МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЖОВЧНІ КИСЛОТИ

Група/призначення:

Група стероїдних кислот, що входять до складу жовчі.

Жовч людини містить переважно холеву кислоту, хенодезоксихолеву (препарат хенодіол) та дезоксихолеву кислоти, в дуже малих кількостях – літохолеву, алохолеву, урсодезоксихолеву кислоти (препарат урсодіол). З них лише холева й хенодезоксихолева кислоти утворюються в печінці (з холестерину), інші – в кишечнику, звідки всмоктуються в кров, надходять у печінку, потім знову виділяються печінкою в складі жовчі. У жовчі жовчні кислоти перебувають у зв’язаному з іншими речовинами (гліцином і таурином) стані.

Альтернативні назви / синоніми: жовчні солі.
Діюча речовина: жовчні кислоти.
Рекомендації при вагітності:

Доведено несприятливі наслідки внутрішньопечінкового холестазу вагітних.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Роль жовчних кислот та солей в несприятливих результатах вагітностей добре не вивчена.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Внутрішньобрюшинне введення дезоксихолату вагітним щурам істотно підвищувало частоту резорбції та вроджених вад розвитку кінцівок і центральної нервової системи.

Дослідження у овець припустили, що жовчні солі не проникають легко через плаценту. Так, введення матерям дезоксихолату призводило до його повільного накопичення у плода, а хенодезоксихолат виводився плацентою від плоду матері.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Концентрація в плазмі деяких жовчних кислот підвищується при нормальній вагітності. При внутрішньопечінковому холестазі вагітних концентрація холевої кислоти та інших зростає більш помітно. Деякі акушери-гінекологи вірять в наявність асоціації між загальною концентрацією жовчних кислот та поганими результатами вагітностей і тому рекомендують індукцію пологів на 37-му тижні вагітності для попередження внутрішньоутробної загибелі плоду. Також повідомляється про підвищення рівня жовчних кислот в амніотичній рідині та пуповинній крові у деяких жінок з внутрішньопечінковим холестазом вагітних. Накопичення жовчних кислот в плодовій частині може призводити до несприятливих результатів вагітності. Ретроспективний аналіз 187 вагітностей з холестазом виявив, що загальна концентрація жовчних кислот та тривалість їхнього впливу були предикторами зниження оцінки новонароджених за шкалою Апгар (менш ніж 7 балів) на 5-й хвилині. Деякі унікальні жовчні кислоти утворюються в печінці плода. Як правило, вони транспортуються від плода до матері для екскреції з сечею.

У 2014 році британська Obstetric Surveillance System, проаналізувавши дані від жінок з одноплідними вагітностями та вираженим внутрішньопечінковим холестазом, виявила істотне підвищення ризику передчасних пологів, потреби в інтенсивній допомозі для новонароджених, мертвонароджень при порівнянні з жінками контрольної групи.

Голандське дослідження 2015 року повідомило про 215 народжень матерями з внутрішньопечінковим холестазом і виявило аналогічне підвищення ризику несприятливих результатів. Третє дослідження з використанням когорти народжень за період 1985-1986 років у північній Фінляндії оцінило ліпідні профілі 45 16-річних дітей, матері яких мали внутрішньопечінковий холестаз вагітних. Це невелике дослідження виявило підвищення індексу маси тіла у хлопців та збільшення співвідношення окружності талії до окружності стегон у дівчат в порівнянні з дітьми від неускладнених вагітностей. Це припускає, що пренатальний вплив підвищеного рівня жовчних кислот може призводити до тривалих метаболічних ефектів в деяких нащадків.

У людини внутрішньопечінковий холестаз асоціюється з недоношеністю та загибеллю плодів, однак, введення холевої кислоти плодам ягнят не було шкідливим для плодів. Рівень жовчних кислот в амніотичній рідині не корелював зі станом новонароджених у людини. Виходячи з досліджень in vitro з використанням експлантів плаценти припущено, що надлишок жовчних кислот може підвищувати ймовірність гістологічних аномалій плаценти та аритмій у плода. Група авторів, виходячи з одного випадку церебрального крововиливу у мертвонародженого та аналізу подібних випадків, стверджує, що надлишок у матері жовчних солей може асоціюватися з геморагічними розладами у плодів.

Жовчні солі призначаються для лікування шлунково-кишкових захворювань, але контрольовані дослідження щодо репродуктивних наслідків не проводились.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Введення з харчуванням холевої кислоти самцям мишей підвищувало концентрацію жовчної кислоти в яєчках, знижувало фертильність, призводило до тестикулярних дефектів, включно з апоптозом сперматид. У самців мишей на фоні харчування з високим вмістом жирів для індукції надмірної ваги додавання холевої кислоти призводило до втрати ваги, підвищувало рівень неплідності, включно з порушенням проліферації зародкових клітин та ендокринної функції яєчок. Меншу кількість дитинчат на послід спостерігали у самців з високо жировою дієтою з додаванням холевої кислоти.

Дослідження у 303 пацієнток із екстракорпоральним заплідненням виявило двократне підвищення концентрації жовчної кислоти в фолікулярній рідині порівняно з показником у сироватці. Похідні урсодезоксихолевої кислоти у фолікулярній рідині асоціювались з розвитком ембріонів кращої якості на 3-й день після запліднення. Загальна концентрація жовчних кислот в фолікулярній рідині не несе прогностичної цінності якості ооцитів або ембріонів.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 19.06.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 20.06.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!