МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ЦЕФПРОЗИЛ

Назва англійською мовою:  cefprozil.
Група/призначення:

Антибіотик групи цефалоспоринів.

Альтернативні назви / синоніми: цефзил.
Діюча речовина: цефпрозил.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Велике дослідження 2001 року не виявило тератогенного ризику, який би асоціювався з антибіотиками групи цефалоспоринового ряду (цефалексин).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження у мишей, щурів і кролів не виявили шкідливого впливу на плід на фоні доз, які у 8,5 разів, у 18,5 разів і 0,8 разів перевищували максимальну рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутні повідомлення про використання цефпрозилу в період вагітності у людини. Це пероральний напівсинтетичний антибіотик цефалоспоринового ряду.

Застосування препарату під час вигодовування:

Цефокситин проникає до грудного молока у низькій концентрації. В ході дослідження 1992 року 9 здорових жінок в період лактації отримали одноразово пероральну дозу 1000 мг, до якої входили цис- та транс-ізомери у співвідношенні 90:10. Середній пік концентрації в плазмі цих двох ізомерів становив 14,8 і 1,9 мкг/мл відповідно. Середня концентрація цис-ізомеру в молоці за 24 години коливалась в межах 0,25-3,36 мкг/мл, а середня максимальна концентрація в молоці транс-ізомеру склала <0,26 мкг/мл. Менше 0,3% материнської дози проникає до грудного молока (обидва ізомери). Підраховано, що немовля отримає максимально 3 мг цефпрозилу з 800 мл грудного молока в день. Ця кількість не є клінічно значимою.

Існують три потенційні проблеми для немовляти на грудному вигодовуванні: модифікація флори кишківника, прямий вплив на немовля (алергічна відповідь або сенсибілізація), ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії. У 2001 році Американська академія педіатрії класифікувала цефпрозил як сумісний з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 04.04.2022 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 04.04.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...