МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

Теропи

1 2 3 132

ТОФАЦИТИНІБ

Назва англійською мовою: Tofacitinib.   
Група/призначення:

Інгібітори янускіназ; імуносупресант. Сучасні інгібітори янускіназ належать до групи пероральних (рідше – топічних) таргетних хворобомодифікуючих протизапальних препаратів, які впливають на внутрішньоклітинний сигнальний шлях JAK/STAT і таким чином регулюють ефекти різних цитокінів і деяких інших молекул, зокрема факторів росту гемопоезу та певних гормонів.

Тофацитиніб – синтетичний пероральний препарат – інгібітор янускіназ.

Це хворобомодифікуючий протиревматичний препарат, який діє шляхом пригнічення імунної системи. Використовується для лікування запальних станів у пацієнтів, які вже отримували блокатори фактору некрозу пухлин.

Препарат схвалений управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) у 2012 році і став першим інгібітором янускінази, схваленим для лікування ревматоїдного артриту та першим пероральним хворобомодифікуючим протиревматичним препаратом.

Терапевтичні покази до застосування тофацитинібу:

 • Ревматоїдний артрит: лікування помірного та важкого перебігу у дорослих з неадекватною або відсутньою відповіддю на один або кілька хворобомодифікуючих протиревматичних препаратів.
  Використовується самостійно або в комбінації з метотрексатом.
 • Псоріатичний артрит: в комбінації з метотрексатом для лікування активного перебігу у дорослих з неадекватною або відсутньою відповіддю на один або кілька хворобомодифікуючих протиревматичних препаратів.
 • Виразковий коліт: лікування помірного та важкого перебігу пацієнтів з неадекватною, втраченою відповіддю або непереносимістю як традиційної терапії, так і біологічних агентів.
 • Активний поліартикулярний ювенільний ідіопатичний артрит (ревматоїдний фактор позитивний або негативний), олігоартрит, ювенільний псоріартричний артрит у пацієнтів від 2 років, які неадекватно відповіли на попередню терапію хворобомодифікуючими протиревматичними препаратами. Монотерапія або в комбінації з метотрексатом.
 • Анкілозивний спондиліт: активний перебіг при неадекватній відповіді на традиційну терапію.

В листопаді 2020 року препарат отримав дозвіл FDA на екстренне використання (Emergency Use Authorization (EUA) для лікування COVID-19 в комбінації з препаратом ремдесивір. Призначається дорослим госпіталізованим пацієнтам, які потребують кисневої підтримки, не інвазивної або інвазивної механічної вентиляції, або екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМА).

Hастанови Американських національних інститутів здоров’я не рекомендують використовувати для лікування COVID-19 інші інгібітори янускіназ, аніж баріцитиніб та тофацитиніб.

У грудні 2021 FDA, виходячи з аналізу великого рандомізованого клінічного дослідження, дійшло висновку про підвищений ризик серцево-судинних ускладнень (серцевий напад, інсульт, тромбоз, смерть) при використанні для лікування артриту та виразкового коліту – ксельянзу та ксельянзу XR  (тофацитиніб). Нижчі дози препарату, про що не повідомлялось до цього дослідження, також продемонстрували підвищення ризику тромбоутворення та смерті.

Альтернативні назви / синоніми:

Ксельянз, ксельянз XR (таблетки пролонгованого вивільнення).

Діюча речовина: тофацитиніб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні контрольовані дослідження з тофацитинібом у вагітних.

Янускіназа (Janus kinase (JAK)/перетворювачі сигналу та активатори шляху транскрипції (STAT) залучені до адгезії та полярності клітин, що може впливати на ранній ембріональний розвиток.

Жінкам репродуктивного віку слід рекомендувати уникати вагітності – використовувати ефективну контрацепцію на період лікування та ще, принаймні, протягом 4 тижнів після останньої дози. Якщо жінка вагітна або вагітність наступила в період лікування препаратом, її слід інформувати про потенційний ризик для плода.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Тофацитиніб продемонстрував тератогенність у щурів і кролів. Препарат впливав на фертильність самок щурів (зменшення рівня настання вагітності, зменшення кількості жовтого тіла, сайтів імплантації, життєздатних плодів, підвищення частоти ранніх резорбцій). В той же час тофацитиніб не впливав на фертильність самців (не порушував концентрації та рухливості сперматозоїдів). Препарат проникає до грудного молока, досягаючи двократної концентрації відносно показника в сироватці в період 1 – 8 годин після дози. Дослідження в молодих щурів і мавп не виявило пов’язаного з препаратом впливу на розвиток кісток при впливі на рівні отримуваному у людини на фоні рекомендованих доз.

Інформація щодо впливу на плід:

Контрольованих досліджень у вагітних не проводилось.

Виробник підтримує реєстр вагітних, які приймали тофацитиніб.

Застосування препарату під час вигодовування:

Слід рекомендувати жінкам не годувати немовля у випадку лікування тофацитинібом та ще 18 годин після останньої дози.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 2. Tofacitinib Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 3. Xeljanz (Tofacitinib Tablets): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 4. Search the European Medicines Agency website for TofacitinibXeljanz, INN-tofacitinib citrate. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency).
 5. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. Hастанови американських національних інститутів здоров’я (National Institutes of Health, Accessed 21.09.2022).
 6. FDA requires warnings about increased risk of serious heart-related events, cancer, blood clots, and death for JAK inhibitors that treat certain chronic inflammatory conditions. Сайт Управління з харчових продуктів і медикаментів США (U.S. Food and Drug Administration, FDA).
 7. Tofacitinib. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 03.10.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 03.10.2022 р

БАРІЦИТИНІБ

Назва англійською мовою: Baricitinib.   
Група/призначення: інгібітори янускіназ.

Сучасні інгібітори янускіназ відносяться до групи пероральних (рідше – топічних) таргетних хворобомодифікуючих протизапальних препаратів, які впливають на внутрішньоклітинний сигнальний шлях JAK/STAT і таким чином регулюють ефекти різних цитокінів і деяких інших молекул, зокрема факторів росту гемопоезу та певних гормонів.

Баріцитиніб – синтетичний пероральний препарат – інгібітор янускіназ. Схвалений для клінічного застосування Європейським агенством з лікарських засобів (European Medicines Agency, EMA) у грудні 2016 року та Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) 31 травня 2018 року.

Терапевтичні покази до застосування баріцитинібу:

 • Ревматоїдний артрит: лікування помірного та важкого перебігу у дорослих з неадекватною або відсутньою відповіддю на один або кілька хворобомодифікуючих протиревматичних препаратів.
  Використовується самостійно або в комбінації з метотрексатом.
 • Атопічний дерматит: лікування помірного та важкого атопічного дерматиту в дорослих, які є кандидатами до системної терапії (з вересня 2020-го року).
 • Алопеція ареата: у березні 2020 року FDAпроведено прискорене схвалення  застосування баріцитинібу для лікування гніздової алопеції.
 • В клінічних дослідженнях показана також ефективність баріцитинібу в лікуванні системного червоного вовчака.

В листопаді 2020 року препарат отримав дозвіл FDA на екстрене використання (Emergency Use Authorization (EUA) для лікування COVID-19 в комбінації з препаратом ремдесивір. Призначається дорослим госпіталізованим пацієнтам, які потребують кисневої підтримки, не інвазивної або інвазивної механічної вентиляції, або екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМА).

Клінічне дослідження у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 з використанням баріцитинібу в комбінації з ремдесивіром продемонструвало скорочення часу одужання за 29 днів після початку лікування в порівнянні з пацієнтами, які отримали плацебо з ремдесивіром. Безпеку та ефективність такої досліджуваної терапії для COVID-19 продовжують вивчати. Баріцитиніб не схвалений в якості монотерапії COVID-19.

Hастанови Американських національних інститутів здоров’я не рекомендують використовувати для лікування COVID-19 інші інгібітори янускіназ, аніж баріцитиніб та тофацитиніб.

Альтернативні назви / синоніми: оліміант.
Діюча речовина: баріцитиніб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Обмежених даних про використання баріцитинібу у вагітних недостатньо для визначення ризику великих вроджених вад та репродуктивних втрат.

Янускіназа (Janus kinase (JAK)/перетворювачі сигналу та активатори шляху транскрипції (STAT) залучені до адгезії та полярності клітин, що може впливати на ранній ембріональний розвиток.

Жінкам репродуктивного віку слід рекомендувати уникати вагітності – використовувати ефективну контрацепцію на період лікування та ще, принаймні, протягом 4 тижнів після останньої дози. Якщо жінка вагітна або вагітність наступила в період лікування препаратом, жінку слід інформувати про потенційний ризик для плода.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату та інформації з огляду FDA пероральне лікування вагітних щурів та кролів дозами, які у 20 разів (щури) та 84 рази (кролі) перевищували рекомендовану для людини дозу, виходячи з концентрації в плазмі (AUC*) призводило до зменшення ваги плодів та зниження виживання у кролів. Дози, які не призводили до негативних наслідків: 5-кратна у щурів та 12-кратна у кролів відносно рекомендованої для людини. У випадку введення шурам в період вагітності та лактації 43-кратної дози відзначали зменшення рівня виживання плодів та новонароджених; 9-кратна доза таких ефектів не спричиняла. Препарат продемонстрував ембріофетальну токсичність, ембріолетальність, тератогенність. У щурів вплив в період органогенезу призвів до скелетних мальформацій.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).
Інформація щодо впливу на плід:

Контрольованих досліджень у вагітних не проводилось. Інформація доступна тільки з клінічних досліджень, а вагітність була протипоказом для включення жінок до цих досліджень.

Станом на 13 лютого 2021 року 56 жінок завагітніло та наступило 11 вагітностей у партнерок чоловіків, які проходили лікування баріцитинібом в рамках клінічних досліджень по ревматоїдному артриту, атопічному дерматиту, системному червоному вовчаку, алопеції ареата, псоріазу. 6 жінок завагітніло з групи атопічного дерматиту з наступними результатами: 1 медичний аборт, 1 спонтанний аборт, 1 завмерла вагітність, 3 триваючі вагітності на момент повідомлення (вроджених вад у плодів не діагностовано). Не було вагітностей у партнерок лікованих чоловіків з приводу атопічного дерматиту.

Одне джерело повідомляє про жінку з впливом баріцитинібу перед вагітністю та протягом 17 тижнів вагітності, яка народила здорову дитину з нормальним розвитком у віці 9 місяців.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація щодо використання баріцитинібу в період лактації у людини. Більшість джерел не рекомендують грудне вигодовування у випадку необхідності лікування для матері. Слід надавати перевагу альтернативним препаратам, особливо, якщо дитина передчасно народжена.

Виробник рекомендує уникати грудного вигодовування протягом періоду лікування та ще 4 дні після його закінчення.

Баріцитиніб виявляли в молоці щурів в концентрації, яка у 45 разів перевищувала показник в плазмі матері.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

100-кратна рекомендованій для людини доза порушувала фертильність у щурів. 25-кратна доза не впливала на фертильність, але 8-кратна знижувала виживання ембріонів.

Адаптовано за матеріалами:
 1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 2. Baricitinib (Olumiant) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 3. Olumiant (Baricitinib Tablets): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 4. OlumiantAssessment report. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів.
 5. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. Hастанови американських національних інститутів здоров’я (National Institutes of Health). Accessed 21.09.2022.
 6. Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Drug Combination for Treatment of COVID-19. Сайт Управління з харчових продуктів і медикаментів США (U.S. Food and Drug Administration, FDA).
 7. Baricitinib. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 23.09.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 23.09.2022 р

ЕВУШЕЛД

Назва англійською мовою: evusheld.
Група/призначення: людське моноклональне антитіло.

Це комбінація двох людських моноклональних антитіл: тиксагевімабу та цилгавімабу.

Ключовим фактором запобігання COVID-19 є вакцинація (Вакцини проти COVID-19). Проте потрібні додаткові варіанти профілактики для осіб, яким або неможливо провести вакцинацію, або які мають супутні захворювання, що можуть сприяти зниженню імунної відповіді на вакцину.

Таку роль виконує новий препарат евушелд. Продемонстровано зниження ризику інфікування  COVID-19 в перші 6 місяців після введення.

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) надало дозвіл на екстренне використання евушелду (тиксагевімаб разом з циглавімабом) (FDA Emergency Use Authorization (EUA).

Європейське агенство з лікарських засобів (EMA) вважає, що користь від застосування препарату перевищує ризик, тому 25 березня 2022 року евушелд отримав маркетинговий дозвіл, дійсний на всій території ЄС.

Hастанови американських національних інститутів здоров’я рекомендують вакцинуватись проти COVID-19 якнайшвидше всім, хто підлягає цьому згідно з рекомендаціями консультаційного комітету щодо практики імунізації Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC).

Дані Настанови рекомендують призначати тиксагевімаб 300 мг + циглавімаб 300 мг (евушелд) у вигляді двох послідовних внутрішньом’язових ін’єкцій для до контактної профілактики (pre-exposure prophylaxis) SARS-CoV-2 у дорослих та дітей від 12 років та вагою від 40 кг), які не інфіковані в даний час і нещодавно не контактували з особою, інфікованою SARS-CoV-2 і які

 • мають помірний або важкий імунодефіцит і можуть мати неадекватну імунну відповідь на вакцинацію;

або

 • не можуть пройти повну вакцинацію будь-якою доступною вакциною проти COVID-19 через серйозні побічні реакції на вакцину проти COVID-19 або будь-які її компоненти в анамнезі.

Повторне введення тиксагевімабу 300 мг + циглавімабу 300 мг рекомендовано проводити що 6 місяців. FDA EUA зазначає, що ті, хто отримали тиксагевімабу 150 мг + циглавімабу 150 мг повинні отримати другу дозу якнайшвидше. Якщо перша доза вводилась менш ніж 3 місяці тому, то друга включає тиксагевімабу 150 мг + циглавімабу 150 мг, а якщо перша доза була введена понад 3 місяці до цього, то друга доза повинна складати тиксагевімабу 300 мг + циглавімабу 300 мг.

 ВАЖЛИВО: тисагевімаб + циклавімаб не є заміною вакцинації проти COVID-19 і не повинні призначатися невакцинованим особам, які підлягають вакцинації проти COVID-19
Альтернативні назви / синоніми: AZD7442.
Діюча речовина: тиксагевімаб та цилгавімаб.
Рекомендації при вагітності: ймовірно сумісний у випадку необхідності лікування.
Рекомендації при лактації: ймовірно сумісний з моніторингом стану немовляти.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Для оцінки асоційованого з препаратом ризику великих вроджених вад, самовільних переривань, несприятливих результатів для матері і плода даних недостатньо. Слід використовувати в період вагітності тільки у тому випадку, коли користь перевищує потенційний ризик для матері і плода. Інші імуноглобуліни вважаються відносно безпечними.

