МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АВОНЕКС

Група/призначення:  імуностимулятори, інтерферони.
Альтернативні назви / синоніми:  ребіф.
Діюча речовина:  інтерферон бета-1a.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини – ймовірно сумісний.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про застосування у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

У великих дозах інтерферони спричиняють несприятливий результат вагітності у експериментальних тварин. Також є повідомлення про успішне закінчення вагітності у людини після терапії інтерфероном альфа.

Інтерферони – це природні макромолекули, що мають противірусну активність. Ця група включає щонайменше 4 класи за антигенними та фізико-хімічими властивостями: інтерферони альфа, бета, гамма та тау. Інтерферони присутні в організмі нормальних плодів та дорослих. Шляхом генної інженерії створено специфічні інтерферони для терапевтичних цілей. Деякі з них, що присутні на ринку, є наступними:

  • Інтерферон-альфа-2a: роферон.
  • Інтерферон-альфа-2b: нітрон А.
  • Інтерферон-альфа-n3: алферон N.
  • Інтерферон-гамма-1b: аctimmune – відсутній на українському ринку.
  • Інтерферон-бета-1b: бетаферон.
  • Інтерферон альфакон-1: інферген (рекомбінантний консенсусний інтерферон альфа).
  • Інтерферон- бета-1a: авонекс; ребіф.
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією, високі дози інтерферону-альфа 2а та альфа-2b (20- та 500-кратна людська доза) викликають аборти у макак резус. Інтерферон-гамма-1b також спричиняв такий ефект у цих тварин в дозах, в 100 раз вищих за рекомендовані для людини, а інтерферон-бета-1b – в дозах в 2,8-40 раз вищих за клінічні.

Абортивний ефект інтерферонів у мавп описали і японські дослідники стосовно альфакону.

У мишей при дії інтерферону-гамма-1-b описані токсичні ефекти як у матері, так і у плоду. Ця токсичність полягала у збільшенні частоти загибелі плодів та розвитку вроджених аномалій, зокрема, дефектів очей і гематом головного мозку. Інтерферон-гамма також сповільнює ріст і розвиток плаценти у щурів.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Інтерерон-альфа виробляється тканинами плоду і вважається важливим у підтримці вагітності. Як інтерферон-альфа, так і інтерферон-гамма пригнічує стероідогенез в яєчках і ймовірно відіграє роль в функціонуванні яєчників, тому інтерферони певний час вважали статевими гормонами. Інтерферони можуть відігравати певну роль в проліферації та диференціації клітин та репродукції.

На підставі даних, отриманих при спостереженні всього за двома вагітностями, група дослідників припустила, що інтерферон-альфа не проникає через плаценту в значимій кількості.

Пегільований інтерферон-альфа-2а синтезується шляхом кон’югації молекули ПЕГ (біс-монометоксиполіетиленгліколь) із молекулою інтерферону-альфа-2а. Виробництво інтерферону альфа-2а проводиться біосинтетичним методом за технологією рекомбінантної ДНК та є продуктом клонованого гену лейкоцитарного інтерферону людини, що синтезується у клітинах Escherichia coli. Цей інтерферон пролонгованої дії, застосовується в основному для лікування вірусних гепатитів і є “золотим стандартом” лікування гепатиту С.

Вживання цих препаратів супроводжується лихоманкою, лейкопенією, гіпотонією, втомлюваністю, анорексією. Цілком можливо, що такі несприятливі ефекти (як лихоманка) або саме основне захворювання можуть асоціюватися з несприятливими репродуктивними ефектами.

Інтерферон-альфа використовується при вагітності як підтримуюча терапія для хронічного мієлоїдного лейкозу та ессенціальної тромбоцитопенії. Кілька повідомлень описують успішні вагітності у жінок, які отримували інтерферон-альфа в І триместрі або протягом всієї вагітності. Також є повідомлення про можливий зв’язок між пренатальним впливом інтерферону-альфа та затримкою росту у плода.

Аналіз 2012 року підсумовує результати 63-х вагітностей з впливом інтерферону-альфа. При жодній з них не спостерігалися мертвонародження, вроджені вади розвитку, самовільні викидні або передчасні пологи.

Хоча в групі жінок, яких лікували від розсіяного склерозу інтерфероном-бета в порівнянні з контрольною групою, спостерігалась знижена вага плодів. Невелике дослідження 2010 року припустило, що це пов’язане не так з лікуванням, як із самим захворюванням (розсіяним склерозом).

Інші повідомлення припускають вищу частоту самовільного переривання вагітності у жінок з розсіяним склерозом, які отримують терапію інтерфероном. За результатами 2-х досліджень не виявлено зростання частоти самовільних викиднів при лікуванні інтерферонами-бета, за винятком, можливо, бета-1b. Крім того, не виявлено значного зростання частоти вроджених вад розвитку при спостереженні протягом 2,1 року.

