Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦЕФАЛОТИН

Група/призначення:

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорини першого покоління.

Препарат вилучений з фармацевтичного ринку США.

Альтернативні назви / синоніми: кефлін.
 Діюча речовина: цефалотин.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Велике дослідження 2001 року не виявило тератогенного ризику цефалоспоринових антибіотиків. Щодо цефалотину: доступна дуже обмежена інформація.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При впливі цефалотину в дозі 6000 мг/кг на вагітних мишей спостерігали підвищення втрати плодів та невелике зростання числа вроджених вад розвитку.

Інформація щодо впливу на плід:

В рев’ю 1983 року цефалотин віднесено до цефалоспоринів, які вважаються безпечними при вагітності.

Цефалотин швидко проникає через плаценту і зв’язується з білками плазми на рівні 60-70%, як тільки потрапляє у кровотік плода. Як і інші препарати, які щільно зв’язуються з білками, цефалотин теоретично може підвищувати ризик ядерної жовтяниці на фоні низького рівня білірубіну.

Популяційне дослідження випадок-контроль не виявило асоціації між використанням цефалоспоринів при вагітності та вродженими вадами. В більшості випадків використовували цефалексин.

Застосування препарату під час вигодовування:

Невелика кількість цефалотину проникає до грудного молока людини.

Потенційні проблеми можуть включати модифікацію флори кишківника, ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії.

Хоча цефалотин окремо не згадується, інші цефалоспорини Американською академією педіатрії визнані сумісними з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Сайт «Is it compatible with breastfeeding?» Асоціації сприяння культурним та науковим дослідженням грудного вигодовування (http://e-lactancia.org/breastfeeding/cephalothin/synonym/).

 

Адаптовано 16.06.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 17.06.2020 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати