МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АЗАРГА

Група/призначення:

Комбіновані очні краплі для лікування глаукоми. Склад: тимолол – бета-адреноблокатор та бринзоламід (синонім азопт) – інгібітор карбоангідрази ІІ.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина:

Бринзоламід, тимололу малеат.

Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про застосування у людини; ймовірно сумісний, якщо користь для матері перевищує можливий ризик для плоду.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Хоча бринзоламід застосовується місцево, системне всмоктування присутнє. Згідно з інструкцією, при введенні перорально препарату в дозі 18 мг/кг/день, що в 375 раз перевищує офтальмологічну дозу для людини, не спостерігалось несприятливого впливу як у самок, так і у самців щурів.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Лікування щурів при вагітності вищевказаною дозою спричиняло зменшення ваги плодів пропорційно зменшенню ваги самки, що, ймовірно,  пов’язано з токсичністю для матері. При введенні бринзоламіду вагітним та годуючим самкам щурів, препарат та продукти його метаболізму проникали через плаценту та в грудне молоко. Зменшення ваги потомства при лактації спостерігалось при материнській дозі 15 мг/кг/день що в 312 раз перевищує офтальмологічну дозу для людини.

Інформація щодо впливу на плід: відсутня інформація.
Застосування препарату під час вигодовування:  відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 13.07.2015 р.