МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КАНГРЕЛОР

Назва англійською мовою:  cangrelor.
Група/призначення:

Антикоагулянти, інгібітори агрегації тромбоцитів (за виключенням гепарину).

Альтернативні назви/синоніми: кенгрексал.
Діюча речовина: кангрелор.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний – користь для матері перевищує ембріо-фетальний ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):               

Відсутні повідомлення про використання кангрелору в період вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик, але відсутність досвіду використання у людини не дозволяє належно його оцінити. Властивості препарату припускають проникнення клінічно значимої кількості крізь плаценту. Вважається, що користь для матері перевищує ризик для плода, тому препарат не слід відміняти у вагітних.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. У цих видів тварин не спостерігали мальформацій. У щурів дози, які призводили до 5-кратної концентрації в плазмі в порівнянні від отримуваної  у людини у випадку використання максимальної рекомендованої дози, спричиняли залежну від дози затримку розвитку плода, що характеризувалось підвищенням частоти неповної осифікації  та неосифікованих метатарзальних кісток задніх лап. У кролів дози, 12-кратні максимальній рекомендованій для людини, підвищували частоту абортів та затримки розвитку.

Досліджень карциногенності не проводилось, в численних дослідженнях препарат не продемонстрував мутагенності чи кластогенності. Також не виявлено істотного впливу на фертильність самців і самок.

Інформація щодо впливу на плід:

Канглерор є прямим антагоністом тромбоцитарного рецептора P2Y12, який блокує активацію та агрегацію тромбоцитів, індуковану аденозиндифосфатом (АДФ),  вибірково та оборотно зв’язується з рецептором P2Y12 для запобігання подальшим сигналам та активації тромбоцитів.

Призначається як доповнення при черезшкірному коронарному втручанню для зниження ризику перипроцедурного інфаркту міокарда, повторної коронарної реваскуляризації та тромбозу стента.

Препарат метаболізується до неактивного метаболіту. Рівень зв’язування з білками становить 97-98%, період напіввиведення – 3-6 хвилин.

Невідомо, чи кангрелор проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага, рівень зв’язування з білками, короткий період напівиведення припускають, що клінічно значима кількість препарату не проникатиме через плаценту до ембріону/плода.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання кангрелору в період лактації у людини. Молекулярна вага, рівень зв’язування з білками, короткий період напіввиведення припускають, що клінічно значима кількість препарату не проникатиме до грудного молока. Оскільки препарат вводиться під час черезшкірної коронарної інтервенції, жінка в цей час нездатна годувати немовля. Тому жінка може відновити грудне вигодовування після процедури без будь-якого ризику для новонародженого.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 10.01.2022 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 10.01.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!