Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

БЕНДАМУСТИН

Група/призначення:

Антинеопластичні препарати, алкілуючі сполуки. Бендамустин – це алкілуючий антинеопластичний препарат, який є біфункціональним похідним мехлоретаміну. Це препарат того ж підкласу, що й бусульфан, хлорамбуцил, циклофосфамід, кармустин, дакарбазин, іфосфамід, мехлоретамін, стрептозоцин.

Бендамустин призначається для лікування пацієнтів з хронічним лімфоцитарним лейкозом. Також він показаний для лікування індолентної В-клітинної неходжкінської лімфоми, яка прогресує протягом 6-ти місяців лікування ритуксимабом або схемою, яка включала ритуксимаб.

Альтернативні назви / синоніми: бендека, траяна.
Діюча речовина: бендамустин.
Рекомендації при вагітності:

Протипоказаний в І триместрі.

Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання бендамустину при вагітності у людини. Інші препарати цього класу, як відомо, призводять до тератогенності у людини і, враховуючи дані від експериментальних тварин, наполегливо не рекомендується застосовувати його в І триместрі. Якщо жінка випадково зазнала впливу препарату в І триместрі, її слід інформувати про потенційний ризик.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей і щурів. У мишей інтраперитонеальне введення дози, яка у 2,1 раз перевищувала рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла, в період органогенезу призводило до підвищення частоти резорбцій, зменшення ваги тіла плодів і скелетних та вісцеральних мальформацій (екзенцефалія, розщілина піднебіння, додаткове ребро, деформації хребта). Ця доза не викликала материнської токсичності. Повторне інтраперитонеальне введення на 7-11 дні вагітності призводило до підвищення резорбцій і подібних мальформацій. У щурів інтраперитонеальні дози, які становили 1,2 від рекомендованої для людини і вводились 5 разів на 4-13 дні вагітності викликали загибель ембріонів і плодів. Істотне підвищення також спостерігали в частоті мальформацій, як зовнішніх (хвіст, голова, грижа (екзомфалос), так і внутрішніх (гідронефроз, гідроцефалія).

Бендамустин продемонстрував карциногенність у мишей, призводячи до перитонеальних сарком у жіночої статі після 4 днів інтраперитонеального введення і карцином молочних залоз, аденом органів дихання після 4 днів перорального введення. Препарат також був мутагенним і кластогенним в кількох дослідженнях.

Інформація щодо впливу на плід:

Бендамустин метаболізується до двох незначних активних метаболітів (М3 і М4), які досягають низької концентрації в плазмі (10% і 1% від концентрації основної сполуки, відповідно). Зв’язування бендамустину з білками плазми становить 94-96%. Період напіввиведення основної сполуки і двох активних метаболітів – біля 40 хвилин, 3 годин, 30 хвилин, відповідно. .

Хоча очевидним є той факт, що бендамустин проникає через плаценту у тварин, невідомо, чи це відбувається у людини. Молекулярна вага основної сполуки припускає такий трансфер, але короткий період напіввиведення разом з високим рівнем зв’язування з білками зменшуватиме кількість препарату, який потраплятиме до ембріону/плоду. Аналогічні висновки наводяться для М4, який має коротший період напіввиведення і концентрацію в сироватці тільки на рівні 1% від показника основної сполуки. М3 притаманний довший період напіввиведення, а концентрація в сироватці – 10% від показника основної сполуки.

Наслідки професійного впливу на вагітних жінок антинеопластичних препаратів може становити ризик для плода. Позиція американської національної комісії з цитотоксичного впливу описана в статті циклофосфамід.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання бендамустину при вагітності у людини. Молекулярна вага основної сполуки і наявність двох активних метаболітів припускає екскрецію до грудного молока. Через потенційну токсичність для немовляти на грудному вигодовуванні у випадку лікування матері слід зупинити грудне вигодовування. Рекомендується зціджувати молоко і вилучати, принаймні, на 24 години після дози для попередження впливу на немовля.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Повідомляється про порушення сперматогенезу, азооспермію, тотальну гермінальну аплазію після лікування іншими алкілуючими препаратами і може виникати з бендамустином.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 17.04.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 17.04.2020 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати