МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

Теропи

1 2 3 141

ЕТІОНАМІД

Назва англійською мовою: Ethionamide.
Група/призначення: протитуберкульозні препарати.

Покази: лікування туберкульозу у випадку резистентності до ізоніазиду або рифампіцину або при непереносимості інших препаратів. Також призначається для лікування лепри.

Альтернативні назви / синоніми: трекатор.
Діюча речовина: етіонамід.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини свідчать про низький ризик, сумісний, якщо потреба лікування матері перевищує ризик для плода, уникати в І триместрі.

Рекомендації при лактації:  

Обмежені дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Дані від експериментальних тварин та обмежені дані про використання у людини припускають ризик, але якщо препарат призначено, то його не слід відміняти з настанням вагітності.

РЕКОМЕНДОВАНО:

 1. Жінкам репродуктивного віку перед початком лікування отримати негативний тест на вагітність;
 2. В період лікування використовувати контрацепцію;
 3. Якщо етіонамід є важливим компонентом схеми лікування матері, то його не відміняють з настанням вагітності.
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Етіонамід продемонстрував тератогенність у щурів та кролів на фоні доз, вищих за використовувані у людини. Огляд 9 досліджень у вагітних мишей, щурів і кролів показав різні аномалії розвитку у всіх за винятком одного дослідження.

Інформація щодо впливу на плід:

Невідомо, чи етіонамід проникає через плаценту у людини, його молекулярна вага такий трансфер припускає.

Контрольованих досліджень у людини не проводилось. Вплив етіонаміду при понад 1100 вагітностях асоціювався з вадами центральної нервової системи в 4 з 5 випадків лікування в І триместрі. В 70 інших випадках спостерігали нормальні результати вагітностей.

Три джерела проаналізували дані 5 досліджень щодо результатів вагітностей з впливом етіонаміду. Тільки в одному дослідженні виявлено підвищення частоти вроджених вад: 7 випадків, з них два синдром Дауна, серед 23 з таким пренатальним впливом.

Дослідження 2003 року інформувало про результати 7 вагітностей, коли жінки отримували лікування з приводу мультирезистентного туберкульозу. 7 жінок приймали  багато протиінфекційних препаратів. Дві жінки лікувались етіонамідом – одна протягом вагітності та після пологів, інша тільки після пологів. У 2005 році ці ж вчені повідомили про тривале спостереження за 6 дітьми, а 7 дитину, яка отримувала не етіонамід втратили з-під нагляду. Середній вік дітей був 3,7 років, кожна дитина пройшла комплексну клінічну оцінку, яка не виявила втрати слуху, порушень зору, неврологічних відхилень. З двох дітей, які зазнали впливу етіонаміду в одного була помірна затримка мовлення (вік 4,6 років, вплив етіонаміду протягом вагітності та після пологів), а в іншого – гіперактивність (5,1 рік, вплив тільки після народження). Обидва немовлята знаходились на грудному вигодовуванні. Здається, що ці стани не пов’язані з етіонамідом.

Застосування препарату під час вигодовування:

Повідомляється про двох жінок, які приймали етіонамід та інші протитуберкульозні препарати в період лактації. Відсутні повідомлення про визначення кількості препарату в грудному молоці. Молекулярна вага припускає екскрецію до грудного молока. Наслідки такого впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі. Якщо мама потребує лікування, то немовля слід моніторувати щодо несприятливих наслідків.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
 2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 3. Ethionamide Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
 5. Ethionamide: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 6. Ethionamide – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 05.12.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 05.12.2023 р.

ЕТАКРИНОВА КИСЛОТА

Назва англійською мовою: Ethacrynic acid.
Група/призначення:

Високоактивні діуретики, сульфаміди, прості засоби. Це потужний діуретик, який використовується при токсемії, набряку легень, не цукровому діабеті в період вагітності.

Альтернативні назви / синоніми: урегіт, едекрін.
Діюча речовина: етакринова кислота.
Рекомендації при вагітності: 

Обмежені дані про використання у людини – не рекомендована.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини – не рекомендована.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Обмежений досвід застосування у І триместрі вагітності не продемонстрував підвищення частоти мальформацій. Проте етакринова кислота не рекомендована вагітним.

Діуретики не попереджають та не змінюють перебігу токсемії, але вони можуть зменшувати плацентарну перфузію (хлортіазид). В цілому діуретики не рекомендовані для лікування гестаційної гіпертензії через характерну для цього стану гіповолемію у матері.

 ЕТАКРИНОВА КИСЛОТА НЕ РЕКОМЕНДОВАНА ВАГІТНИМ ЧЕРЕЗ МОЖЛИВЕ ЗМЕНШЕННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ПЕРФУЗІЇ

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей і щурів з використанням доз, які у 50 разів перевищували рекомендовану для людини. Не було виявлено ознак зовнішніх мальформацій. Дози, що у 10 або 2,5 разів перевищували рекомендовану для людини у щурів і собак відповідно не порушували фертильності та не впливали несприятливо на ріст і розвиток потомства. У щурів на фоні 50-кратної для людини дози відзначили внутрішньоутробну затримку росту без впливу на виживання та постнатальний розвиток.

Інформація щодо впливу на плід:

Невідомо, чи етакринова кислота проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага такий трансфер припускає.

Повідомляється про ототоксичний ефект у дитини з пренатальним впливом етакринової кислоти та канаміцину в ІІІ триместрі. Також відомо про немовля з нефролітіазом, мама якого отримувала етакринову кислоту, каптоприл та інші препарати з приводу цукрового діабету та гіпертензії.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання етакринової кислоти в період лактації у людини. Інтенсивний діурез може знижувати лактацію. Повідомляють про 6 жінок в післяпологовому періоді, які відмовились від грудного вигодовування і успішно припинили лактацію етакриновою кислотою.

Виробник не рекомендує використовувати етакринову кислоту в період лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
 2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 3. Ethacrynic Acid Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
 5. Edecrin (Ethacrynic Acid): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 6. Ethacrynic Acid – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 29.11.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 29.11.2023 р.

КОН’ЮГОВАНІ ЕСТРОГЕНИ

Назва англійською мовою:  Conjugated estrogens.

Кон’юговані естрогени – це натуральні препарати, які отримують із сечі лошат кобил.

Група/призначення:

Природні та напівсинтетичні естрогени. Кон’юговані – природні.

Альтернативні назви / синоніми: 

Фемостон, овестин, премарин, базедоксіфен (конбриза), Cenestin, Duave, Enjuvia.

Діюча речовина: природний естроген.
Рекомендації при вагітності: протипоказані.
Рекомендації при лактації:  не рекомендовані.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  
Конюговані естрогени:
протипоказані вагітним та жінкам, які можуть завагітніти
якщо на фоні лікування наступила вагітність слід негайно припинити прийом
рекомендовані ТІЛЬКИ в період менопаузи
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Призначення базедоксифену кролям призводило до репродуктивної токсичності, а у щурів цей препарат несприятливо впливав на фертильність.

Інформація щодо впливу на плід:

Кон’юговані естрогени – це суміш естрогенних речовин, перш за все естрону. В спільному перинатальному проекті (Collaborative Perinatal Project) моніторували 13 пар мати-дитина з пренатальним впливом кон’югованих естрогенів в І триместрі. Було повідомлено про підвищений ризик вроджених вад без деталізації.

Естрогенні препарати як групу моніторували у 614 парах мати-дитина. Повідомлено про збільшення очікуваної частоти вроджених вад серцево-судинної системи, очей, вух, синдрому Дауна. Переоцінка цих даних за часом впливу, наявністю вагінальної кровотечі на ранніх термінах вагітності, попереднім акушерським анамнезом не виявила доказів асоціації між естрогенами та вадами серцево-судинної системи.

Раніше дослідження також не знайшло зв’язку з негенітальними мальформаціями. Також не виявлено негативних наслідків у одного немовляти з пренатальним впливом кон’югованих естрогенів у І триместрі. Повідомляється про випадок впливу кон’югованих естрогенів в період з 4 до 7 тижнів вагітності з народженням дитини з наступними множинними вродженими вадами: розщілина піднебіння, мікрогнатія, вормієві кістки, вада серця, двобічні вивихи стегон, відсутня великогомілкова кістка, викривлена малогомілкова кістка, полідактилія, аномалії шкіри. Мама дитини приймала одночасно багато препаратів протягом вагітності, але саме в цей період тільки кон’юговані естрогени та прохлорперазин.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про несприятливі наслідки впливу кон’югованих естрогенів для немовлят на грудному вигодовуванні. Можливе зменшення об’єму молока та вмісту азоту і білка в ньому.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Кон’юговані естрогени застосовуються для індукції овуляції у жінок з ановуляцією. Також ці препарати застосовують як частково ефективні контрацептиви протягом 72 годин після незахищеного статевого акту в середині менструального циклу.

Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
 2. Conjugated Estrogens Topical Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 3. Conjugated Estrogens. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 4. Duavive Tablets: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів“European Medicines Agency”.
 5. Premarin – conjugated estrogens tablet, film coated. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 27.11.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 27.11.2023 р.

ЕСТАЗОЛАМ

Назва англійською мовою: Estazolam.
Група/призначення: снодійні засоби.      

Естазолам належить до групи похідних бензодіазепіну, до якої також входять флуразепам, квазепам, темазепам, тріазолам.

Покази: короткочасне лікування інсомнії.

Альтернативні назви / синоніми: ProSom.
Діюча речовина: естазолам.
Рекомендації при вагітності: 

Ризик в І та ІІІ триместрах.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини – потенційно токсичний – протипоказаний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  
Якщо жінка отримувала перед або в пологах бензодіазепіни, то у новонародженого можливі гіпотермія, гіпотонія, утруднене дихання, проблеми з годуванням
Якщо лікування проводилось в ІІІ триместрі, то у новонародженого можливі ознаки синдрому відміни

Відсутні повідомлення про використання естазоламу в період вагітності у людини. Слід очікувати, що вплив на плід буде подібним до інших бензодіазепінів (діазепам).

Інформація щодо досліджень на тваринах: не проводились.
Інформація щодо впливу на плід:

Характеристики препарату: рівень  зв’язуння з білками плазми становить 93%, період напіввиведення від 10 до 24 годин. Метаболіти мають низьку ефективність та концентрацію і не впливають суттєво на гіпнотичну активність естазоламу.

Невідомо, чи естазолам проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага та помірний період напіввиведення припускають плацентарний трансфер. Відомо, що бензодіазепіни, діазепам вільно долають цей бар’єр і акумулюються в кровотоці плода.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання естазоламу в період лактації у людини. Молекулярна вага, помірний період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока. Інші препарати цього класу проникають до грудного молока в низькій концентрації. Токсичного впливу на немовлят не спостерігали.

У 2021 Американська академія педіатрії висловила думку, що наслідки впливу тривалого прийому жінками квазепаму та темазепаму невідомі, але можуть викликати занепокоєння. Естазолам слід розглядати аналогічно.

Більшість джерел вважають естазолам протипоказаним в період грудного вигодовування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
 2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 3. Estazolam (Prosom) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
 5. Estazolam: Side Effects, Dosages, Treatment, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 6. Estazolam – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
 7. Сайт “MotherToBaby – a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)”.

 

Адаптовано 20.11.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 20.11.2023 р.

КВАЗЕПАМ

Назва англійською мовою: Quazepam.
Група/призначення: снодійні засоби.      

Квазепам належить до групи похідних бензодіазепіну, до якої також входять флуразепам, естазолам, темазепам, тріазолам.

Покази: лікування інсомнії.

Альтернативні назви / синоніми: дорал, дормалін.
Діюча речовина: квазепам.
Рекомендації при вагітності: 

Ризик в І та ІІІ триместрах.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини – потенційно токсичний – протипоказаний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  
Якщо жінка отримувала перед або в пологах бензодіазепіни, то у новонародженого можливі гіпотермія, гіпотонія, утруднене дихання, проблеми з годуванням
Якщо лікування проводилось в ІІІ триместрі, то у новонародженого можливі ознаки синдрому відміни

Відсутні повідомлення про використання квазепаму в період вагітності у людини. Слід очікувати, що вплив на плід буде подібним до інших бензодіазепінів (діазепам). 

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей і щурів. Мишам вводили дози, які у 400 разів перевищували рекомендовану для людини (15 мг) і які не призводили до формування вроджених вад розвитку. Ці дози та 70-кратні рекомендованій для людини дозі асоціювались з малими скелетними варіаціями (затримка осифікації грудини, хребців, дистальних фаланг, надпотиличних кісток. У кролів дози на рівні 13-кратної до рекомендованої для людини не впливали на морфологію плода.

Квазепам не продемонстрував карциногенності у мишей і хом’яків. Тестування  мутагенності було негативним в одному дослідженні і сумнівним в іншому. Відзначено незначне зниження рівня фертильності у мишей, що розцінили як вторинне до седації.

Інформація щодо впливу на плід:

Характеристики препарату: рівень  зв’язуння з білками плазми становить понад 95%, метаболізується до двох активних сполук, період напіввиведення квазепаму та одного метаболіту становить 39 годин, а іншого – 73 години.

Невідомо, чи квазепам або два активні метаболіти проникають через плаценту у людини. Молекулярна вага основної сполуки та довгий період напіввиведення препарату і метаболітів припускають плацентарний трансфер, який обмежуватиметься високим рівнем зв’язування з білками плазми.

Застосування препарату під час вигодовування:

Квазепам та його метаболіти проникають до грудного молока. Чотири здорові волонтерки погодились не годувати дітей і отримали одноразово дозу 15 мг квазепаму. Після цього відбирали зразки крові і грудного молока у певні проміжки часу протягом 48 годин. За цей період в грудному молоці визначили наступну середню кумулятивну кількість сполук: 11,6 мкг квазепаму (2,4-32,8 мкг), 4,0 мкг 2-оксоквазепаму (1,3-10,0 мкг), 1,0 мкг N-desalky-2-oxoquazepam (0,4-1,6 мкг), що становило 0,08%, 0,02%, 0,09% від дози відповідно. Концентрація в грудному молоці квазепаму та 2-оксоквазепаму була завжди вищою від показника в плазмі, співвідношення молоко : плазма становило 4,18 та 0,02 відповідно. Через ліпофільні властивості квазепаму це співвідношення є значно вищим, ніж у діазепама. Підраховано, що після багаторазового застосування до грудного молока потрапить тільки 28,7 мкг/день всіх трьох сполук сумарно, що становить 0,19% добової дози. Більш того, фармакокінетика квазепаму свідчить про відсутність кумуляції, за винятком N-desalky-2-oxoquazepam, який приникає до грудного молока в найменшій кількості. Хоча кількість препарату та метаболітів в грудному молоці невелика, наслідки впливу на центральну нервову систему немовляти невідомі.

