МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦЕФАЛОТИН

Група/призначення:

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорини першого покоління.

Препарат вилучений з фармацевтичного ринку США.

Альтернативні назви / синоніми: кефлін.
 Діюча речовина: цефалотин.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Велике дослідження 2001 року не виявило тератогенного ризику цефалоспоринових антибіотиків. Щодо цефалотину: доступна дуже обмежена інформація.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При впливі цефалотину в дозі 6000 мг/кг на вагітних мишей спостерігали підвищення втрати плодів та невелике зростання числа вроджених вад розвитку.

Інформація щодо впливу на плід:

В рев’ю 1983 року цефалотин віднесено до цефалоспоринів, які вважаються безпечними при вагітності.

Цефалотин швидко проникає через плаценту і зв’язується з білками плазми на рівні 60-70%, як тільки потрапляє у кровотік плода. Як і інші препарати, які щільно зв’язуються з білками, цефалотин теоретично може підвищувати ризик ядерної жовтяниці на фоні низького рівня білірубіну.

Популяційне дослідження випадок-контроль не виявило асоціації між використанням цефалоспоринів при вагітності та вродженими вадами. В більшості випадків використовували цефалексин.

Застосування препарату під час вигодовування:

Невелика кількість цефалотину проникає до грудного молока людини.

Потенційні проблеми можуть включати модифікацію флори кишківника, ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії.

Хоча цефалотин окремо не згадується, інші цефалоспорини Американською академією педіатрії визнані сумісними з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Сайт «Is it compatible with breastfeeding?» Асоціації сприяння культурним та науковим дослідженням грудного вигодовування (http://e-lactancia.org/breastfeeding/cephalothin/synonym/).

 

Адаптовано 16.06.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 17.06.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!