МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КАРНІТИН

Група/призначення:

Природна речовина, споріднена з вітамінами групи В. Це нормальна складова всіх клітин організму. Карнітин необхідний для транспорту жирних кислот до мітохондрій. L-карнітин є лівим ізомером і доступний у вигляді харчової добавки під торговою назвою карнітор. Ацетил-L-карнітин (L-ацетилкарнітин) також є харчовою добавкою завдяки антиоксидантним властивостям, швидко конвертується до L-карнітину.

Альтернативні назви / синоніми:

Л-карнітин, L-карнітин, левокарнітин, карнітор, капнітен, вітамін BT, вітамін B11.

Діюча речовина: карнітин.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дослідження у щурів не продемонструвало підвищення частоти вроджених аномалій після лікування матері карнітином.

Концентрація карнітину в плазмі зменшується при вагітності. Карнітин проникає через плаценту і до певної міри метаболізується. Радіомічений карнітин не проникав до тканин мозку матері чи плода. Концентрація в плазмі загального та вільного карнітину і ацилкарнітину були вищими в плодів, ніж в матерів. У дорослих карнітин може синтезуватися з амінокислот лізину (L-лізин) і метіоніну. Здатність плода чи новонародженого синтезувати карнітин дискутується.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Тератологічне тестування у курчат не продемонструвало вроджених вад, індукованих карнітином, за винятком дуже токсичних доз. Висока доза карнітину (2700 мг/кг/день) у вагітних щурів не асоціювалась з токсичними наслідками для розвитку чи репродукції. Карнітин призводив до підвищення напруги в матці щурів in vitro, можливо, слугуючи джерелом енергії. Однак, невідомо, чи аналогічний ефект спостерігатиметься при вагітності.

Інформація щодо впливу на плід:

Карнітин отримувала невелика кількість вагітних для лікування затримки внутрішньоутробного розвитку плодів. Хоча автори дійшли висновку про покращення росту плода, ефективність такого лікування не підтримана отриманими даними.

Клінічний випадок описав вагітну з дефіцитом карнітину. Жінка не приймала призначені пероральні добавки карнітину і важкий дефіцит було діагностовано на 3 місяці вагітності. Протягом вагітності плід нормально розвивався. На 39 тижні відзначили зменшення рухів плода і запідозрили олігогідрамніон; пологи індукували, у здорового новонародженого концентрація карнітину була на нижній границі норми.

В іншому випадку у жінки діагностували дефіцит і збільшили добавку карнітину з 4 г/день до 8 г/день протягом вагітності. Концентрація карнітину при вагітності була нормальною і, за винятком, гіпертензії, лікованої метилдопою, вагітність перебігала нормально. На 38 тижні народилась здорова дитина з нормальною концентрацією карнітину. В цієї дитини на 3 місяці життя розвинувся карнітиновий дефіцит.

Рідкісне аутосомно-рецесивне захворювання – первинний системний дефіцит карнітину (systemic primary carnitine deficiency (SPCD) – спричинене гомозиготною або компаунд гетерозиготною мутацією в гені SLC22A5 призводить до втрати карнітину нирками та низької концентрації карнітину в плазмі. Скринінг новонароджених на це захворювання може виявити цей стан в матері. В 5 повідомлених випадках у матерів виявили дефіцит карнітину після виявлення цього стану в немовлят, які були здоровими, незважаючи на низьку концентрацію карнітину в плазмі.

Застосування препарату під час вигодовування:

Карнітин міститься в грудному молоці. Екскреція карнітину є відносно сталою, незважаючи на раціон харчування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Карнітин та ацетил-L-карнітин в нормі присутні в спермі. Ацетил-L-карнітин, призначений мишам після опромінення гонад, прискорював одужання.

У чоловіків з неплідністю відзначено нижчу концентрацію карнітину в спермі, ніж у фертильних, а рівень карнітину в спермі вважався корисним маркером функції придатків. Група дослідників повідомила, що пероральне призначення L-карнітину може покращити якість сперми у чоловіків з ідіопатичною астенозооспермією. Інші вважають, що низька концентрація карнітину не є достатньо специфічною клінічною ознакою. Карнітин в концентрації 20 мМ пригнічував акросомну реакцію* сперми людини та знижував прогресивну рухливість. Ацетил-L-карнітин призначався для покращення функції сперматозоїдів. Призначення 2 г/день карнітину чоловікам з олігоастеноспермією асоціювалось з покращенням спермограми та вищим рівнем настання вагітності в порівнянні з плацебо. Призначення перорально L-карнітину перед екстракорпоральним заплідненням (допоміжні репродуктивні технології та вагітність) асоціювалось з покращенням якості ембріону. У 21 немовляти не виявили вроджених вад розвитку.

*Акросомна реакція – екзоцитоз вмісту акросоми для локального руйнування жовткової оболонки яйцеклітини (у ссавців та людини) та подолання сперматозоїдом цього бар’єру.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 02.03.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 03.03.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!