Інформація щодо досліджень на тваринах: відсутня інформація.
Інформація щодо впливу на плід:

Неклінічних досліджень репродуктивної токсичності не проводилось. Дослідження перехресної реактивності тканин з використанням тканин плоду людини не продемонструвало клінічного занепокоєння. Антитіла до імуноглобуліну G1 (IgG1) людини проникають через плаценту, тому такий трансфер очікується для евушелду. Вплив у такому випадку на плід невідомий.

У вагітних слід використовувати цей препарат тільки в тих випадках, коли користь від такого лікування перевищує потенційний ризик для матері і плода. Якщо діагностується вагітність під час лікування, жінку слід інформувати про відсутність даних щодо ризику для ембріону/плода.

Контрольованих досліджень у вагітних не проводилось. Дозу у вагітних корегувати не потрібно.

Результати ІІІ фази дослідження PROVENT (багатоцентрове рандомізоване подвійно сліпе плацебо-контрольоване клінічне дослідження)  продемонстрували, що евушелд знижував ризик розвитку симптоматичного COVID-19 на 77% у первинному аналізі та на 83% за результатами шестимісячного контрольного аналізу в порівнянні з плацебо. Протягом шести місяців спостереження у групі евушельд не було випадків важкого захворювання або смертей, пов’язаних із COVID-19. Вагітні жінки не були включені до цього дослідження.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Evusheld Uses, Side Effects & Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 2. Evusheld (Tixagevimab Injection; Cilgavimab injection, Copackaged for Intramuscular Use): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 3. Evusheld та Evusheld, INN- tixagevimab, cilgavimab. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency).
 4. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. Hастанови американських національних інститутів здоров’я (National Institutes of Health). Accessed 09.2022.
 5. Overview of Therapeutics Authorized or Approved for the Prevention of COVID-19 Infection or Treatment of Mild-Moderate COVID-19. Огляд управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA).
 6. COVID-19 Treatments and Medications та About EVUSHELD. Сайт Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC).
 7. Ward A. PROVENT Trial: AZD7442 as Long-Acting Pre-Exposure Prophylaxis Protects Against Symptomatic COVID-19. Інформація на сайті “Contagion Live – Infectious Diseases Today”.

 

Адаптовано 14.09.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 15.09.2022 р

РОНАПРЕВ

Назва англійською мовою:  ronapreve.
Група/призначення:

Людське моноклональне антитіло. Це комбінація двох моноклональних антитіл: казірівімаб та імдевімаб.

Комітет лікарських засобів для людини Європейського агентства з лікарських засобів (the European Medicines Agency, EMA) рекомендував дозволити використання препаратів ронапрев та регкірона для COVID-19. Дані досліджень продемонстрували, що лікування цими препаратами істотно знижує кількість госпіталізацій та смертей від COVID-19 серед пацієнтів, схильних до важкого перебігу, йдеться у повідомленні. Рекомендовано для дорослих хворих з підтвердженим COVID-19, які не потребують додаткової кисневої терапії  і які мають ризик розвитку важкого перебігу. Ще одне дослідження показало, що профілактичний прийом препарату ронапрев зменшує шанс зараження коронавірусом від інфікованих членів родини.

Альтернативні назви / синоніми: REGEN-COV.
Діюча речовина: казірівімаб та імдевімаб.
Рекомендації при вагітності:

Ймовірно сумісний у випадку необхідності лікування.

Рекомендації при лактації:

Ймовірно сумісний з моніторингом стану немовляти.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Для оцінки асоційованого з препаратом ризику великих вроджених вад, самовільних переривань, несприятливих результатів для матері і плода даних недостатньо. Слід використовувати в період вагітності тільки у тому випадку, коли користь перевищує потенційний ризик для матері і плода. Інші імуноглобуліни вважаються відносно безпечними.

Інформація щодо досліджень на тваринах: відсутня інформація.
Інформація щодо впливу на плід:

Неклінічних досліджень репродуктивної токсичності не проводилось. Дослідження перехресної реактивності тканин з використанням тканин плода людини не продемонструвало клінічного занепокоєння. Антитіла до імуноглобуліну G1 (IgG1) людини проникають через плаценту, тому такий трансфер очікується для ронапреву. Вплив у такому випадку на плід невідомий. Касівірімаб та імдевімаб прямо зв’язуються з білком шиповидних відростків оболонки вірусу SARS-CoV-2. Враховуючи вищенаведене не очікується несприятливого впливу на плід.

У вагітних слід використовувати цей препарат тільки якщо користь від такого лікування перевищує потенційний ризик для матері і плода. Якщо діагностується вагітність під час лікування, жінку слід інформувати про відсутність даних щодо ризику для ембріону/плода.

Застосування препарату під час вигодовування:

Згідно з деякими джерелами у січні 2022 року виявлено неефективність препарату проти деяких варіантів  COVID-19. Інформація про вплив в період грудного вигодовування відсутня.

Оскільки це є  велика білкова молекула, яка руйнується в шлунково-кишковому тракті немовляти, то в грудному молоці очікується невелика кількість.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Ronapreve – Search results та Ronapreve, INN-casirivimab and imdevimab. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency).
 2. Ronapreve – Search results. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 3. Ronapreve – Books – NCBI (nih.gov). База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 12.09.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 12.09.2022 р

РЕГКІРОНА

Назва англійською мовою:  Regkirona.
Група/призначення:

Людське моноклональне антитіло. Механізм дії препарату полягає у зв’язуванні з білком шиповидних відростків оболонки вірусу SARS-CoV-2, подібно до інших моноклональних антитіл, які були дозволені для лікування COVID-19.

Комітет лікарських засобів для людини Європейського агентства з лікарських засобів (the European Medicines Agency, EMA) рекомендував дозволити використання препаратів ронапрев та регкірона для COVID-19. Дані досліджень продемонстрували, що лікування цими препаратами істотно знижує кількість госпіталізацій та смертей від COVID-19 серед пацієнтів, схильних до важкого перебігу, йдеться у повідомленні. Рекомендовано для дорослих хворих з підтвердженим COVID-19, які не потребують додаткової кисневої терапії  і які мають ризик розвитку важкого перебігу.

Альтернативні назви / синоніми: регданвімаб.
Діюча речовина: регданвімаб.
Рекомендації при вагітності:

Ймовірно сумісний у випадку необхідності лікування.

Рекомендації при лактації:

Ймовірно сумісний з моніторингом стану немовляти.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Для оцінки асоційованого з препаратом ризику великих вроджених вад, самовільних переривань, несприятливих результатів для матері і плода даних недостатньо. Слід використовувати в період вагітності тільки у тому випадку, коли користь перевищує потенційний ризик для матері і плода. Інші імуноглобуліни вважаються відносно безпечними.

Інформація щодо досліджень на тваринах: відсутня інформація.
Інформація щодо впливу на плід:

Неклінічних досліджень репродуктивної токсичності не проводилось. Дослідження перехресної реактивності тканин з використанням тканин плода людини не продемонструвало клінічного занепокоєння. Антитіла до імуноглобуліну G1 (IgG1) людини проникають через плаценту, тому такий трансфер очікується для регкірони. Вплив у такому випадку на плід невідомий.

Застосування препарату під час вигодовування:

Невідомо, чи препарат проникає до грудного молока.           

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. RegkironaRegkirona, INN-regdanvimab. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency).

