МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

БУТАЛБІТАЛ

Група/призначення:

Седативні препарати, барбітурати. Буталбітал – це барбітурат короткої дії, входить до складу ряду знеболювальних сумішей.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: буталбітал.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Доступні дані припускають, що використання буталбіталу в І триместрі може асоціюватись з підвищеним ризиком мальформацій серцево-судинної системи. Більше того, подібно до інших барбітуратів, тривалий вплив в другій половині вагітності або високі дози перед пологами можуть викликати синдром відміни у новонародженого.

Інформація щодо досліджень на тваринах: відсутня інформація.
Інформація щодо впливу на плід:

Велике проспективне дослідження охопило 112 пацієнток з впливом буталбіталу в І триместрі і не виявило асоціації з вродженими вадами. Однак, спостерігалась істотна асоціація між всіма барбітуратами і кардіоваскулярними вадами (32 виявлені/22,9 очікувані).

Повідомляється про виражений синдром відміни у новонародженого хлопчика, чия мама приймала 150 мг буталбіталу щодня протягом 2 останніх місяців вагітності у складі патентованої мікстури від головного болю (буталбіталу 50 мг, кофеїну 40 мг, ацетамінофену (парацетамол) 325 мг/в 1-й дозі). Немовля також зазнало впливу оксикодону, пентазоцину, ацетамінофену в І триместрі, але ці препарати відмінили перед початком лікування буталбіталом. Синдром відміни виник через 2 дні після народження. Синдром відміни барбітуратів включає гіперактивність, дратівливість, вазомоторну нестабільність, тремор. Після тривалої терапії матері барбітуратами у новонародженого виникає залежна від вітаміну К кровотеча.

В моніторинговому дослідженні  Michigan Medicaid Recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність в період між 1985 та 1992 роками, виявлено 1124 новонароджених з впливом буталбіталу в І триместрі. Всього зареєстровано 53 (4,7%) великі вроджені вади при 45 очікуваних. Специфічні дані доступні для певних категорій вроджених вад, серед яких виявлено 1 полідактилію, 1 орофаціальну розщілину, 2 редукційні вади кінцівок, 2 гіпоспадії, 10 кардіоваскулярнтх вад. Ці дані не підтримують асоціації між препаратом і вродженими вадами.

Дослідження випадок-контроль від американського національного дослідження з попередження вроджених вад розвитку (National Birth Defects Prevention Study) оцінило периконцепційне використання буталбіталу. Це 73 випадки основної групи і 15 контрольної. Використання буталбіталу асоціювалось зі статистично істотним підвищенням вроджених вад серцево-судинної системи, включно з тетрадою Фалло, стенозом легеневої артерії, вторинним дефектом міжпередсердної перетинки.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.

Препарат, ймовірно, проникає до грудного молока і в такому випадку седація новонародженого є потенційним наслідком.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 03.05.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 04.05.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!