рекомбінантне химерне моноклональне антитіло людини/миші, яке вводиться внутрішньовенно 1 раз на тиждень. Специфічно зв’язується з  рецептором епідермального фактора росту людини (epidermal growth factor receptor (EGFR).

В комбінації з променевою терапією призначається для лікування локального або поширеного плоскоклітинного раку голови і шиї. Окремо застосовується у пацієнтів з рецидивуючим або метастатичним плоскоклітинним раком голови і шиї у випадку неефективності попереднього лікування препаратами платини. Окремо або в комбінації з іринотеканом використовується для лікування метастатичної колоректальної карциноми, що експресує EGFR, у пацієнтів, які не відповідали на хіміотерапію на основі іринотекану або не переносили такого лікування.

Середній період напіввиведення становить приблизно 112 годин (63-230 годин).

Препарат може призводити до важкої, залежної від інфузії токсичності, включно з гіпотензією, іншими несприятливими наслідками. Рекомендується застосувати премедикацію антигістамінними препаратами, наприклад, внутрішньовенним введенням 50 мг дифенгідраміну. Гіпотензія у вагітних може негативно вплинути на перфузію плаценти, наносячи шкоду ембріону/плоду.

Невідомо, чи цетуксимаб проникає через плаценту у людини. Висока молекулярна вага не припускає такого трансферу. Проте відомо, що імуноглобулін G людини проникає до ембріону/плода і тому такий процес виключено для цетуксимабу.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання цетуксимабу в період лактації у людини. Незважаючи на дуже високу молекулярну вагу, препарат може проникати до грудного молока по аналогії з IgG людини. Наслідки такого впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі, проте не виключені потенційні ускладнення, включно з імуносупресією.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  3. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500578/.

 

Адаптовано 06.05.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 06.05.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...