 

Адаптовано 12.09.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 12.09.2022 р

БЕБТЕЛОВІМАБ

Назва англійською мовою: Bebtelovimab.
Група/призначення:

Людське моноклональне антитіло. Механізм дії препарату полягає у зв’язуванні з білком шиповидних відростків оболонки вірусу SARS-CoV-2, подібно до інших моноклональних антитіл, які були дозволені для лікування хворих з високим ризиком легкої та середньої важкості COVID-19, продемонструвавши зниження ризику госпіталізації або/та смертності. Бебтеловімаб є нейтралізуючим моноклональним антитілом IgG1 людини, виділеним від хворого, що одужав від COVID-19.

У лютому 2022 року FDA надала дозвіл на екстрене використання бебтеловімабу у випадках лікування COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості (FDA Emergency Use Authorization (EUA).

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: бебтеловімаб.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний у випадку необхідності лікування.

Рекомендації при лактації:

Сумісний з моніторингом стану немовляти.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Для оцінки асоційованого з препаратом ризику великих вроджених вад, самовільних переривань, несприятливих результатів для матері і плода даних недостатньо. Бебтеловімаб слід використовувати в період вагітності тільки у тому випадку, коли користь перевищує потенційний ризик для матері і плода. Вагітним не потрібно корегувати дозу.  Інші імуноглобуліни вважаються відносно безпечними.

Інформація щодо досліджень на тваринах: відсутня інформація.
Інформація щодо впливу на плід:

Неклінічних досліджень репродуктивної токсичності не проводилось. Дослідження перехресної реактивності тканин з використанням тканин плода людини не продемонструвало клінічного занепокоєння.

Антитіла до імуноглобуліну G1 (IgG1) людини проникають через плаценту, тому такий трансфер очікується для бебтеловімабу. Вплив у такому випадку на плід невідомий.

Згідно з настановами американських національних інститутів здоров’я щодо лікування COVID-19 препарати бебтеловімаб та молнупіравір рекомендуються як альтернативні варіанти терапії, їх слід призначати тільки у випадку недоступності препаратів, яким надається перевага (ремдесивір, паксловід).

FDA надано дозвіл для використання, виходячи з даних, отриманих in vitro, в яких бебтеловімаб показав активність проти всіх циркулюючих варіантів Omicron та клінічної ефективності, продемонстрованої в другій фазі малого  клінічного дослідження у пацієнтів з легким та помірним перебігом COVID-19 з низьким ризиком прогресування захворювання. Проте даних про третю фазу клінічних досліджень  немає.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про застосування бебтеловімабу в період лактації у людини. Оскільки бебтеловімаб є великою білковою молекулою, ймовірно, до грудного молока потрапить дуже мала кількість. Також, ймовірно, препарат руйнується в шлунково-кишковому тракті новонародженого, тому абсорбція є мінімальною. Подібні анти-SARS-CoV-2 моноклональні антитіла використовували в період вагітності та лактації в однієї жінки без негативних наслідків. Допоки не буде отримано більше інформації, бебтеловімаб слід використовувати з обережністю в період грудного вигодовування, особливо недоношених немовлят.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Bebtelovimab Monograph for Professionals. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 2. Bebtelovimab (bebtelovimab): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 3. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. Hастанови американських національних інститутів здоров’я (National Institutes of Health). Accessed 09.2022.
 4. Overview of Therapeutics Authorized or Approved for the Prevention of COVID-19 Infection or Treatment of Mild-Moderate COVID-19Bebtelovimab | Lilly COVID-19 Treatment. Огляд управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США.
 5. COVID-19 Treatments and Medications. Сайт Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC).
 6. Bebtelovimab. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 12.09.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 12.09.2022 р

ВАКЦИНИ ПРОТИ COVID-19

Назва англійською мовою: COVID-19 Vaccines.

Ряд вакцин валідовані ВООЗ проти COVID-19 – дозволені до екстренного застосування (Emergency Use Listing, EUL). Перша програма масової вакцинації стартувала на початку грудня 2020 року. Згідно з дашбордом ВООЗ на 31 серпня 2022 року було введено 12.478.615.692 дози вакцини.

В свою чергу FDA надав дозвіл на екстрене використання для профілактики COVID-19 (FDA Emergency Use Authorization (EUA) ряду вакцин.

Станом на 12 січня 2022 року наступні вакцини отримали EUL від ВООЗ, а деякі з них EUA від FDA:

Вакцини, дата EUL та EUA Рекомендації ВООЗ
The Pfizer/BioNTech Comirnaty vaccine, 31 грудня 2020; схвалена FDA 23 серпня 2021 Має сприятливий профіль безпеки, рекомендується вагітним
The SII/COVISHIELD та AstraZeneca/AZD1222  vaccines, 16 лютого 2021 Вагітним тільки коли користь вакцинації перевищує потенційний ризик
The Janssen/Ad26.COV 2.S vaccine developed by Johnson & Johnson, 12 березня 2021; Схвалена FDA 27 лютого 2021, 5 травня 2022 використання обмежено певними групами Вакциновано понад 1600 вагітних проти інших збудників таких як вірус Ебола. В експериментальних тварин не виявлено несприятливих наслідків
The Moderna COVID-19 vaccine (mRNA 1273), 30 квітня 2021; схвалена FDA 31 січня 2022 Має сприятливий профіль безпеки, рекомендується вагітним
The Sinopharm COVID-19 vaccine, 7 травня 2021 Досвід обмежений, але це інактивована вакцина, тому очікується, що вона є безпечною. Вагітним тільки коли користь вакцинації перевищує потенційний ризик.
The Sinovac-CoronaVac vaccine, 1 червня 2021 Досвід обмежений, але це інактивована вакцина, тому очікується, що вона є безпечною. Наступні дослідження повинні оцінити безпечність для вагітних.
The Bharat Biotech BBV152 COVAXIN vaccine, 3 листопада 2021 Вагітним тільки коли користь вакцинації перевищує потенційний ризик
The Covovax (NVX-CoV2373) vaccine, 17/ Novavax  грудня 2021; схвалено FDA 13 липня 2022 Дані про використання у вагітних відсутні. Виходячи з досвіду застосувань білкових вакцин у вагітних, очікується сумісність з вагітністю
The Nuvaxovid (NVX-CoV2373) vaccine, 20 грудня 2021 Дані про використання у вагітних відсутні. Виходячи з досвіду застосувань білкових вакцин у вагітних, очікується сумісність з вагітністю

Типи вакцин проти вірусу SARS-CoV2:

 • включають препарати мРНК (Moderna mRHA-1273 [Spikevax], Pfizer BioNTech BNT162b2 [Comirnaty]),
 • рекомбінантні вакцини (Oxford/Astra Zeneca ChAdOx1-S; Novavax Nuvaxovid, Covovax NVX-CoV2373)
 • вірусна векторна вакцина (Janssen COVID-19 Vaccine Ad26.COV2.S),
 • інактивовані вірусні вакцини (Sinovac CoronaVac, Sinopharm COVID-19 vaccine, Bharat Biotech BBV152 Covaxin).

COVAX — це глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити їхню доставку до країн із низьким та середнім доходом.

Група/призначення: вакцини.
Альтернативні назви / синоніми:

SARS-CoV2 вакцини, Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, СoronaVac/Sinovac, Johnson&Johnson (Janssen), Sinopharm/Beijing, AZD COVAX (КОВАКС), Nuvaxovid, Bharat Biotech BBV152 Covaxin, Nuvaxovid.

Діюча речовина:

Препарати мРНК, вірусні вектори, інактивовані віруси.

Рекомендації при вагітності: сумісні.
Рекомендації при лактації: сумісні.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Найчастіше запитання: чи можна вакцинуватись в період вагітності?

Відповідь: так.

Вагітні мають підвищений ризик важкого перебігу SARS-CoV-2 інфекції. COVID-19 у вагітних асоціюється з підвищеним ризиком передчасних пологів.

В той же час збільшується кількість інформації про безпечність вакцин проти COVID-19.

Користь від вакцинування перевищує потенційний ризик, особливо у країнах із швидким поширенням інфекції та серед представників професій, які мають підвищений ризик зазнати впливу. Немає ризику зараження від вакцини. Вагітним рекомендовано поговорити зі своїм лікарем для прийняття обґрунтованого рішення щодо вакцинації.

ВООЗ не рекомендує:

 • проводити тест на вагітність перед вакцинацією;
 • відкладати вагітність через вакцинацію;
 • переривати вагітність через вакцинацію

Очікується, що ефективність вакцин у жінок в період грудного вигодовування аналогічна, як і в інших дорослих. ВООЗ рекомендує вакцинувати годуючих матерів, як і всіх інших дорослих.

ВООЗ не рекомендує відмовлятись від грудного вигодовування через вакцинацію.

Антитіла після вакцинації виявляються у грудному молоці у випадку вакцинування матері в період лактації, що свідчить про можливий захист немовлят та матерів.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Призначення мРНК-вакцин самкам щурів за 21 та 14 днів до парування та на 9-й і 20-й дні вагітності не спричиняли несприятливого впливу на фертильність чи розвиток ембріону/плода, а також дитинчат, що оцінювалось наприкінці періоду лактації. Доза в 300 разів перевищувала рекомендовану для людини, виходячи з розрахунку мг на кг.

Згідно з інструкцією призначення самкам кролів 1 мл вакцини Janssen (двократна доза для людини) внутрішньом’язово за 7 днів до парування та на 6-20-ті дні вагітності не призводило до несприятливого впливу на фертильність, ембріофетальний розвиток, постнатальний розвиток до 20-го дня після народження. Також не виявляли негативних наслідків для фертильності, розвитку плода, постнатального розвитку, коли самки щурів отримали внутрішньом’язово 0,1 мл вакцини, яка містила аналогічну кількість SARS-CoV-2 rS білка, 1/5 ад’юванту, неактивні інгредієнти, що складають одноразову дозу вакцини Novavax – на 27-й та 13-й дні перед паруванням  та на 7-й і 15-й дні вагітності

Інформація щодо впливу на плід:

Незважаючи на категоризацію вагітності як стану високого ризику важкого перебігу COVID-19, госпіталізації, смертності, вагітних не включають до клінічних досліджень з вакцинами. Спілка материнсько-плодової медицини (The Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) та інші провідні організації, включно з Американською національною академією медицини послідовно відстоювали включення вагітних та годуючих жінок до клінічних випробувань вакцин, особливо за наступних умов: 1) вагітність створює підвищену сприйнятливість або важкість COVID-19; 2) найкращим підходом до захисту немовляти є пасивна передача антитіл через плаценту, яка забезпечує найефективніший і прямий захист немовляти, до того, як воно може бути вакциноване; 3) є активний спалах COVID-19. Існуюча практика «захисту шляхом виключення» є шкідливою та характеризується, як клінічні експерименти на вагітних жінках, оскільки вакцини розповсюджуються та вводяться без гарантій наявних протоколів досліджень.

Жінка може стати учасницею обсерваційного дослідження щодо вакцинації вагітних проти COVID-19, приєднавшись  за посиланням https://mothertobaby.org/join-a-study-form/

Спілка материнсько-плодової медицини (the Society for Maternal-Fetal Medicine), Американська колегія акушерів/гінекологів (the American College of Obstetricians and Gynecologists), Американська академія педіатрії (the American Academy of Pediatrics), центри з контролю та профілактики захворювань в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) рекомендують пропонувати вакцинацію проти COVID-19, включно з бустерною дозою, вагітним, жінкам в період лактації, тим, хто планує вагітність або проходить лікування з приводу неплідності. У випадку побічної реакції у вигляді лихоманки (гіпертермія та вагітність) можна використати антипіретики.

Серед 2456 жінок, які отримали мРНК-вакцину проти COVID-19 до 20-го тижня, не виявлено підвищення частоти самовільних переривань.

Не було вищої ймовірності вакцинації протягом місяця серед 105000 вагітностей, які закінчились самовільним перериванням, в порівнянні з тими вагітностями, які пролонгувались. Пасивна імунізація моноклональними антитілами до COVID-19 269 вагітних в ІІ та ІІІ триместрах не призвела до підвищення частоти гестаційного діабету, гіпертензії, передчасних пологів, хоріоамніоніту, малості для гестаційного віку, мертвонароджень, вроджених вад, госпіталізації до відділень інтенсивної терапії.

CDC підтримує Реєстр вагітних, вакцинованих проти COVID-19. Згідно з попереднім звітом цього реєстру частота спонтанних абортів, мертвонароджень, передчасних пологів, малих для гестаційного віку новонароджених, вроджених вад, неонатальної смертності є на популяційному рівні. У більшості з цих випадків використовували мРНК-вакцини. Повідомляється про 16 випадків вроджених вад, в жодному з яких вакцинація не відбувалась до ІІ триместру і серед яких не виявлено характерного паттерну.

Інші дослідження наводять аналогічні дані у жінок, які народили, пройшовши вакцинацію проти COVID-19, зазвичай мРНК-вакциною в ІІ або ІІІ триместрах. Безпеку та ефективність вакцинації проти COVID-19 у вагітних переглянуто у 2022 році.

Трансфер антитіл.

У доношеного новонародженого титр антитіл в пуповині подібний до титру в крові матері через приблизно 3 тижні після другої дози вакцини.  Титри антитіл у вагітних і годуючих жінок були аналогічними, як і в не вагітних після вакцинації і були присутні в пуповині. При вакцинації мРНК-вакцинами материнські IgG проникають через плаценту з титрами, однаковими у матері та плода. Після вакцинації в середині вагітності 98% дітей віком 2 місяців мали антитіла, у віці 6 місяців – 57%. COVID-19 в період вагітності у невакцинованих жінок призводить до меншого трансферу антитіл до дитини – 8% дітей віком 6 місяців.

Застосування препарату під час вигодовування:

Американська академія грудного вигодовування (the Academy of Breastfeeding Medicine) та американська академія педіатрії (the American Academy of Pediatrics) рекомендують жінкам в період лактації повну вакцинацію, включно з бустерною дозою. Антитіла виявляються в пуповині та грудному молоці, але їх немає в крові немовляти на грудному вигодовуванні. мРНК-вакцина проти COVID-19 не виявлялась в грудному молоці 6 жінок, які отримали цю вакцину за 4-48 годин до визначення.

Серед 180 жінок, які отримали 2 дози мРНК-вакцини, 15 повідомили про зменшення кількості молока після першої дози, а 20 жінок – про такий самий ефект після другої дози вакцини. 5% жінок повідомили про транзиторне зменшення кількості молока після першої дози, а 7,2% – після другої. В групі з 180 жінок повідомлено про 24 події у немовлят після першої дози та 53 – після другої, ці «події» не були серйозними. Вакцину виявляли в грудному молоці і ця кількість зростала після другої дози. Інші дослідження підтвердили наявність антитіл в грудному молоці вакцинованих жінок.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Вакцини проти COVID-19 не впливали на фертильність у самок щурів та у чоловіків і жінок протягом наступного року. Дослідження пар, яким проводилось екстракорпоральне запліднення (допоміжні репродуктивні технології та вагітність), не виявило несприятливого впливу мРНК-вакцин проти COVID-19 на функцію яєчників, число ооцитів, концентрацію гормонів, успішність імплантації, відповіді на стимуляцію. Вакцинація асоціювалась зі скороченням менструального циклу менше, ніж на 1 день без зміни тривалості. Серед 45 чоловіків, які отримали другу дозу мРНК-вакцини, аналіз спермограми не виявив азооспермії в жодного з них. У 7 чоловіків з 8, які  мали олігоспермію перед вакцинацією, після цього діагностували нормальну концентрацію сперматозоїдів, в одного чоловіка залишилась олігоспермія. Аналіз спермограми 43 чоловіків не виявив несприятливого впливу вакцинації.

