Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КАРНІТИН

Група/призначення:

Природна речовина, споріднена з вітамінами групи В. Це нормальна складова всіх клітин організму. Карнітин необхідний для транспорту жирних кислот до мітохондрій. L-карнітин є лівим ізомером і доступний у вигляді харчової добавки під торговою назвою карнітор. Ацетил-L-карнітин (L-ацетилкарнітин) також є харчовою добавкою завдяки антиоксидантним властивостям, швидко конвертується до L-карнітину.

Альтернативні назви / синоніми:

Л-карнітин, L-карнітин, левокарнітин, карнітор, капнітен, вітамін BT, вітамін B11.

Діюча речовина: карнітин.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дослідження у щурів не продемонструвало підвищення частоти вроджених аномалій після лікування матері карнітином.

Концентрація карнітину в плазмі зменшується при вагітності. Карнітин проникає через плаценту і до певної міри метаболізується. Радіомічений карнітин не проникав до тканин мозку матері чи плода. Концентрація в плазмі загального та вільного карнітину і ацилкарнітину були вищими в плодів, ніж в матерів. У дорослих карнітин може синтезуватися з амінокислот лізину (L-лізин) і метіоніну. Здатність плода чи новонародженого синтезувати карнітин дискутується.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Тератологічне тестування у курчат не продемонструвало вроджених вад, індукованих карнітином, за винятком дуже токсичних доз. Висока доза карнітину (2700 мг/кг/день) у вагітних щурів не асоціювалась з токсичними наслідками для розвитку чи репродукції. Карнітин призводив до підвищення напруги в матці щурів in vitro, можливо, слугуючи джерелом енергії. Однак, невідомо, чи аналогічний ефект спостерігатиметься при вагітності.

Інформація щодо впливу на плід:

Карнітин отримувала невелика кількість вагітних для лікування затримки внутрішньоутробного розвитку плодів. Хоча автори дійшли висновку про покращення росту плода, ефективність такого лікування не підтримана отриманими даними.

Клінічний випадок описав вагітну з дефіцитом карнітину. Жінка не приймала призначені пероральні добавки карнітину і важкий дефіцит було діагностовано на 3 місяці вагітності. Протягом вагітності плід нормально розвивався. На 39 тижні відзначили зменшення рухів плода і запідозрили олігогідрамніон; пологи індукували, у здорового новонародженого концентрація карнітину була на нижній границі норми.

В іншому випадку у жінки діагностували дефіцит і збільшили добавку карнітину з 4 г/день до 8 г/день протягом вагітності. Концентрація карнітину при вагітності була нормальною і, за винятком, гіпертензії, лікованої метилдопою, вагітність перебігала нормально. На 38 тижні народилась здорова дитина з нормальною концентрацією карнітину. В цієї дитини на 3 місяці життя розвинувся карнітиновий дефіцит.

Рідкісне аутосомно-рецесивне захворювання – первинний системний дефіцит карнітину (systemic primary carnitine deficiency (SPCD) – спричинене гомозиготною або компаунд гетерозиготною мутацією в гені SLC22A5 призводить до втрати карнітину нирками та низької концентрації карнітину в плазмі. Скринінг новонароджених на це захворювання може виявити цей стан в матері. В 5 повідомлених випадках у матерів виявили дефіцит карнітину після виявлення цього стану в немовлят, які були здоровими, незважаючи на низьку концентрацію карнітину в плазмі.

Застосування препарату під час вигодовування:

Карнітин міститься в грудному молоці. Екскреція карнітину є відносно сталою, незважаючи на раціон харчування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Карнітин та ацетил-L-карнітин в нормі присутні в спермі. Ацетил-L-карнітин, призначений мишам після опромінення гонад, прискорював одужання.

У чоловіків з неплідністю відзначено нижчу концентрацію карнітину в спермі, ніж у фертильних, а рівень карнітину в спермі вважався корисним маркером функції придатків. Група дослідників повідомила, що пероральне призначення L-карнітину може покращити якість сперми у чоловіків з ідіопатичною астенозооспермією. Інші вважають, що низька концентрація карнітину не є достатньо специфічною клінічною ознакою. Карнітин в концентрації 20 мМ пригнічував акросомну реакцію* сперми людини та знижував прогресивну рухливість. Ацетил-L-карнітин призначався для покращення функції сперматозоїдів. Призначення 2 г/день карнітину чоловікам з олігоастеноспермією асоціювалось з покращенням спермограми та вищим рівнем настання вагітності в порівнянні з плацебо. Призначення перорально L-карнітину перед екстракорпоральним заплідненням (допоміжні репродуктивні технології та вагітність) асоціювалось з покращенням якості ембріону. У 21 немовляти не виявили вроджених вад розвитку.

*Акросомна реакція – екзоцитоз вмісту акросоми для локального руйнування жовткової оболонки яйцеклітини (у ссавців та людини) та подолання сперматозоїдом цього бар’єру.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 02.03.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 03.03.2020 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати