МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КАЛЬЦІЙ

Група/призначення:

Хімічний елемент, дієтична добавка.

Альтернативні назви/ синоніми:

Кальцію глюконат, кальцію глубіонат, кальцію ацетат, кальцію цитрат, кальцію гідроксид, нео-калглукон. Комбінований препарат кальцій Д3 (кальцію карбонат та вітамін D3).

Діюча речовина: кальцій.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний в рекомендованих дозах.

Рекомендації при лактації:

Сумісний в рекомендованих дозах.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Кальцій є невід’ємним мінералом. Рекомендована щоденна доза протягом вагітності та лактації становить 1000-1300 мг. Надлишкове споживання кальцію протягом вагітності асоціюється з неонатальним гіпопаратиреозом та гіпокальціємією.

Кальцій необхідний мінерал для життя людини. Молочні продукти є основним джерелом кальцію, але цей мінерал також виявлений у меншій кількості в інших продуктах. Добавки кальцію є доступними у вигляді солей кальцію, включаючи кальцію ацетат, кальцію цитрат, кальцію гідроксид, кальцію лактат, кальцію нітрат, кальцію глубіонат (препарат Нео-калглукон).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Кальцій є важливим для раннього ембріонального розвитку експериментальних тварин. Можливо, що кальмодулін, кальцій-зв’язуючий білок, є ключовим медіатором в кальцій залежному процесі ембріогенезу. Пригнічення кальмодуліну може призвести до порушення зростання та абнормального морфогенезу у культивованих ембріонів щурів. Дефіцит кальцію у вагітних тварин провокує гіпертонію.

Застосування добавок кальцію та магнію цитрату перорально у вагітних щурів дозою до 1000 мг/кг/день в період органогенезу не стало причиною істотної материнської, ембріональної чи фетальної токсичності та тератогенних наслідків, які б мали відношення до лікування.

Інформація щодо впливу на плід:

Абсорбція та транспортування.

Всмоктування кальцію в кишечнику підвищується при вагітності та забезпечує акумуляцію приблизно 30 грам мінералу, більша частина якого служить для розвитку скелету плода. Концентрація кальцію в материнській сироватці повільно понижується протягом вагітності, можливо як результат зниження концентрації протеїну в сироватці крові. Плацентарний трансфер кальцію здійснюється АТФ-залежним активним транспортом, і концентрація в сироватці плоду є вищою, ніж концентрація у матері.

Материнський кальцієвий гомеостаз є під впливом паратгормону, кальцитоніну, вітаміну D та глюкагону. Паратгормон та кальцитонін не проходять через плаценту; однак, фетальні та плацентарні джерела цього гормону існують. Регуляція плацентарного трансферу кальцію може бути під впливом вітаміну D; однак, є докази, що цей вітамін не є необхідним для плацентарного трансферу кальцію у щурів.

Дефіцит кальцію при вагітності у людини.

Невідомо, чи дефіцит кальцію у людини асоціюється зі зростанням частоти випадків морфологічних аномалій у нащадків.

Консультування вагітних підлітків щодо прийому  кальцієвих добавок, щонайменше дозою 1200 мг/день, асоціювалось з підвищенням ваги новонароджених на 240 грам у порівнянні з не консультованими жінками.

Хоча дієтичні кальцієві добавки є доцільними для жінок з низьким або граничним рівнем споживанням кальцію (<1000 мг/день), аналіз 2010 року щодо можливого ефекту від добавок кальцію (1500 мг/день) у вагітних жінок з низьким споживанням кальцію не продемонстрував впливу на соматичне або скелетне зростання плода.

Менше за обсягом дослідження 2009 року не виявило впливу цього рівня добавок кальцію на зростання плода або новонародженого протягом першого року життя.

Дефіцит кальцію у вагітних жінок асоціювався з пізніми ускладненнями вагітності, включаючи передчасне народження та гіпертонічні порушення у матерів.

Асоціація з передчасним народженням виникла ретроспективно методом порівняння концентрацій кальцію в сироватці матерів, які народили в строки та матерів, які народили передчасно; контроль за іншими факторами та докази справжнього мінерального дефіциту не були повідомлені.

Докази дефіциту кальцію у людини як фактору гіпертонії при вагітності включали епідеміологічні дослідження, які показали зворотну залежність між дієтичним споживанням кальцію та випадками токсикозу, знахідки, які показали, що концентрації іонізованого кальцію в сироватці є нижчими у гіпертоніків, аніж у людей з нормальним тиском, і показали успішне пониження кров’яного тиску в нормотензивних вагітних, які споживали добавки кальцію. Частота гіпертонічних розладів при вагітності знижувалась за допомогою введення кальцію, дозою 2 гр/день у проспективному подвійно сліпому плацебо-контрольованому дослідженні, хоча один коментатор вважає, що ускладнення такого лікування ще недостатньо вивчені.

Концентрації загального та іонізованого кальцію у сироватці були однаковими у вагітних, які мали нормальний тиск, хронічну гіпертензію або токсикоз, хоча в цьому дослідженні пацієнти не були підібрані за періодом вагітності.

