МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

БЕНДАМУСТИН

Група/призначення:

Антинеопластичні препарати, алкілуючі сполуки. Бендамустин – це алкілуючий антинеопластичний препарат, який є біфункціональним похідним мехлоретаміну. Це препарат того ж підкласу, що й бусульфан, хлорамбуцил, циклофосфамід, кармустин, дакарбазин, іфосфамід, мехлоретамін, стрептозоцин.

Бендамустин призначається для лікування пацієнтів з хронічним лімфоцитарним лейкозом. Також він показаний для лікування індолентної В-клітинної неходжкінської лімфоми, яка прогресує протягом 6-ти місяців лікування ритуксимабом або схемою, яка включала ритуксимаб.

Альтернативні назви / синоніми: бендека, траяна.
Діюча речовина: бендамустин.
Рекомендації при вагітності:

Протипоказаний в І триместрі.

Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання бендамустину при вагітності у людини. Інші препарати цього класу, як відомо, призводять до тератогенності у людини і, враховуючи дані від експериментальних тварин, наполегливо не рекомендується застосовувати його в І триместрі. Якщо жінка випадково зазнала впливу препарату в І триместрі, її слід інформувати про потенційний ризик.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей і щурів. У мишей інтраперитонеальне введення дози, яка у 2,1 раз перевищувала рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла, в період органогенезу призводило до підвищення частоти резорбцій, зменшення ваги тіла плодів і скелетних та вісцеральних мальформацій (екзенцефалія, розщілина піднебіння, додаткове ребро, деформації хребта). Ця доза не викликала материнської токсичності. Повторне інтраперитонеальне введення на 7-11 дні вагітності призводило до підвищення резорбцій і подібних мальформацій. У щурів інтраперитонеальні дози, які становили 1,2 від рекомендованої для людини і вводились 5 разів на 4-13 дні вагітності викликали загибель ембріонів і плодів. Істотне підвищення також спостерігали в частоті мальформацій, як зовнішніх (хвіст, голова, грижа (екзомфалос), так і внутрішніх (гідронефроз, гідроцефалія).

Бендамустин продемонстрував карциногенність у мишей, призводячи до перитонеальних сарком у жіночої статі після 4 днів інтраперитонеального введення і карцином молочних залоз, аденом органів дихання після 4 днів перорального введення. Препарат також був мутагенним і кластогенним в кількох дослідженнях.

Інформація щодо впливу на плід:

Бендамустин метаболізується до двох незначних активних метаболітів (М3 і М4), які досягають низької концентрації в плазмі (10% і 1% від концентрації основної сполуки, відповідно). Зв’язування бендамустину з білками плазми становить 94-96%. Період напіввиведення основної сполуки і двох активних метаболітів – біля 40 хвилин, 3 годин, 30 хвилин, відповідно. .

Хоча очевидним є той факт, що бендамустин проникає через плаценту у тварин, невідомо, чи це відбувається у людини. Молекулярна вага основної сполуки припускає такий трансфер, але короткий період напіввиведення разом з високим рівнем зв’язування з білками зменшуватиме кількість препарату, який потраплятиме до ембріону/плоду. Аналогічні висновки наводяться для М4, який має коротший період напіввиведення і концентрацію в сироватці тільки на рівні 1% від показника основної сполуки. М3 притаманний довший період напіввиведення, а концентрація в сироватці – 10% від показника основної сполуки.

Наслідки професійного впливу на вагітних жінок антинеопластичних препаратів може становити ризик для плода. Позиція американської національної комісії з цитотоксичного впливу описана в статті циклофосфамід.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання бендамустину при вагітності у людини. Молекулярна вага основної сполуки і наявність двох активних метаболітів припускає екскрецію до грудного молока. Через потенційну токсичність для немовляти на грудному вигодовуванні у випадку лікування матері слід зупинити грудне вигодовування. Рекомендується зціджувати молоко і вилучати, принаймні, на 24 години після дози для попередження впливу на немовля.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Повідомляється про порушення сперматогенезу, азооспермію, тотальну гермінальну аплазію після лікування іншими алкілуючими препаратами і може виникати з бендамустином.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 17.04.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 17.04.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!