МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КАПРЕОМІЦИН

Група/призначення:

Протитуберкульозні препарати, антибіотики. Це поліпептидний антибіотик, ізольований із Streptomyces capreolus. Це суміш 4 активних компонентів, які містять капреоміцин ІА та ІВ (займають, принаймні, 90% продукту) і капреоміцин ІІА та ІІВ. Вводиться внутрішньом’язово. Менше 1% абсорбується перорально. Призначається в комбінації з іншими протитуберкульозними препаратами як альтернативні ліки у випадку не ефективності первинних препаратів або не можуть бути застосованими через токсичність. Оскільки токсичність капреоміцину аналогічна токсичності аміноглікозидів (VIII черепного нерву і нирок), тому їх не слід призначати одночасно.

Альтернативні назви / синоніми:

Капастат, капреоміцину сульфат.

Діюча речовина: капреоміцину сульфат.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; відсутні релевантні дані від експериментальних тварин.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання капреоміцину при вагітності у людини. Рев’ю 1992 року щодо туберкульозу при вагітності стверджує, що безпечність капреоміцину при вагітності не встановлена. Два інші джерела, опубліковані у 1995 та 1996 роках, відповідно, дійшли висновку про необхідність уникнення призначення капреоміцину при вагітності, через потенційну ототоксичність та глухоту, якщо це можливо. Жодне із вищенаведених джерел не наводило дані щодо використання препарату при вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Препарат призводив до низької частоти виникнення хвилястих ребер у щурів, які отримували дозу, що у 3,5 разів перевищувала рекомендовану для людини. Цього не спостерігали у кролів. Не проводилось досліджень з вивчення фертильності, карциногенності, мутагенності.

Болгарська стаття, доступна тільки в абстракті, інформує про зростання частоти аномалій у ембріонів земноводних після впливу не повідомленої кількості капреоміцину.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Невідомо, чи капреоміцин проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага припускає трансфер до ембріону/плода. Повідомлення 2003 року описало використання капреоміцину у вагітних з резистентністю до багатьох протитуберкульозних препаратів. У 22-річної жінки діагностували туберкульоз на 23 тижні вагітності, було призначено рифампін (600 мг), ізоніазид (300 мг) та етамбутол (700 мг). У зв’язку з відсутністю відповіді на лікування терапію змінили через 3 тижні на капреоміцин (внутрішньовенно 1000 мг 5 днів/тиждень), циклосерин (750 мг/день) левофлоксацин (1000 мг/день), парааміносаліцилову кислоту (12 г/день), піразинамід (1500 мг/день). Після спонтанного розриву мембран на 35 тижні народилась здорова дитина вагою 2003 грам. Результат шкірного туберкулінового тесту та три назогастральні аспіраційні культури були негативними, як і результати неврологічного обстеження та електрофізіологічні слухові тести. Немовля знаходилось окремо від матері.

Дослідження 2003 року повідомило результати 7 вагітностей у жінок з полірезистентним туберкульозом. Жінки отримували кілька протизапальних препаратів. Три пацієнтки (1 протягом вагітності, 1 в І триместрі, 1 після пологів) отримували капреоміцин внутрішньовенно. У 2005 році ця ж група вчених повідомила про тривалі спостереження за 6 дітьми, 7 дитина, без впливу капреоміцину, була втрачена з-під нагляду. Середній вік дітей був 3,7 років і всім проведено розширене клінічне обстеження. Жодна дитина не мала втрати слуху і всі мали нормальний зір і неврологічний розвиток. З 3 дітей з впливом капріоміцину одна мала помірну затримку мовлення (4,6 років, вплив протягом вагітності та після пологів), одна була гіперактивною (5,1 рік, вплив тільки після пологів), одна без аномалій (1,25 років, в І триместрі). Всі 3 немовлята знаходились на грудному вигодовуванні. Вважається, що жодний з наведених вище станів у дітей не пов’язаний з капреоміцином.

Застосування препарату під час вигодовування:

Згідно з одним повідомленням дві дитини, чиї матері отримували капреоміцин внутрішньовенно та інші протитуберкульозні препарати, знаходились на грудному вигодовуванні. Інших деталей не наводиться, довготривале спостереження не виявило ознак індукованої капреоміцином токсичності. Молекулярна вага препарату припускає проникнення до грудного молока. Наслідки такого впливу на немовля невідомі. Хоча системна абсорбція капреоміцину в немовляти не вивчалась, у дорослих абсорбується <1% оральної дози, тому ризик для немовляти на грудному вигодовуванні видається мінімальним, якщо взагалі існує.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 18.08.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 19.08.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!