МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦЕФУРОКСИМ

Група/призначення:

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорини другого покоління.

Альтернативні назви / синоніми: цефтим, зинацеф.
 Діюча речовина: цефуроксим.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Велике дослідження 2001 року не виявило тератогенного ризику при пренатальному впливі цефуроксиму чи інших цефалоспоринів.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження у щурів не виявили ознак порушення фертильності при дозах, які у 9 разів перевищували максимальну рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла, також у мишей і щурів не виявили шкоди для плода при 23-кратній максимальній рекомендованій для людини дози.

Інформація щодо впливу на плід:

Цефуроксим швидко проникає через плаценту на пізніх термінах вагітності та в пологах, досягаючи терапевтичної концентрації в сироватці плода та амніотичній рідині. Терапевтична концентрація в немовлят тримається до 6 годин після народження і надалі певний рівень залишається до 26 годин. Цей антибіотик використовується для лікування пієлонефриту вагітних. У немовлят з таким пренатальним впливом несприятливих наслідків не відзначали.

У жінок в терміні 15-35 тижнів вагітності одноразова внутрішньовенна доза 750 мг призводить до середньої концентрації в матерів, плодів з набряком і в плодів при олігогідрамніоні: 7,4; 6,2 і 4,9 мкг/мл, відповідно. Концентрація не корелювала з гестаційним віком.

Повідомляється про 9 жінок з передчасним розривом мембран у терміні 27-33 тижнів вагітності, які отримали внутрішньовенно 1,5 грама цефуроксиму тричі на день. Середня концентрація в матерів (через годину після дози), в пуповинній плазмі, плаценті, мембранах становила 35,0 мкг/мл, 3,0 мкг/мл, 1,12 мкг/мл та 35,6 мкг/мл, відповідно.

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid Recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність в період між 1985 та 1992 роками, виявлено 143 новонароджених з впливом цефуроксиму в І триместрі (F. Rosa, personal communication, FDA, 1993). Всього зареєстровано 3 (2,1%) великі вроджені вади при 6 очікуваних. Ці дані не підтримують асоціації між препаратом і вродженими вадами.

Дослідження 2000 року описало результати вагітностей 106 жінок з впливом цефуроксиму в І триместрі. При порівнянні з 106 відповідними контролями не виявлено різниці в наступних показниках: число народжених живими, спонтанні аборти, гестаціний вік при народженні, недоношеність, вага новонароджених, дистрес плоду, спосіб народження, число великих і малих аномалій. Щодо індукованих абортів, то їх кількість в основній групі була значно більшою, ймовірно, через дезінформацію та неправильну оцінку ризику від антибіотику для плода.

Велике дослідження 2001 року не виявило тератогенного ризику при пренатальному впливі цефалоспоринів, використавши базу даних угорського наглядового дослідження випадок-контроль за період 1980-1996 років (Hungarian Case–Control Surveillance of Congenital Abnormalities) для вивчення асоціації між цефалоспоринами (цефалексин, цефаклор, цефамандол, цефоперазон, цефотаксим, цефтибутен, цефуроксим) та вродженими вадами. Основну групу склали 22865 вагітних, у плодів або новонароджених яких діагностували вроджену патологію. Відповідні контролі  – вагітні без вроджених аномалій у потомства.

Застосування препарату під час вигодовування:

Цефуроксим проникає до грудного молока в низьких концентраціях. Незважаючи на це, існують три потенційні проблеми для немовляти на грудному вигодовуванні: модифікація флори кишківника, прямий вплив на немовля (алергічна відповідь або сенсибілізація), ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії.

Не виявлено несприятливих ефектів у 38 немовлят на грудному вигодовуванні, чиї матері лікувались цефуроксимом в період грудного вигодування в порівнянні з контрольною групою.

У 2001 році Американська академія педіатрії класифікувала інші цефалоспорини, як сумісні з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  3. Сайт «Is it compatible with breastfeeding?» Асоціації сприяння культурним та науковим дослідженням грудного вигодовування (http://e-lactancia.org/breastfeeding/cefuroxime/product/).

 

Адаптовано 16.06.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 18.06.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!