Адаптовано за матеріалами:
 1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 2. Coronavirus disease (COVID-19): Vaccines. Інформація з сайту Всесвітньої організації охорони здоров‘я (World Health Organization, WHO).
 3. Актуально про Covid-19 та вакцинацію від нього. Інформація з сайту Міністерства охорони здоров‘я України.
 4. SARS-CoV-2 Vaccination in Pregnancy. Інформація з сайту товариства медицини матері та плоду (Society for Maternal-Fetal Medicine, SMFM).
 5. COVID-19 vaccines: Get the facts. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 6. Результати пошуку ключових слів “covid-19 vaccines” на сайті Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency).
 7. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. National Institutes of Health. Accessed 08.2022.
 8. COVID-19 Vaccines. Інформація з сайту управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США (U.S. Food and Drug Administration, FDA).
 9. Effectiveness of Maternal Vaccination with mRNA COVID-19 Vaccine During Pregnancy Against COVID-19–Associated Hospitalization in Infants Aged <6 Months — 17 States, July 2021–January 2022. Інформація з сайту Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
 10. COVID-19 vaccines. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 07.09.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 07.09.2022 р.

МОЛНУПІРАВІР

Назва англійською мовою: Molnupiravir.
Група/призначення: противірусні засоби прямої дії.

Це перший пероральний антивірусний препарат для лікування COVID-19. Це експериментальний препарат, який в даний час вивчається для лікування COVID-19 з легким та помірним перебігом. Препарат отримав дозвіл FDA на екстрене використання для лікування пацієнтів з COVID-19 ( FDA Emergency Use Authorization (EUA) від 18 років.

Молнупіравір є проліками N-гідроксицитидину (NHC), який викликає помилки реплікації вірусної РНК.

Результати клінічних досліджень з  молнупіравіром продемонстрували зниження рівня госпіталізації та смертності на 30% в порівнянні з плацебо. Клінічні дослідження не порівнювали різні препарати між собою. Настанови американських національних інститутів здоров’я (National Institutes of Health) рекомендують використовувати молнупіравір тільки при недоступності паксловіду та ремдесивіру, оскільки ефективність молрупіравіру нижча.

Альтернативні назви / синоніми: лагевріо.
Діюча речовина: молнупіравір.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Молнупіравір може зашкодити ще не народженій дитині, якщо його приймають мама або батько.

Рекомендації для жінок: не приймати молнупіравір вагітним; користуватись ефективним контрацептивом для запобігання вагітності на період лікування та ще 4 дні після останньої дози.

Рекомендації для чоловіків: користуватись ефективним контрацептивом, якщо партнерка вагітна або може завагітніти; запобігати вагітності (контрацепція), принаймні, ще 3 місці після останньої дози.

Починати лікування після негативного тесту на вагітність.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Дослідження ембріофетального розвитку у щурів: пероральні дози 0, 100, 250 та 500 мг/кг/день від 6-го до 17-го днів вагітності; перорально 1000 мг/кг/день з 6-го до 17-го дня при попередньому дослідженні. Токсичний вплив на розвиток включав постімплантаційні втрати, мальформації очей, нирок, осьового скелету, варіації ребер на фоні 1000 мг/кг/день (8-кратна експозиція NHC на фоні рекомендованої дози у людини) та зменшення ваги тіла плодів із затримкою осифікації на фоні дози ≥500 мг/кг/день (3-кратна експозиція NHC при рекомендованій дозі у людини). На фоні дози ≤250 мг/кг/день (менша за експозицію NHC у людини при рекомендованій  дозі) токсичного впливу на розвиток не виявляли. Материнська токсичність проявлялась зменшенням споживання їжі, втратою ваги тіла, в результаті чого загинули дві тварини з 16 на фоні дози 1000 мг/кг/день та зменшення набирання ваги при дозі 500 мг/кг/день.

Дослідження ембріофетального розвитку у кролів: перорально 0, 125, 400 або 750 мг/кг/день з 7-го до 19-го дня вагітності. Токсичний вплив на розвиток проявився зменшенням ваги тіла плодів на фоні найвищої з перерахованих доз (18-кратна експозиція NHC відносно експозиції у людини на фоні рекомендованої дози у людини). Доза ≤400  мг/кг/день (7-кратна експозиція NHC відносно показника у людини). Материнська токсичність включала зменшення споживання їжі та набирання ваги.

Дослідження пре- та постімплантаційного впливу на розвиток: перорально самкам щурів дози до 500 мг/кг/день (на рівні експозиції NHC у людини від рекомендованої дози) з 6-го дня вагітності до 20-го дня лактації – без несприятливих наслідків у потомства.

Інформація щодо впливу на плід:

Пренатальний вплив молнупіравіру може мати несприятливі наслідки для плода.

Контрольованих досліджень в людини не проводилось, ризик для плода невідомий, дані від експериментальних тварин свідчать про тератогенність, тому препарат не рекомендований вагітним. Дозволено призначати вагітній, тільки якщо лікар впевнений, що користь для матері перевищить ризик для плода. У цьому випадку вагітна отримує інформацію про потенційний ризик і надає письмову згоду на лікування молнупіравіром.

Перед початком лікування препаратом молнупіравір слід з’ясувати, чи жінка репродуктивного віку не вагітна. Це не є необхідним, якщо пацієнтка пройшла постійну стерилізацію (не зворотну), використовує внутрішньоматковий засіб контрацепції, протизаплідний імплант або настання вагітності є неможливим. Щодо всіх інших пацієнток: оцінити можливість вагітності, виходячи з першого дня останньої менструації при регулярному циклі, надійної контрацепції або негативного тесту на вагітність. Тест на вагітність рекомендовано провести жінкам з нерегулярним циклом, тим, які не пам’ятають першого дня останньої менструації або не використовують ефективної контрацепції.

Програма спостереження за вагітністю (Pregnancy Surveillance Program).

Це програма моніторингу результатів вагітностей у жінок з пренатальним впливом молнупіравіру. Рекомендовано заохочувати жінок реєструватись в цій програмі.

Застосування препарату під час вигодовування:

У випадку лікування молнупіравіром слід призупинити грудне вигодовування на період лікування та ще на 4 дні після останньої дози.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 2. Molnupiravir. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 3. Lagevrio (Molnupiravir): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 4. EMA issues advice on use of Lagevrio (molnupiravir) for the treatment of COVID-19Molnupiravir_COVID19-MSD – Art 5(3) – Conditions for Use. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency).
 5. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. Hастанови американських національних інститутів здоров’я (National Institutes of Health).
 6. Overview of Therapeutics Authorized or Approved for the Prevention of COVID-19 Infection or Treatment of Mild-Moderate COVID-19. Огляд Управління з харчових продуктів і медикаментів США (U.S. Food and Drug Administration, FDA).
 7. COVID-19 Treatments and Medications. Сайт Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
 8. Molnupiravir. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 05.09.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 05.09.2022 р.

