МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

БАРІЦИТИНІБ

Назва англійською мовою: Baricitinib.   
Група/призначення: інгібітори янускіназ.

Сучасні інгібітори янускіназ відносяться до групи пероральних (рідше – топічних) таргетних хворобомодифікуючих протизапальних препаратів, які впливають на внутрішньоклітинний сигнальний шлях JAK/STAT і таким чином регулюють ефекти різних цитокінів і деяких інших молекул, зокрема факторів росту гемопоезу та певних гормонів.

Баріцитиніб – синтетичний пероральний препарат – інгібітор янускіназ. Схвалений для клінічного застосування Європейським агенством з лікарських засобів (European Medicines Agency, EMA) у грудні 2016 року та Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA) 31 травня 2018 року.

Терапевтичні покази до застосування баріцитинібу:

 • Ревматоїдний артрит: лікування помірного та важкого перебігу у дорослих з неадекватною або відсутньою відповіддю на один або кілька хворобомодифікуючих протиревматичних препаратів.
  Використовується самостійно або в комбінації з метотрексатом.
 • Атопічний дерматит: лікування помірного та важкого атопічного дерматиту в дорослих, які є кандидатами до системної терапії (з вересня 2020-го року).
 • Алопеція ареата: у березні 2020 року FDAпроведено прискорене схвалення  застосування баріцитинібу для лікування гніздової алопеції.
 • В клінічних дослідженнях показана також ефективність баріцитинібу в лікуванні системного червоного вовчака.

В листопаді 2020 року препарат отримав дозвіл FDA на екстрене використання (Emergency Use Authorization (EUA) для лікування COVID-19 в комбінації з препаратом ремдесивір. Призначається дорослим госпіталізованим пацієнтам, які потребують кисневої підтримки, не інвазивної або інвазивної механічної вентиляції, або екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМА).

Клінічне дослідження у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 з використанням баріцитинібу в комбінації з ремдесивіром продемонструвало скорочення часу одужання за 29 днів після початку лікування в порівнянні з пацієнтами, які отримали плацебо з ремдесивіром. Безпеку та ефективність такої досліджуваної терапії для COVID-19 продовжують вивчати. Баріцитиніб не схвалений в якості монотерапії COVID-19.

Hастанови Американських національних інститутів здоров’я не рекомендують використовувати для лікування COVID-19 інші інгібітори янускіназ, аніж баріцитиніб та тофацитиніб.

Альтернативні назви / синоніми: оліміант.
Діюча речовина: баріцитиніб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Обмежених даних про використання баріцитинібу у вагітних недостатньо для визначення ризику великих вроджених вад та репродуктивних втрат.

Янускіназа (Janus kinase (JAK)/перетворювачі сигналу та активатори шляху транскрипції (STAT) залучені до адгезії та полярності клітин, що може впливати на ранній ембріональний розвиток.

Жінкам репродуктивного віку слід рекомендувати уникати вагітності – використовувати ефективну контрацепцію на період лікування та ще, принаймні, протягом 4 тижнів після останньої дози. Якщо жінка вагітна або вагітність наступила в період лікування препаратом, жінку слід інформувати про потенційний ризик для плода.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату та інформації з огляду FDA пероральне лікування вагітних щурів та кролів дозами, які у 20 разів (щури) та 84 рази (кролі) перевищували рекомендовану для людини дозу, виходячи з концентрації в плазмі (AUC*) призводило до зменшення ваги плодів та зниження виживання у кролів. Дози, які не призводили до негативних наслідків: 5-кратна у щурів та 12-кратна у кролів відносно рекомендованої для людини. У випадку введення шурам в період вагітності та лактації 43-кратної дози відзначали зменшення рівня виживання плодів та новонароджених; 9-кратна доза таких ефектів не спричиняла. Препарат продемонстрував ембріофетальну токсичність, ембріолетальність, тератогенність. У щурів вплив в період органогенезу призвів до скелетних мальформацій.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).
Інформація щодо впливу на плід:

Контрольованих досліджень у вагітних не проводилось. Інформація доступна тільки з клінічних досліджень, а вагітність була протипоказом для включення жінок до цих досліджень.

Станом на 13 лютого 2021 року 56 жінок завагітніло та наступило 11 вагітностей у партнерок чоловіків, які проходили лікування баріцитинібом в рамках клінічних досліджень по ревматоїдному артриту, атопічному дерматиту, системному червоному вовчаку, алопеції ареата, псоріазу. 6 жінок завагітніло з групи атопічного дерматиту з наступними результатами: 1 медичний аборт, 1 спонтанний аборт, 1 завмерла вагітність, 3 триваючі вагітності на момент повідомлення (вроджених вад у плодів не діагностовано). Не було вагітностей у партнерок лікованих чоловіків з приводу атопічного дерматиту.

Одне джерело повідомляє про жінку з впливом баріцитинібу перед вагітністю та протягом 17 тижнів вагітності, яка народила здорову дитину з нормальним розвитком у віці 9 місяців.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація щодо використання баріцитинібу в період лактації у людини. Більшість джерел не рекомендують грудне вигодовування у випадку необхідності лікування для матері. Слід надавати перевагу альтернативним препаратам, особливо, якщо дитина передчасно народжена.

Виробник рекомендує уникати грудного вигодовування протягом періоду лікування та ще 4 дні після його закінчення.

Баріцитиніб виявляли в молоці щурів в концентрації, яка у 45 разів перевищувала показник в плазмі матері.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

100-кратна рекомендованій для людини доза порушувала фертильність у щурів. 25-кратна доза не впливала на фертильність, але 8-кратна знижувала виживання ембріонів.

Адаптовано за матеріалами:
 1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 2. Baricitinib (Olumiant) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 3. Olumiant (Baricitinib Tablets): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 4. OlumiantAssessment report. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів.
 5. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. Hастанови американських національних інститутів здоров’я (National Institutes of Health). Accessed 21.09.2022.
 6. Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Drug Combination for Treatment of COVID-19. Сайт Управління з харчових продуктів і медикаментів США (U.S. Food and Drug Administration, FDA).
 7. Baricitinib. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 23.09.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 23.09.2022 р


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!