У 2021 Американська академія педіатрії висловила думку, що наслідки впливу тривалого прийому жінками квазепаму невідомі, але можуть викликати занепокоєння.

Ряд експертів рекомендують призначати годуючим матерям альтернативні препарати, такі як залеплон і золпідем.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
 2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 3. Quazepam (Doral) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
 5. Quazepam: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 6. Quazepam – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 20.11.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 20.11.2023 р.

ЕСЛІКАРБАЗЕПІН

Назва англійською мовою: Eslicarbazepine.
Група/призначення:

Протиепілептичні засоби, похідні карбоксаміду. Еслікарбазепін є активним метаболітом окскарбазепіну. Це дібензазепіновий антиконвульсант для лікування парціальних нападів. Еслікарбазепін є ізомером лікарбазепіну, а оксакарбазепін метаболізується до лікарбазепіну.

Альтернативні назви / синоніми: 

Ептаза, ескалієф, аптіом, зебінікс, pazzul.

Діюча речовина: еслікарбазепіну ацетат.
Рекомендації при вагітності: 

Обмежені дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний згідно з одним джерелом, не рекомендований іншими.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ по епілепсії та протиепілептичних препаратах
ЧАСТОТА ВРОДЖЕНИХ ВАД У ЖІНОК З ЕПІЛЕПСІЄЮ В 2-3 РАЗИ ПЕРЕВИЩУЄ ЗАГАЛЬНОПОПУЛЯЦІЙНИЙ ПОКАЗНИК, НАЙЧАСТІШЕ РЕЄСТРУЮТЬСЯ РОЗЩІЛИНА ГУБИ, КАРДІОВАСКУЛЯРНІ МАЛЬФОРМАЦІЇ ТА ДЕФКТИ НЕРВОВОЇ ТРУБКИ
КОМБІНОВАНА ТЕРАПІЯ АСОЦІЮЄТЬСЯ З ВИЩИМ РИЗИКОМ ВРОДЖЕНИХ ВАД, АНІЖ МОНОТЕРАПІЯ – ТОМУ ПЕРЕВАГУ СЛІД НАДАВАТИ САМЕ МОНОТЕРАПІЇПРИНАЙМНІ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ
НЕ МОЖНА РАПТОВО ПРИПИНЯТИ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНУ ТЕРАПІЮ В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ, БО ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОСИЛЕННЯ НАПАДІВ І ЗАШКОДИТИ МАТЕРІ ТА ПЛОДУ
РЕКОМЕНДОВАНО ПРИЗНАЧАТИ ФОЛІЄВУ  КИСЛОТУ ПЕРЕД ТА В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ, ОСКІЛЬКИ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ПРЕПАРАТИ МОЖУТЬ СПРИЯТИ ДЕФІЦИТУ ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ
У НОВОНАРОДЖЕНИХ МОЖУТЬ ВИНИКАТИ РОЗЛАДИ ЗГОРТАННЯ КРОВІ ЧЕРЕЗ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ПРЕПАРАТИ, ТОМУ РЕКОМЕНДОВАНО В ОСТАННІ КІЛЬКА ТИЖНІВ ВАГІТНОСТІ ПРИЗНАЧАТИ ЖІНКАМ ВІТАМІН К
ЖІНКИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ЕСЛІКАРБАЗЕПІН В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ  МОЖУТЬ ДОЛУЧАТИСЬ ДО РЕЄСТРУ ВАГІТНИХ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
North American Antiepileptic Drug Pregnancy Registry

Дані від експериментальних тварин, на яких тестували екслікарбазепін, припускають ризик, але обмежений досвід застосування у людини не дозволяє коректно оцінити вплив  на ембріон/плід.  Інші препарати цього класу – карбамазепін та окскарбазепін асоціюються з несприятливими наслідками. Ризик від впливу еслікарбазепіну слід порівнювати з ризиком неконтрольованої епілепсії і зважувати користь для плода. Щодо фолієвої кислоти: вплив саме еслікарбазепіну на її рівень та метаболізм невідомий, тому найбезпечнішим буде притримуватись тактики, яка розроблена для інших протиепілептичних препаратів – додавати фолієву кислоту в дозі 4-5 мг/день.

РЕКОМЕНДОВАНО:

 • перед початком лікування отримати негативний тест на вагітність;
 • врахувати, що препарат взаємодіє з оральними контрацептивами, тому під час лікування та до кінця поточного менструального циклу після припинення лікування необхідно використовувати альтернативний та ефективний метод контрацепції.
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей, щурів, кролів. У мишей в період органогенезу всі тестовані дози призводили до мальформацій, а середні та високі дози до затримки росту плода. Крім того спостерігали подовження гестації на фоні найвищої дози, а на фоні середньої та високої доз відзначено стійке зниження маси тіла, затримку фізичного та статевого дозрівання. На фоні найнижчої з тестованих доз вплив препарату був нижчим за показник у людини при застосуванні максимальної рекомендованої дози, виходячи з AUC (AUC –це фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою). У кролів призначення середніх і високих доз в період органогенезу спричиняло затримку розвитку та скелетні варіації (не викликала ефектів доза нижча завід максимальної в людини за AUC). У щурів вплив в період органогенезу на фоні всіх тестованих доз продемонстрував ембріолетальність, на фоні середніх та високих доз – підвищення частоти скелетних варіацій, на фоні високих доз – затримку росту плода. Найнижча з тестованих доз була нижчою від максимальної рекомендованої для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Середні та високі дози у потомства призводили до зниження ваги тіла, затримки статевого розвитку, зниження координації рухів. Не викликала подібних ефектів доза, менша від максимальної рекомендованої для людини, виходячи з площі поверхні тіла.