Якщо споживання кальцію та/або концентрація кальцію є важливими у розвитку пов’язаної з вагітністю гіпертонії, то цей вплив може запускатися судинною чутливістю до ендогенних пресорів. Харчові добавки кальцію знижують чутливість вагітних жінок до пресорного ефекту інфузованого ангіотензину ІІ. Жінки з нормальним кров’яним тиском, позитивними тестами, які були чутливими до гіпертензивних ефектів ангіотензину ІІ мали знижений ризик індукованої вагітністю гіпертензії, якщо приймали кальцій дозою 2 гр/день.

Мета аналіз 1996 року доступних досліджень також підтримав дані спостережень, що добавки кальцію асоціювались зі зниженням діастолічного та систолічного кров’яного тиску та зі зниженням ризику прееклампсії. Однак, велике рандомізоване контрольоване дослідження не показало впливу добавок кальцію на пониження кров’яного тиску чи запобігання прееклампсії у нормальних першовагітних жінок.

Новіше дослідження також показало, що добавки кальцію не міняють частоти випадків прееклампсії, але дані аналізу припустили, що низьке споживання кальцію може сприяти розвитку цього стану.

Можливий зв’язок між концентраціями кальцію в матері та кров’яним тиском у нащадків у віці новонародженості та в подальшому житті становить інтерес для вивчення.

Системний огляд 2007 року доступної літератури на цю тему припускає наявність зв’язку, але відзначає маленьку  вибірку та методологічні проблеми в літературі.

Тривале спостереження в одній популяції, яке припустило зв’язок між материнським споживанням кальцію та кров’яним тиском у новонароджених у 6 місяців життя не виявило асоціації з кров’яним тиском у 3 роки.

Надлишок кальцію при вагітності.

Ускладнення від надлишкової кількості кальцію можливі.

У мишей висока кількість споживання кальцію протягом вагітності викликала зниження ваги плодата затримку скелетної та зубної осифікації.

Материнська гіперкальціємія спостерігалась з гіперпаратериозом під час вагітності у людини. Підвищені концентрації кальцію в сироватці матері у цих випадках відобразились у підвищених концентраціях кальцію у плода та пригніченні активності паращитоподібної залози плода.

Високий вміст кальцію в пренатальному періоді асоціювався в подальшому з гіпопаратиреозом та гіпокальціємією у новонароджених людини та у овець.

Огляди щодо материнського гіперпаратиреозу протягом вагітності повідомили про зростання випадків втрати плода та смертності новонароджених, асоційованих з цією хворобою. Невідомо, чи прийом надлишкової кількості кальцію буде асоціюватися з подібними ефектами.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) не виявив жодних чітких асоціацій з вродженими вадами розвитку серед 1007 жінок, які приймали добавки кальцію протягом перших 4 місяців вагітності. Загальна частота вроджених вад центральної нервової системи була підвищеною, але конкретної аномалії не було виділено. Вірогідно, що це спостереження було випадковою асоціацією.

Не виявлено несприятливого ефекту, пов’язаного з лікуванням серед новонароджених жінок, яким давали добавки кальцію в другій половині вагітності у контрольованих клінічних дослідженнях.

Застосування добавок кальцію протягом вагітності та лактації може понизили всмоктування свинцю із кишкового тракту та мінімізувати мобілізацію з кісток протягом вагітності. Ефективність добавок кальцію, вірогідно, змінюється в залежності від базового дієтичного рівня кальцію та навантаження свинцем, що може пояснити обмеженість та непослідовність доступних даних.

Повідомляється про випадок виявлення жовчних каменів з чистого карбонату кальцію у дворічної дитини після пренатального прийому матір’ю добавок кальцію карбонату. Хоча немає доказів, що прийом кальцію матерями приводить до розвитку холелітіазу в дітей, рідкість цього стану та чистота хімічного складу каменів дозволяють припустити асоціацію. Частота такого ускладнення невідома.

Застосування препарату під час вигодовування:

У 1999 році було рекомендовано споживати кальцій в дозі від 1200 до 1500 мг/день протягом вагітності та лактації для мінімізації втрати запасів кальцію у матерів.

У листопаді 2010 року огляд підкомітету з питань харчування американської національної академії інституту медицини рекомендував прийом дози 1300 мг/день для вагітних та годуючих жінок у віці 14-18 років та дози 1000 мг/день для старших жінок. Цю кількість кальцію можна отримати тільки з продуктів харчування або в комбінації з добавками кальцію. У жінок з адекватним споживанням кальцію використання добавок не впливає на концентрацію кальцію в зрілому молоці.

Вплив на фертильність чоловіків та жінок:

Клінічні дослідження припустили, що приймання добавок кальцію може сприяти полегшенню передменструального синдрому, тобто, що низькі концентрації кальцію асоціюються з високим ризиком ПМС.

Базуючись на цих знахідках, Американський конгрес акушерів та гінекологів рекомендував, що жінки з  ПМС  повинні споживати багаті на кальцій продукти як лікування цього стану. Інші дослідники припустили, що добавки кальцію дозою від 1200 до 1600 мг/день будуть кориснішими.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 08.01.2019 р.:
Перекладач – К.В. Колядко.
Перевірено – Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 08.01.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!