МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦЕФАЗОЛІН

Група / призначення:

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Цефалоспорини І покоління.

Альтернативні назви / синоніми: ацеф, кефзол.
Діюча речовина: цефазолін.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Велике дослідження 2001 року не виявило тератогенного ризику у випадку пренатального впливу цефалоспоринів.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження у мишей, щурів, кролів не виявили ознак порушень фертильності та шкоди для плода (дози перевищували рекомендовану для людини в 25 разів). У кролів використали дозу 240 мг/кг, а в мишей – 2400 мг/кг. У щурів дози до 2000 мг/кг не асоціювались з гестаційною та репродуктивною токсичністю. 2-меркапто-5-метил-1,3,4 тіадизол (MMTD), домішка цефазоліну, порушував органогенез у ембріонів риб даніо-реріо (zebrafish, акваріумна рибка, модельний організм в біології) на фоні дози 100 мг/л.

Інформація щодо впливу на плід:

Цефазолін виводиться з організму нирками, кліренс та об’єм розподілу зростає при вагітності. Так, у вагітних кліренс становить 7,44 л/год, що вдвічі перевищує аналогічний показник у невагітних молодих дорослих. Як і інші препарати, які щільно зв’язуються з білками плазми, теоретично цефазолін може підвищити ризик ядерної жовтяниці у новонароджених при низькій концентрації білірубіну. Рідко можуть виникати анафілактичні реакції.

Цефазолін проникає через плаценту до пуповинної сироватки і амніотичної рідини. На ранніх термінах розподіл препарату обмежений рідинами організму в концентрації, значно нижчій за аналогічний показник в ІІ та ІІІ триместрах. В пологах, через 15-70 хвилин після дози 500 мг рівень в сироватці коливався з 35% до 69% від материнського. Максимальна концентрація в амніотичній рідині після дози 500 мг становила 8 мкг/мл через 2,5 години (відсутня інформація про новонароджених). Після внутрішньовенної дози 2 грами 7 жінкам між 23 та 32-м тижнями визначили наступну середню концентрацію цефазоліну в сироватці плодів з водянкою та без цього ускладнення: 18,04 та 21,02 мкг/мл, відповідно. Це свідчить, про те, що наявність водянки плода істотно не порушує трансферу антибіотику. Для лікування пієлонефриту, який виникає в другій половині вагітності застосовують цефазолін в дозі 2 грами внутрішньовенно що 8 годин, без несприятливих наслідків для плода.

Велике дослідження 2001 року не виявило тератогенного ризику при пренатальному впливі цефалоспоринів, використавши базу даних угорського наглядового дослідження випадок-контроль за період 1980-1996 років (Hungarian Case–Control Surveillance of Congenital Abnormalities) для вивчення асоціації між цефалоспоринами (цефалексин, цефаклор, цефамандол, цефоперазон, цефотаксим, цефтибутен, цефуроксим) та вродженими вадами. Основну групу склали 22865 вагітних, у плодів або новонароджених яких діагностували вроджену патологію. Відповідні контролі  – вагітні без вроджених аномалій у потомства.

Застосування препарату під час вигодовування:

Цефазолін проникає до грудного молока в низькій концентрації. Після внутрішньовенної дози 2 грами концентрація в молоці коливалась від 1,2 до 1,5 мкг/мл за 4 години, співвідношення молоко : плазма склало 0,02. При введенні дози 500 мг внутрішньом’язово 1-3 рази на день препарат в грудному молоці не виявлявся. Хоча цей рівень низький, існують три потенційні проблеми для немовляти на грудному вигодовуванні: модифікація флори кишківника, прямий вплив на немовля (алергічна відповідь або сенсибілізація), ускладнення інтерпретації результатів культури у випадку необхідності обстеження з приводу гіпертермії.

Американська академія педіатрії у 2001 році визнала цефазолін сумісним з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (жінок та чоловіків): немає даних.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  3. Сайт «Is it compatible with breastfeeding?» Асоціації сприяння культурним та науковим дослідженням грудного вигодовування (http://e-lactancia.org/breastfeeding/cefazolin/product/).
  4. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501303/).

 

Адаптовано 25.06.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 26.06.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!