Дворічне дослідження карциногенності проводилось у мишей, виявляли гепатоцелюлярну аденому та карциноми – через 2 роки у випадку використання попередньо середніх і високих доз. Численні дослідження мутагенності були негативними, але кластогенні ефекти фіксували в деяких тестах. Після впливу на самців і самок мишей від періоду парування на фоні всіх тестованих доз спостерігали ембріолетальність. У щурів високі дози протягом імплантації подовжували естральний цикл.

Інформація щодо впливу на плід:

Це активний метаболіт окскарбазепіну. Препарат доступний у вигляді еслікарбазепіну ацетату, він метаболізується до активного агенту – еслікарбазепіну.

Характеристики: рівень зв’язування з білками плазми (<40%), довгий період напіввиведення становить  (13–20 годин).

Невідомо чи еслікарбазепін проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага, низький рівень зв’язування з білками плазми та довгий період напіввиведення припускають плацентарний трансфер. Два споріднені препарати карбамазепін та окскарбазепін мають подібну молекулярну вагу і їм властивий плацентарний трансфер.

Дослідження 2016 року розглядало ризик вроджених вад від нових протиепілептичних препаратів. Вчені дійшли висновку про обмеженість інформації щодо еслікарбазепіну для оцінки ризику.

Повідомлення 2018 року описало наступні результати 79 вагітностей із застосуванням еслікарбазепіну: 30 народжених живими дітей без вроджених вад, 25 ще триваючих вагітностей, 3 невідомі результати, 18 абортів (10 спонтанних і 8 індукованих), 5 вроджених вад (нечіткий зв’язок з препаратом). Щодо випадків спонтанних абортів та вроджених вад: жінки приймали також інші протисудомні препарати. Всі вроджені вади були у жінок з впливом лікування або у І триместрі або до запліднення і далі протягом вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання еслікарбазепіну в період лактації у людини. Виробник зазначає про екскрецію препарату до грудного молока, що корелює з молекулярною вагою, низьким рівнем зв’ування з білками плазми, довгим періодом напіввиведення. Оскільки еслікарбазепін є активним метаболітом окскарбазепіну, обмежена інформація вказує на те, що окскарбазепін не буде викликати побічних ефектів у немовлят на грудному вигодовуванні, особливо якщо немовля старше 2 місяців.

У дорослих найчастішими побічними реакціями є запаморочення, сонливість, нудота, головний біль, диплопія, блювота, втома, атаксія, розмитість зору та тремор.

Європейське агенство з лікарських засобів (EMA) РЕКОМЕНДУЄ  ВІДМОВИТИСЬ ВІД ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ на період лікування еслікарбазепіном

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Еслікарбазепін ацетат понижує системні рівні етинілестрадіолу та левоногестрелу у складі гормональних контрацептивів.

Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
 2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 3. Eslicarbazepine (Aptiom) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
 5. Aptiom (Eslicarbazepine Acetate Tablets): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 6. Eslicarbazepine – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
 7. Zebinix Tablets: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів“European Medicines Agency”.
 8. Eslicarbazepine Acetate – eslicarbazepine acetate tablet. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 16.11.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 16.11.2023 р.

ЕСМОЛОЛ

Назва англійською мовою: Esmolol.
Група/призначення:

Селективні блокатори β-адренорецепторів. Це кардіоселективний β1-адреноблокатор короткої дії, структурно подібний до атенололу і метопрололу. Призначається для швидкого тимчасового лікування суправентрикулярних тахіаритмій (тріпотіння або фібриляція передсердь, синусова тахікардія) та гіпертензії, яка виникає під час хірургічного втручання.

БЕТА-БЛОКАТОРИ МОЖУТЬ СПРИЧИНИТИ ЗНИЖЕННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ПЕРФУЗІЇ, БРАДИКАРДІЮ У ПЛОДА І НОВОНАРОДЖЕНОГО, ГІПОГЛІКЕМІЮ
Альтернативні назви / синоніми: бревіблок.
Діюча речовина: есмолол.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний – користь для матері перевищує ризик для плода.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Вважається, що кардіоселективні β1-адреноблокатори не спричиняють структурних аномалій. Проте лікування матері есмололом призводило до стійкої β-блокади плода та/або новонародженого.

