МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

БІНІМЕТИНІБ

Назва англійською мовою: Binimetinib.
Група/призначення:

Антинеопластичний препарат, інгібітор кінази. Покази: неоперабельна або метастатична меланома, спричинена мутаціями BRAF V600E.

Альтернативні назви / синоніми: мектові.
Діюча речовина: бініметиніб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутня інформація про використання бініметинібу в період вагітності у людини. Бініметиніб призначається в комбінації з іншим інгібітором кінази – енкорафенібом. Обидва ці препарати протипоказані вагітним.

РЕКОМЕНДОВАНО
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ
Енкорафеніб знижує ефективність гормональних контрацептивів – слід врахувати, якщо призначається комбінація бініметинібу з енкорафенібом
 ВИКОРИСТОВУВАТИ НЕ ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ПРОТЯГОМ  ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ ПРИНАЙМНІ 30 ДНІВ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату та інформації неклінічного огляду FDA, бініметиніб  призводить до зниження ваги плодів щурів на фоні токсичної для матері дози, яка у 37 разів перевищувала рекомендовану для людини, виходячи з концентрації у плазмі.  У кролів зафіксовано зниження ваги плодів, підвищення частоти мальформацій та постімплантаційних втрат на фоні 5-кратного впливу в порівнянні з показником у людини, також на фоні материнської токсичності. На фоні впливу, нижчого у 8 разів від отримуваного в людини, діагностували підвищення частоти дефектів міжшлуночкої перетинки та зміни легеневого стовбура.

Інформація щодо впливу на плід:

Характеристика препарату: рівень зв’язування з білками плазми становить 97%, період напівиведення – 3,5 годин. Невідомо, чи бініметиніб та/або його активний метаболіт проникають через плаценту у людини, але молекулярна вага такий трансфер припускає для обох сполук.

Застосування препарату під час вигодовування:

Невідомо, чи бініметиніб та/або його активний метаболіт проникають до грудного молока, але молекулярна вага таку екскрецію припускає для обох сполук. Через потенційний токсичний вплив на немовля бініметиніб протипоказаний в період грудного вигодовування.

РЕКОМЕНДОВАНО ВІДМОВИТИСЬ ВІД ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ ПРИНАЙМНІ НА 3 ДНІ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
АЛЕ БІНІМЕТИНІБ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ В КОМБІНАЦІЇ З ЕНКОРАФЕНІБОМ, ДЛЯ ЯКОГО РЕКОМЕНДОВАНО УТРИМАТИСЬ ВІД ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ НА 2 ТИЖНІ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
ТОМУ У ВИПАДКУ ВИКОРИСТАННЯ СХЕМИ БІНІМЕТИНІБ – ЕНКОРАФЕНІБ РЕКОМЕНДОВАНО ВІДМОВИТИСЬ ВІД ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ НА 2 ТИЖНІ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Binimetinib (Mektovi) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Binimetinib: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  5. Binimetinib – NCBI Bookshelf (nih.gov). База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  6. Mektovi: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів“European Medicines Agency”.
  7. Mektovi – binimetinib tablet, film coated. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 07.10.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 07.10.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!