МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КАРВЕДІЛОЛ

Назва англійською мовою:  carvedilol.
Група/призначення:

Симпатолітик (антигіпертензивний препарат).

Альтернативні назви / синоніми: Coreg.

Діюча речовина: карведілол.

Рекомендації при вагітності:

Припускається ризик в ІІ та ІІІ триместрах.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Тільки одне повідомлення описало використання карведілолу в період вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин та досвід застосування подібних препаратів припускають низький ризик тератогенності. Проте було описано затримку внутрішньоутробного розвитку, що можливо і у випадку використання інших α/β-блокаторів (лабеталол). Крім того, деякі β-блокатори можуть призводити до затримки внутрішньоутробного розвитку та зменшення ваги плаценти, особливо це притаманно частковим агоністам. Лікування на ранніх стадіях ІІ триместру в більшій мірі призводить до зниження ваги плода, в той час як розпочате у ІІІ триместрі лікування впливає головним чином тільки на вагу плаценти.

Карведілолу не притаманна внутрішня симпатоміметична активність.Незважаючи на те, що затримка внутрішньоутробного розвитку викликає серйозне занепокоєння, користь для матері від призначення карведілолу або інших α/β-блокаторів, в деяких випадках, переважає ризик для плода і слід визначатися в кожному конкретному випадку.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів з використанням доз, які у 50 та 25 разів відповідно перевищували максимальну рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Було виявлено постімплантаційні втрати в обох видів тварин. У щурів ці дози спричиняли токсичні прояви у матерів і також асоціювались зі зниженням ваги плодів та збільшення частоти плодів із затримкою розвитку скелету (відсутнє або зменшене 13 ребро). При лікуванні вагітних щурів дозами на рівні  ≥10 разів від максимальної рекомендованої у людини в ІІ триместрі та ще протягом 22 днів лактації спостерігали зростання частоти смертності дитинчат у віці 1 тижня. Доза, яка не спричиняла несприятливого впливу у щурів – 10-кратна максимальній рекомендованій для людини та 5-кратна у кролів відповідно.  Токсичність (седація, зменшення набирання ваги) та порушення фертильності спостерігались у дорослих щурів у випадку застосування дози на рівні ≥32 разів від максимальної рекомендованої для людини, включно зі зменшенням кількості успішних парувань та імплантації, повною резорбцією плодів. У щурів препарат проникає через плаценту.

Інформація щодо впливу на плід:

Карведілол є комбінованим α/β-адреноблокатором, який призначається для лікування артеріальної гіпертензії та помірної і важкої серцевої недостатності. α1-адреноблокуюча дія асоціюється з вазодилятацією та зменшенням периферичного судинного опору. Карведілол інтенсивно метаболізується, а деякі метаболіти слабо активні. Рівень зв’язування з білками, переважно альбуміном становить >98%, середній термінальний період напіввиведення – 7-10 годин.

Невідомо, чи карведілол проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага та довгий період напіввиведення припускають вплив ембріон/плід. Однак, високий рівень зв’язування з білками обмежуватиме кількість препарату, яка проникатиме через плаценту.

Повідомлення 2002 року описало жінку з хронічною гіпертензією, в якої у терміні 24 тижнів діагностували маловіддя (амніотичний індекс  <2). Жінка приймала беназеприл, карведілол, аміодарон (кордарон), фуросемід. У плода виявили деформацію черепа з накладанням швів, перикардіальний випіт, зменшений сечовий міхур, гіперехогенний фокус серця, гіперехогенний кишківник, нормальні нирки. Всі препарати, крім карведілолу відмінили. Обстеження через 18 днів продемонструвало нормальну кількість навколоплодових вод та нормальну анатомію черепа. У терміні 37 тижнів народилась дівчинка вагою 2060 грам (<3-го перцентиля), оцінкою за шкалою Апгар 7 та 9 балів на 1-й і 5-й хвилинах відповідно. Первинний фізикальний огляд не виявив змін, за винятком блювання жовчю в перший день життя. У віці 1 року дитина була здоровою з нормальною вагою.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання карведілолу в період лактації у людини. Молекулярна вага та довгий період напіввиведення припускає екскрецію препарату до грудного молока, але високий рівень зв’язування з білками обмежуватиме цю кількість. Потенційними наслідками такого впливу на немовля на грудному вигодовуванні є брадикардія, гіпотензія тощо.

Проте подібний препарат у 2001 році був класифікований Американською академією педіатрії як сумісний з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  3. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501145/.

 

Адаптовано 25.03.2022 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 25.03.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!