Згідно з деякими дослідженнями при лікуванні есмололом у 50% пацієнтів може виникнути артеріальна гіпотензія, яка загрожує зниженням маткового кровотоку, результатом чого буде гіпоксія плода.
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів, яким внутрішньовенно вводили дозу, що у 10 разів перевищувала максимальну підтримуючу дозу для людини, протягом 30 хвилин на день – без несприятливих наслідків для плода. На фоні 33-кратної дози зафіксували материнську токсичність та летальність. У кролів при використанні не токсичних для матерів доз також не виявляли відхилень у ембріонів/плодів. Дози з мінімальним токсичним впливом на материнський організм (8-кратні максимальній підтримуючій дозі у людини) призводили до підвищення частоти резорбції плодів. У вагітних овець середнє співвідношення плід :плазма матері наприкінці інфузії становило 0,08. Через 10 хвилин після введення есмолол не виявлявся у плода. Однак, гемодинамічний вплив у  плодів овець відбувався у тому ж вигляді, як і в матері – зниження середнього артеріального тиску та частоти серцевих скорочень.

Інформація щодо впливу на плід:

Виходячи з повідомлень про вплив материнського лікування та молекулярної ваги зроблено висновок про плацентарний трансфер есмололу.

Характеристики препарату: рівень зв’язування з білками плазми 55%, період напіввиведення 10 хвилин.

Окремі повідомлення:

 • 31-річна жінка у терміні 22 тижнів вагітності, ускладненої субарахноїдальним крововиливом, перед анестезією отримала есмолол. Вага плода за даними ультразвукового обстеження приблизно склала 350 грам. Жінці призначили болюсну дозу есмололу до 2 мг/кг у вигляді безперервної інфузії 200 мкг/кг/хв. Серцебиття плода знизилось з 139-144 до 131-137 ударів за хвилину на час введення, зміни ритму не фіксували. Препарат вводився і протягом хірургічного втручання. На 37-му тижні народився здоровий хлопчик вагою 2880 грам, який був здоровим у 9 місяців життя.
 • У 29-річної жінки у терміні 38 тижнів вагітності діагностували суправентрикулярну тахікардію, ймовірно спричинену тиреотоксикозом. Частота серцевих скорочень становила 150-160 ударів/хв. Призначено болюсну дозу есмололу з розрахунку 0,5 мг/кг у вигляді безперервної інфузії 50 мкг/кг/хв. Приблизно через 20 хвилин частота серцевих скорочень зросла до 170-175 ударів/хв., а через 4 хвилини впала до 70-80 ударів/хв. Важка брадикардія трималась, незважаючи на припинення введення есмололу, тому було проведено ургентний кесаревий розтин. Народився хлопчик вагою 2660 грам, пульс якого спочатку був 60 ударів, а потім зріс до 140 ударів на хвилину у відповідь на оксигенотерапію. pH пуповинної крові становив 7,09. Аритмію матері успішно подолали верапамілом. На думку авторів причиною брадикардії плода стала індукована есмололом гіпотензія матері.
 • У жінки на 39 тижні вагітності стався повторний напад тахіаритмії (225-235 ударів/хв.), що призвело до симптоматичної гіпотензії та брадикардії плода. Жінку лікували внутрішньовенно болюсною дозою есмололу та тривалою інфузією (загальна доза 1060 мг) до пологів, в яких народилась дівчинка вагою 3390 грам з оцінкою за шкалою Апгар 7 та 9 балів. Симптоми β-блокади у новонародженого були наступними: гіпотонія, слабкий крик, темний колір шкіри, апное при годуванні, помірна жовтяниця, але рівні кальцію, магнію, глюкози в крові були нормальними. Через 48 годин апное при годуванні зникло, а інші симптоми вже не виявлялись від 60 години життя.
 • Випадок β-блокади у плода та новонародженого: маму лікували есмололом в дозі 25 мкг/кг/хв. з приводу гіпертрофічної обструктивної кардіоміопатії в пологах. Через 10 хвилин після початку есмололу та внутрішньовенно фентанілу частота серцевих скорочень у плода знизилась з 160 до 100 уд/хв. з порушенням ритму. Оцінка за шкалою Апгар новонародженого була 8 та 9 балів на 1-й та 5-й хвилинах відповідно, але дитина мала артеріальну гіпотонію (середній артеріальний тиск 34-39 мм рт.ст.), помірну загальну гіпотонію, гіпоглікемію, проблеми з годуванням. Всі симптоми зникли через 36 годин.
 • У 1994 році повідомили про жінку, яка перенесла інфаркт міокарду на 26-му тижні вагітності і отримувала лікування есмололом та іншими препаратами. На 39 тижні благополучно народилась здорова дівчинка.

Огляд 2013 року щодо лікування гіпертензивної кризи у вагітних та в після пологовому періоді визнав есмолол одним з препаратів вибору. У матерів можливі наступні побічні наслідки: блокада серця першого ступеня, брадикардія, застійна серцева недостатність, бронхоспазм, у плодів – брадикардія та стійка β-блокада.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання есмололу в період лактації. Виходячи з фізико-хімічних властивостей та надзвичайно короткого періоду напіввиведення, не очікується несприятливого впливу на немовля на грудному вигодовуванні, проте дитину слід моніторувати на побічні ефекти бета-блокаторів.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
 2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 3. Esmolol (Brevibloc) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 4. Brevibloc (Esmolol): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 5. Esmolol – NCBI Bookshelf (nih.gov). База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
 6. Esmolol Hydrochloride – esmolol hydrochloride in sodium chloride injection. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 16.11.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 16.11.2023 р.

