МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦЕФТАРОЛІН

Назва англійською мовою:  ceftaroline fosamil.
Група/призначення:

Антибіотик групи цефалоспоринів.

Альтернативні назви / синоніми:

Зінфоро, тефларо, цефтаролін фосаміл.

Діюча речовина: цефтаролін.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання у вагітних, дані від експериментальних тварин припускають низький ризик. Велике дослідження 2001 року не виявило тератогенного ризику, який би асоціювався з антибіотиками групи цефалоспоринового ряду (цефалексин).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. У щурів дози, які призводили до 8-кратного впливу від отримуваного в людини при використанні дози 600 мг що 12 годин, виходячи з AUC*, не призводили до токсичного впливу та не спричиняли шкоди для плода. Вища доза у щурів на впливала на постнатальний розвиток та репродуктивну поведінку потомства. У кролів дози, на рівні 0,8 від рекомендованої у людини згідно AUC або вищі продемонстрували материнську токсичність без формування вроджених вад у плодів.

Цефтаролін фосаміл не проявив мутагенності в численних дослідженнях, але був кластогенним в експерименті in vitro. Останнього не спостерігали після метаболічної активації.

У самців і самок щурів не відзначали порушень фертильності на фоні доз до 4-кратних максимальній рекомендованій для людини, виходячи з площі поверхні тіла.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Цефтаролін фосаміл є антибіотиком цефалоспоринової групи, який конвертується до біоактивного цефтароліну при внутрішньовенному введенні.

Призначений для лікування гострих інфекцій шкіри, підшкірної клітковини,  негоспітальної пневмонії. Рівень зв’язування з білками плазми становить приблизно 20%, період напіввиведення після багаторазового введення – 2,7 годин.

Невідомо, чи цефтаролін фосаміл або цефтаролін проникає через плаценту людини. Молекулярна вага проліків** та нижча молекулярна вага активної сполуки, а також період напіввиведення і низький рівень зв’язування з білками плазми припускають такий трансфер.

**Проліки (англ. prodrugs) — хімічно модифіковані форми продуктів (речовин), які в біосередовищах організму внаслідок метаболічних процесів перетворюються на ліки.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання препарату в період лактації у людини. Молекулярна вага проліків та активного препарату, період напівиведення (приблизно 2,7 годин), низький рівень зв’язування з білками плазми (біля 20%) припускають, що обидві сполуки проникатимуть до грудного молока. Крім того, інші цефалоспорини мають таку властивість.

При цьому існують три потенційні проблеми для немовляти на грудному вигодовуванні: модифікація флори кишківника, прямий вплив на немовля (алергічна відповідь або сенсибілізація), ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії. У 2001 році Американська академія педіатрії класифікувала цефпрозил як сумісний з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 04.04.2022 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 04.04.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!