База даних про безпеку лікарських препаратів містить проспективну інформацію про 679 жінок з розсіяним склерозом, яким вводився підшкірно інтерферон-бета-1а (авонекс) в дозі 44 мкг або 22 мкг тричі на тиждень. Більшість з цих жінок припинили лікування, як тільки довідались про вагітність. Результати цих вагітностей наступні: 76,25% народжених живими дітей, з них в 4-х виявлені вроджені вади розвитку (асоціація VACTERL, тетрада Фалло, мікротія та єдина нирка). Серед інших 92 вагітностей (9 самовільних викиднів, 39 медичних переривань, 4 мертвонародження) описані 3 вроджені вади розвитку: карликовість з вродженою вадою серця, частковий міхурцевий занесок, затримка росту). Ретроспективні повідомлення (n=254) містять наступну інформацію: 5 новонароджених з вродженими вадами розвитку: синдром Штурге-Вебера, аномалія рогівки, синдром Дауна, мітохондріальний дефект, множинні аномалії (гідроцефалія, розщілина губи та піднебіння).

Одне повідомлення припустило можливу асоціацію між вживанням альфа-інтерферону при вагітності та виникненням системного червоного вовчака у новонародженого. Захворювання щитоподібної залози також пов’язують з аутоімунним впливом альфа-інтерферону, але чіткої інформації про розвиток такого ефекту при впливі препарату вагітності не опубліковано.

У 2006 році група дослідників, враховуючи обмеженість інформації про ризик для плоду, рекомендувала припинення лікування розсіяного склерозу інтерфероном-бета перед запланованою вагітністю.

Проспективне дослідження 423 вагітностей з використанням інтерферону-бета-1b виявило 113 випадки несприятливого закінчення вагітності. Малі та великі вроджені вади розвитку зареєстровані в 1,9%, але цей показник є на популяційному рівні, специфічних дефектів не описано. Частота самовільного переривання становила 14,4%, теж на популяційному рівні.

Створено реєстр для моніторингу результатів вагітностей, при яких жінки отримували авонекс.

Застосування препарату під час вигодовування:

У 6-ти жінок, яким лікували розсіяний склероз інтерфероном-бета-1а в дозі 30 мкг внутрішньом’язево, половина зразків грудного молока містила низьку концентрацію препарату (<20 нг/л), а найвищою була концентрація 171 нг/л. Автори підрахували, що максимальна кількість препарату, яку отримає немовля, становитиме 0,006% материнської дози.

Проникнення інтерферону-альфа-2b в грудне молоко вивчали у пацієнтки, яка отримувала дуже високі дози внутрішньовенно для лікування злоякісної меланоми. Внутрішньовенна доза становила 30 млн. МО, кількість, що потрапила в грудне молоко – 1551 МО/мл, а в контрольному зразку молока – 1249 МО/мл. Це свідчить про те, що інтерферон не проникає в грудне молоко в клінічно значущій кількості. В одному з досліджень у жодного з немовлят 24 жінок, які при лактації отримували інтерферон-бета, не описано несприятливого ефекту від впливу препарату.

Американська академія педіатрії вважає інтерферон сумісним з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У чоловіків.

Постанатальне введення високих доз інтерферону-гама самцям мишей викликало затримку статевого розвитку, зменшення ваги придатку та яєчок, зменшення кількості та концентрації сперми, зростання кількості аномальних сперматозоїдів. Парування та фертильність також були знижені при відсутності гістопатологічних змін яєчок.
Повідомлялось про успішне використання інтерферону-альфа-2b для попередження орхіту при епідемічному паротиті в невеликій групі чоловіків, але наступне обстеження 18 чоловіків з орхітом не виявило користі інтерферону в запобіганні атрофії яєчок.

Одне повідомлення інформує про успішне лікування 3-х чоловіків з олігоспермією та одного – з секреторною азооспермією. У всіх 4-х пацієнтів суттєво зросли щільність та рухливість сперми, у двох з олігоспермією наступила вагітність у дружин. Автори не надають ніякого фармакологічного пояснення таких ефектів, а в неопублікованих ними матеріалах міститься інформація про зростання щільності сперми у щурів, що отримували інтерферон.

Коментатори відмічають, що спонтанні покращення показників спермограми у чоловіків з ідіопатичним непліддям не є рідкістю, і приписувати це дії інтерферону без контролю з плацебо є неприйнятним. Повідомляється про випадок успішної вагітності від чоловіка, який за 4-ри тижні до зачаття почав лікування інтерфероном-альфа-2b в комбінації з рибавірином.

Повідомлення 2009 року описує в основному побічні ефекти на сперматогенез у чоловіків, які лікували гепатит С рибавірином та пегільованим інтерфероном. Згідно з інструкцією рибавірин асоціюється з атрофією яєчок в експериментальних тварин.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 10.07.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1316

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Представляємо