ЕРІБУЛІН

Назва англійською мовою: Eribulin.
Група/призначення: антинеопластичний препарат.      

Це інгібітор динаміки мікротрубочок, який вводиться внутрішньовенно на 1-й та 8-й день 21 денного циклу.

Покази: метастатичний рак молочної залози у пацієнтів, які попередньо отримали принаймні 2 курси хіміотерапії.

Альтернативні назви / синоніми: халавен.
Діюча речовина: ерібулін.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутня інформація про застосування ерібуліну у вагітних жінок. У щурів виявлено токсичний вплив на розвиток плодів на фоні токсичних для матері доз. Препарат протипоказаний в період вагітності.

РЕКОМЕНДОВАНО:

ЖІНКАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ ПРИНАЙМНІ 2 ТИЖНІ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ

Європейське агентство з лікарських засобів “European Medicines Agency” рекомендує використовувати контрацепцію протягом лікування ЕРІБУЛІНОМ та ще 3 МІСЯЦІ  після останньої дози
ЧОЛОВІКАМ, ЯКІ МАЮТЬ ПАРТНЕРКУ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ ПРИНАЙМНІ 14 ТИЖНІВ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводили у щурів. В період органогенезу (на 8-й, 10-й, 12-й дні  щурам внутрішньовенно вводили дози на рівні 0,04-0,64 від рекомендованої для людини, виходячи з площі поверхні тіла. На фоні найвищих доз фіксували аборти та важкі мальформації зовнішніх органів та м’яких тканин (відсутність нижньої щелепи, язика, шлунку, селезінки). Доза на рівні 0,43 від рекомендованої для людини спричиняла загибель/резорбцію ембріонів/плодів, зменшення ваги тіла, малі скелетні аномалії, затримку розвитку. Дози ≥0,43 від рекомендованої для людини призводили до материнської токсичності (збільшення розміру селезінки, зменшення темпу набирання ваги, зниження споживання їжі).

Досліджень карциногенності не проводилось. Препарат не продемонстрував мутагенності в бактеріальних дослідженнях, але в одному іншому так, відзначено кластогенність в одному дослідженні. Досліджень фертильності не проводилось. Токсикологічні дослідження у собак і щурів виявили токсичний вплив на яєчка, що припускає можливий вплив на фертильність у чоловіків.

Інформація щодо впливу на плід:

Характеристики препарату: рівень зв’язування з білками плазми становить 49-65%, середній період напіввиведення – 40 годин.

Невідомо, чи ерібулін проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага, відсутність метаболізму, помірний рівень зв’язування з білками плазми, довгий період напіввиведення припускають такий трансфер.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання ерібуліну в період лактації у людини. Молекулярна вага, відсутність метаболізму, помірний рівень зв’язування з білками плазми, довгий період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока. Крім того, можлива вища концентрація ерібуліну в грудному молоці, аніж у плазмі. Враховуючи потенційну токсичність препарат протипоказаний в період лактації.

РЕКОМЕНДОВАНО ВІДМОВИТИСЬ ВІД ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ НА ПЕРІОД ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ 2 ТИЖНІ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
 2. Eribulin Uses, Side Effects & Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 3. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
 4. Eribulin – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
 5. Halaven: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів“European Medicines Agency”.

 

Адаптовано 10.10.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 10.10.2023 р.

ЕРДАФІТІНІБ

Назва англійською мовою: Erdafitinib.
Група/призначення:

Антинеопластичні засоби, інгібітор кінази.

Покази: лікування місцевопоширеної або метастатичної уротеліальної карциноми, чутливої до FGFR3 або FGFR2, яка прогресує під час або після принаймні 1 лінії попередньої хіміотерапії, що містить платину.

Альтернативні назви / синоніми: балверса.
Діюча речовина: ердафітініб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутні повідомлення про застосування ердафітінібу у вагітних жінок. Дані від експериментальних тварин припускають ризик.

РЕКОМЕНДОВАНО:
ЖІНКАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ ПРИНАЙМНІ 1 МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
ЧОЛОВІКАМ, ЯКІ МАЮТЬ ПАРТНЕРКУ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ ПРИНАЙМНІ 1 МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів. Вплив в період органогенезу на рівні <0,1% від показника у людини на фоні максимальної рекомендованої для людини дози, виходячи з AUC (AUC –це фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою) призводив до загибелі ембріонів/плодів, мальформацій великих судин та інших судинних аномалій, мальформацій кінцівок (ектродактилія, відсутні або аномальної форми довгі кістки), підвищення частоти скелетних аномалій (хребці, ребра, грудина), зниження ваги плодів.

