МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЦЕФАКЛОР

Група/призначення:

Антибіотики групи цефалоспоринів. Цефалоспорини ІІ покоління.

Альтернативні назви / синоніми:

Альфацет, верцеф, тарацеф, цеклор, цефтор.

Діюча речовина: цефаклор.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

За даними масштабного дослідження 2001 року антибіотики цефалоспоринового ряду, в тому числі цефаклор, не виявляють тератогенної дії. Цефалоспорини вважаються безпечними для прийому під час вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Дані проведених досліджень в популяціях мишей, щурів, тхорів свідчать про відсутність шкідливого впливу даного препарату на фертильність та процеси розвитку плода в дозах, що відповідно у 12, 12, та 3 рази перевищували рекомендовані людські дози.

Інформація щодо впливу на плід:

Дослідження Michigan Medicaid проведене в період 1985-1992 років, в ході якого вели спостереження за 229101 завершеною вагітністю, встановило, що 1325 новонароджених піддавалися впливу антибіотиків під час першого триместру вагітності. В 75 (5,7%) новонароджених виявили вроджені вади розвитку (56 очікувано). Точні дані наведено по 6 категоріях вад, а саме: 19/13 (виявлені/очікувані) дефекти серцево-судинної системи, 8/2 – орофаціальні розщілини, 1/0,7 – вади невральної трубки, 1/4 – полідактилія, 2/2 – вади розвитку кінцівок, 3/3 – гіпоспадія. Результати даного дослідження свідчать про ймовірність наявності зв’язку між прийомом вагітною цефаклору та розвитком вроджених вад у плода, зокрема, серцево-судинних дефектів та орофаціальних розщілин, проте не виключають ймовірності впливу і інших шкідливих факторів, зокрема, хвороб матерів.

Однак, аналогічні знахідки виявлено при застосуванні іншого цефалоспорину з понад 1000 випадків пренатального впливу (цефалексин). Позитивні результати також припущено для цефрадину (339 випадків впливу), але такого не спостерігали при застосуванні цефадроксилу (772 випадки). На противагу цьому інші протиінфекційні препарати у великих когортах продемонстрували негативні результати (ампіцилінамоксицилінпеніцилін Gеритроміцин, тетрациклін).

Застосування препарату під час вигодовування:

Цефаклор екскретується в материнське молоко в низьких концентраціях. Після одноразового прийому препарату в дозі 500 мг, його середні концентрації в материнському молоці протягом 5-годинного періоду коливаються в межах від 0,16 до 0,21 мкг/мл. Проте навіть такі малі концентрації створюють 3 потенційні проблеми, а саме: модифікацію флори кишківника, прямий вплив на немовля, а також вплив на результати посіву культури при з’ясуванні причини гарячки. Американська Асоціація педіатрів класифікує всі антибіотики цефалоспоринового ряду як такі, що дозволені для вживання під час грудного вигодовування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):  відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.
  3. Сайт «Is it compatible with breastfeeding?» Асоціації сприяння культурним та науковим дослідженням грудного вигодовування (http://e-lactancia.org/breastfeeding/cefaclor/product/).
  4. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501281/).

 

Адаптовано     29.07.2015 р.:
О.М. Тичківська, лікар-педіатр, магістр медицини, аспірант кафедри педіатрії та неонатології ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.06.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!