РЕМДЕСИВІР

Назва англійською мовою: Remdesivir.
Група/призначення: противірусні засоби.

Це противірусний препарат прямої дії, на сьогодні – єдиний схвалений для лікування  COVID-19, викликаного вірусом SARS-CoV-2 (FDA в жовтні 2020-го року) для внутрішньовенного введення в стаціонарних умовах.

Ремдесивір – це нуклеотидні проліки, що внутрішньоклітинно метаболізуються до активної форми, яка є аналогом аденозинтрифосфату, який пригнічує синтез вірусної РНК.

Препарат показаний для лікування COVID-19 у дорослих та дітей від 12 років, вагою від 40 кг, які потребують госпіталізації, оскільки призначається тільки в стаціонарних умовах. Педіатричне використання: діти від 28 днів та від 3 кг з позитивним тестом на COVID-19 госпіталізовані або з погіршенням стану аж до загрози летальності.

Альтернативні назви / синоніми: веклурі, ковіфор.
Діюча речовина: ремдесивір.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний у випадку необхідності лікування.

Рекомендації при лактації:

Сумісний з моніторингом стану немовляти.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Результати неклінічних досліджень підсумовано в інструкції до препарату та огляді FDA: не продемонстровано несприятливого впливу на розвиток ембріону/плода у щурів і кролів у випадку призначення активного метаболіту в дозі, 4-кратній рекомендованій для людини.

У разі необхідності ремдесивір можна призначати вагітним жінкам.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Ремдесивір призначали внутрішньовенним введенням вагітним щурам і кролям (до 20 мг/кг/день) від 6-го до 17-го та від 7-го до 20-го днів вагітності відповідно, а також щурам з 6-го дня вагітності до 20-го дня після пологів. На фоні не токсичних доз не відзначено несприятливого впливу на ембріон/плід у щурів та кролів або на пре- і постнатальний розвиток у щурів. Експозиції основного циркулюючого метаболіту (GS-441524) в період органогенезу були в 4 рази вищими у щурів та кролів, аніж у людини при застосуванні рекомендованої дози, а у дослідженні пре- і постнатального розвитку експозиція цієї речовини була на рівні показника у людини. Ряд досліджень in vitro  та in vivo не виявили потенційну мутагенність чи кластогенність ремдесивіру.

Досліджень карциногенності не проводилось зважаючи на тривалість лікування та відсутність причин до занепокоєння. Дослідження in vitro продемонстрували незначну або повну відсутність цитотоксичності та мітохондріальної токсичності ремдесивіру та основного метаболіту.

Інформація щодо впливу на плід:

Контрольованих досліджень щодо ймовірних наслідків у вагітних жінок не проводилось.

Незважаючи на те, що вагітні жінки були виключені з клінічних досліджень, в ході яких оцінювали безпечність та ефективність ремдесивіру для лікування COVID-19, наступні повідомлення про використання цього препарату у вагітних є обнадійливими. 86 пацієнток, вагітних та породіль, госпіталізованих з приводу важкого перебігу COVID-19 отримували ремдесивір в рамках програми співчутливого використання (спеціальні програми раннього доступу пацієнтів до незареєстрованих препаратів; compassionate use programs): терапія добре переносилась пацієнтками, рівень несприятливих наслідків був низьким. 95 вагітних з помірним, важким або критичним перебігом COVID-19 були включені до вторинного аналізу даних з техаського реєстру вагітних з COVID-19: зведені результати для матерів та новонароджених були подібними у групах з використанням ремдесивіру (n=39) та без такого лікування. У 16,7% пацієнтів лікування ремдесивіром припинили через підвищення рівня трансаміназ. Проте не вдалось з’ясувати, чи це підвищення було вторинним до самого препарату, до COVID-19 або пов’язане з вагітністю, хоча в кожному випадку підвищення рівня трансаміназ фіксували перед застосуванням ремдесивіру. Результати вторинного аналізу слід інтерпретувати з обережністю, виходячи з великої ймовірності того, що лікарі призначали ремдесивір пацієнткам з важчим перебігом. Ті жінки, яких лікували ремдесивіром, очевидно хворіли COVID-19 довший період до госпіталізації. Ці жінки також потребували кисневої підтримки і довше перебували в стаціонарі.

Системний огляд 13 обсерваційних досліджень охопив 113 вагітних і повідомив про невелику кількість несприятливих наслідків лікування ремдесивіром з приводу COVID-19. Найчастішим побічним явищем було помірне підвищення рівня трансаміназ.

Призначення ремдесивіру вагітним з COVID-19 протягом 7 днів від появи симптомів призвело до зменшення потреби в госпіталізації до відділень інтенсивної терапії, зниження прогресування дихальної недостатності, септичного шоку, поліорганної недостатності в порівнянні з вагітними жінками, які лікувались через 7 та більше днів після появи симптомів.

Повідомляється про недоношену дитину, чия мама померла від інфекції, спричиненої вірусом Ебола і яка почала отримувати ремдесивір з 19-го дня життя. Немовля розвивалось нормально у віці 10 років.

Застосування препарату під час вигодовування:

Призначення препарату щурам в період лактації призводило до трансферу ремдесивіру чи метаболітів до дитинчат без несприятливого впливу на розвиток.

В однієї жінки зафіксовано проникнення ремдесивіру та його метаболіту до грудного молока в невеликій кількості.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Дослідження репродуктивної токсичності від одного виробника продемонстрували зменшення числа жовтого тіла з наступним зменшенням сайтів імплантації та числа життєздатних ембріонів, а також зменшення ваги яєчників, шийки, матки, яйцеводів при використанні токсичних для матерів доз у щурів. У самців щурів і кролів дослідження фертильності та репродуктивної токсичності не виявили несприятливих наслідків. Активний метаболіт ремдесивіру не впливав на фертильність у самців щурів при використанні дози, що вдвічі перевищувала вплив у людини.

Адаптовано за матеріалами:
 1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 2. Remdesivir: Review. Сайт Управління з харчових продуктів і медикаментів США (U.S. Food and Drug Administration, FDA).
 3. Remdesivir Uses, Side Effects & Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 4. Veklury (Remdesivir for Injection): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 5. Veklury, INN-remdesivir. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency).
 6. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. Hастанови американських національних інститутів здоров’я (National Institutes of Health).
 7. Overview of Therapeutics Authorized or Approved for the Prevention of COVID-19 Infection or Treatment of Mild-Moderate COVID-19. Огляд Управління з харчових продуктів і медикаментів США (U.S. Food and Drug Administration, FDA).
 8. COVID-19 Treatments and Medications. Сайт Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
 9. Remdesivir. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 02.09.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 02.09.2022 р.

ПАКСЛОВІД

Назва англійською мовою:

Paxlovid, Ritonavir-Boosted Nirmatrelvir.

Група/призначення: противірусні засоби.

Це комбінований препарат: ритонавір та нірматрелвір (посилений ритонавіром нірматрелвір).

Препарат паксловід показаний для лікування COVID-19 у дорослих, які не потребують додаткового кисню, але мають підвищений ризик прогресування COVID-19 до тяжкої форми. Нірматрелвір блокує роботу одного з ключових білків SARS-COV-2, який потрібний вірусу для створення нових копій, а ритонавір запобігає розпаду нірматрелвіру до того, як останній завершить свою роботу (посилює його дію).

Паксловід вступає у взаємодію з іншими лікарськими засобами за рахунок ритонавіру. Про це повинні знати лікарі, мова йде про препарати, які приймаються з приводу супутньої патології.

Таблиця 1

Перелік препаратів в залежності від взаємодії з паксловідом
Paxlovid Drug-Drug Interactions | COVID-19 Treatment Guidelines
Примітка: інформація про пренатальний вплив в цій таблиці не наводиться, вона доступна в статті про кожний препарат
Без клінічно значимої взаємодії Слід призначити інший препарат для лікування COVID-19 Тимчасово припинити прийом супутніх препаратів при клінічній можливості Відкоригувати  дозу супутнього препарату, моніторити побічні ефекти Продовжити супутнє лікування, моніторити побічні ефекти
інгібітори протонної помпи антиконвульсанти антикоагулянти
омепразол
фамотидин
пантопразол
карбамазепін
фенобарбітал
фенітоїн
примідон
ривароксабан апіксабан
дабігатран
едоксабан
варфарин
протиалергічні   при мігрені
цетиризин
дифенгідрамін
лоратадин
елетриптан
римегепант
уброгепант
антиінфекційні препарати
азитроміцин
гідроксихлорохін
глекапревір/пібрентасвір
рифампін
рифапентин
еритроміцин кларитроміцин
ітраконазол
кетоконазол
маравірок
рифабутин
кобіцистат або посилені ритонавіром антиретровірусні
ізавуконазол
позаконазол
воріконазол
                                             кардіоваскулярні препарати
аспірин
атенолол
карведілол
фуросемід
гідрохлортіазид
ірбесартан
ізосорду динітрат
лізиноприл
лозартан
метопролол
прасугрел
аміодарон
клопідогрель
дизопірамід
дофетилід
дронедарон
еплеренон
флекаїнід
івабрадин
пропафенон
хінідин
аліскірен
ранолазин
тікагрелор
ворапаксар
цилостазол
дигоксин
мексилетин
амлодипін
дилтіазем
фелодипін
ніфедипін
сакубітрил
валсартан
верапаміл
протидіабетичні препарати
емпагліфлозин
інсулін
метформін
піоглітазон
саксагліптин глібурид
імуносупресанти
метотрексат
мофетилу мікофенолат
преднізон
воклоспорин еверолімус
сиролімус
такролімус
циклоспорин
ліпід-модифікуючі препарати
езетиміб
пітавастатин
правастатин
аторвастатин
ломітапід
ловастатин
розувастатин
симвастатин
нейропсихіатричні препарати
амітриптилін
бупропіон
циталопрам
дулоксетин
есциталопрам
флуоксетин
габапентин
лоразепам
нортриптилін
оланзапін
пароксетин
сертралін
венлафаксин
клозапін
луматеперон
лурасідон
мідазолам (пероральний)
пімозид
клоназепам
хлоразепат
діазепам
естазолам
флуразепам
суворексант
тріазолам
алпразолам
аріпіпразол
брекспіпразол
буспірон
хлордіазепоксид
клобазам
ілоперидон
пімавансерин
кветіапін
тразодон
галоперидол
гідроксизин
міртазапін
рисперидон
зипразидон
золпідем
                                    знеболюючі препарати
ацетамінофен (парацетамол)
аспірин
кодеїн
ібупрофен
напроксен
меперидин фентаніл
гідрокодон
оксикодон
бупреноприн
гідроморфон
метадон
морфін
трамадол
респіраторні
кортикостероїди (інгаляційні)
формотерол
монтелукаст
сальметерол
для легеневої гіпертензії
силденафіл
тадалафіл
варденафіл
ріоцигуат
при еректильній дисфункції
аванафіл силденафіл
тадалафіл
варденафіл
при аденомі простати
альфузозин
силодозин
тамсулозин доксазозин
теразозин
різні
алопуринол
оральні контрацептиви
донепезил
еноксапарин
фінастерид
левотироксин
ондасентрон
бозентан
певні хіміотерапевтичні препарати
похідні ерготаміну
лумакафтор/івакафтор
звіробій
толваптан
певні хіміотерапевтичні препарати
колхіцин
фінеренон
флібансерін
налоксегол
певні хіміотерапевтичні препарати
даріфенацин
елексакафтор/
тезакафтор/
івакафтор
тезакафтор/
івакафтор
івакафтор
елуксадолін
Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина:

Ритонавір та нірматрелвір.

Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація – ймовірно сумісний.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація, призупинити на період лікування.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Інформація про пренатальний вплив паксловіду відсутня, оскільки вагітних жінок та годуючих матерів не включали до клінічних досліджень. Щодо ритановіру: вважається сумісним з вагітністю, широко використовується у ВІЛ-інфікованих вагітних (ВІЛ-інфекція та вагітність). Таким чином, паксловід при необхідності такого лікування можна призначати вагітним та нещодавно вагітним жінкам. Враховувати взаємодії з іншими препаратами (таблиця 1).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Дослідження в експериментальних тварин з нірматрелвіром не продемонстрували несприятливих результатів на фоні системного впливу (AUC*) від 3 до 10 разів вищого від клінічного впливу дози в комбінованому препараті (паксловірі). У кролів спостерігали зменшення ваги плодів на фоні AUC, що у 10 разів перевищував клінічний вплив дози у складі паксловіду. Інформація про вплив ритонавіру міститься у відповідній статті.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Паксловід отримав дозвіл FDA на екстрене використання для лікування пацієнтів з COVID-19 (the FDA Emergency Use Authorization (EUA).

Ритонавір.

Плацентарний трансфер ритонавіру є низьким (пуповинна кров:плазма матері в пологах становить менше, ніж 0,3). В той час, як плацентарний трансфер та рівень препарату у плода в цілому є низьким, в пуповині та волоссі немовлят визначали певні рівні препарату.

Антиретровірусний реєстр вагітних містить інформацію про проспективне спостереження за 6900 вагітностями з впливом ритонавір-вмісних схем, з них 3400 в І триместрі та 3500 в ІІ-ІІІ триместрах, які закінчились народженням здорових дітей. Частота вроджених вад не перевищувала популяційний в США – 2,7%. Випадки з впливом в І триместрі детальніше аналізували на предмет кардіоваскулярних та вад сечової системи, при цьому підвищення частоти не виявлено. Частота вроджених вад у народжених живими з впливом у І та ІІ триместрах склала 2,3% та 2,9% відповідно.

Користь лікування для матері перевищує ризик для ембріону/плода.

Жінкам репродуктивного віку рекомендована ефективна контрацепція протягом лікування та ще 7 днів після припинення, для надійності.  Відомо, що ритонавір знижує ефективність оральних контрацептивів.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.

Згідно з інформацією з сайту Європейського агентства з лікарських засобів грудне вигодовування слід призупинити на період лікування та ще 7 днів після його закінчення (як запобіжний захід). На думку інших джерел грудне вигодовування допустиме, в цьому випадку слід ретельно моніторувати немовля на предмет несприятливих наслідків.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 2. Paxlovid: Uses, Dosage, Side Effects, Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 3. Paxlovid (Nirmatrelvir Tablets and Ritonavir Tablets): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 4. Paxlovid, INN-PF-07321332 + ritonavir. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency (EMA)“.
 5. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines (Hастанови американських національних інститутів здоров’я). National Institutes of Health. Accessed 26.08.2022.
 6. Overview of Therapeutics Authorized or Approved for the Prevention of COVID-19 Infection or Treatment of Mild-Moderate COVID-19. Огляд управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США.
 7. COVID-19 Treatments and Medications. Сайт Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC).
 8. Nirmatrelvir. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 29.08.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 29.08.2022 р.
1 2 3 132


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1316

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Представляємо