Досліджень карциногенності не проводилось. Ряд досліджень мутагенності були негативними. Токсикологічне дослідження у самок щурів з повторними дозами протягом 3 місяців виявило некроз жовтого тіла.

Інформація щодо впливу на плід:

Характеристики препарату: рівень зв’язування з білками плазми становить 99,8%, період напіввиведення – 59 годин.

Невідомо, чи ердафітініб проникає до плаценти у людини. Його молекулярна вага та довгий період напіввиведення припускають такий трансфер, але кількість препарату, яка може впливати на ембріон/плід, буде обмежена високим рівенем зв’язування з білками плазми.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про застосування ердафітінібу в період лактації у людини. Молекулярна вага та період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока, але високий рівень зв’язування з білками плазми обмежуватиме кількість, що може впливати на немовля.

РЕКОМЕНДОВАНО  ВІДМОВИТИСЬ ВІД ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ НА ПЕРІОД ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ ПРИНАЙМНІ НА 1 МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
 2. Erdafitinib Uses, Side Effects & Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 3. Erdafitinib – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
 4. Balversa – erdafitinib tablet, film coated. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 10.10.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 10.10.2023 р.

ЕНЗАЛУТАМІД

Назва англійською мовою: Enzalutamide.
Група/призначення:

Антинеопластичні засоби. Антиандрогени. Це пероральний препарат для щоденного прийому, інгібітор ардрогенних рецепторів, який блокує декілька етапів сигнального шляху андрогенних рецепторів.

Покази: лікування пацієнтів з метастатичним гормонорефрактерним (кастрато резистентним) раком простати, які до цього отримували доцетаксел.

 Альтернативні назви / синоніми: кстанді.
Діюча речовина: ензалутамід.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутні повідомлення про застосування ензалутаміду в період вагітності у людини і вони є малоочікуваними, виходячи з  показів до призначення. Репродуктивних досліджень в експериментальних тварин не проводили. Механізм дії препарату припускає несприятливий вплив на плід.

За висновком дослідження 2013 року андрогенний рецептор був ключовим регулятором проліферації клітин міометрію, а порушення росту міометрію могло вплинути на результат вагітності та пологів.

НЕ ВІДОМО, ЧИ ЕНЗАЛУТАМІД РОЗПОДІЛЯЄТЬСЯ В СПЕРМІ
РЕКОМЕНДОВАНО ЧОЛОВІКАМ:
ЯКЩО ЧОЛОВІК ОТРИМУЄ ЕНЗАЛУТАМІД, ТО ПРОТЯГОМ ЦЬОГО ПЕРІОДУ ТА ЩЕ ТРИ МІСЯЦІ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ ВІН ПОВИНЕН ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРЕЗЕРВАТИВ У СТОСУНКАХ З ВАГІТНОЮ ЖІНКОЮ ТА ПРЕЗЕРВАТИВ РАЗОМ З ІНШИМ ЕФЕКТИВНИМ МЕТОДОМ КОНТРАЦЕПЦІЇ У СТОСУНКАХ З ЖІНКОЮ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ЯКА МОЖЕ ЗАВАГІТНІТИ
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивних досліджень в експериментальних тварин не проводили. Довготривалі дослідження у тварин для оцінки карциногенності на проводились. В багатьох дослідженнях ензалутамід не продемонстрував мутагенності. Довготривалі дослідження у самців щурів виявили атрофію простати та сім’яних міхурців на фоні дози на рівні рекомендованої для людини, виходячи з AUC (AUC –це фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою). У собак спостерігали гіпосперматогенез та атрофію простати і придатків на фоні дози, яка становила 0,3 від рекомендованої для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Характеристики препарату: печінковий метаболізм до активних та неактивних метаболітів.

Рівень зв’язування препарату з білками плазми, переважно з альбуміном, становить 97-98%, а активного метаболіту – 95%. Середній термін напіввиведення у пацієнтів після одноразової дози складає 5,8 днів (від 2,8 до 10,2 днів), у здорових волонтерів після одноразової дози 160 мг середній період напіввиведення активного метаболіту становив 7,8-10,6 днів.

Невідомо, чи ензалутамід або його активний метаболіт проникають через плаценту у людини. Молекулярна вага та довгий період напіввиведення такий трансфер припускають, але високий рівень зв’язування з білками плазми обмежуватиме кількість, яка потрапить до ембріону/плода.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про застосування ензалутаміду в період лактації у людини. Проте такі повідомлення є малоймовірними через специфічний показ до призначення. Якби препарат був використаний в період грудного вигодовування, то його молекулярна вага та довгий період напіввиведення припустили би екскрецію до грудного молока, але високий рівень зв’ування з білками плазми обмежив би кількість, що могла б потрапити до немовляти.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
 2. Enzalutamide Monograph for Professionals. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 3. Xtandi: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів“European Medicines Agency”.
 4. Xtandi – enzalutamide capsule XTANDI- enzalutamide tablet. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 10.10.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 10.10.2023 р.
1 2 3 141


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1403

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!