МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АРМОДАФІНІЛ

Група/призначення: центральний стимулятор.

Це непрямий агоніст дофамінових рецепторів, (R)-енантіомер* рацемічного** модафінілу, який є сумішшю 1:1 (R)- і (S)-енантіомерів. Як армодафініл, так і модафініл in vitro зв’язуються із переносником дофаміну і пригнічують зворотне захоплення дофаміну.

*Енантіомери – це стереоізомери, які є неідентичними повними дзеркальними відображеннями один одного (як права і ліва рука).

**Рацемічна суміш – речовина із однаковою концентрацією лівих і правих енантіомерів.

Альтернативні назви / синоніми: нувіджил.
Діюча речовина: армодафініл.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання при вагітності у людини, за винятком 3 випадків, повідомлених виробником. Токсичний вплив на розвиток спостерігали у двох видів тварин при системному впливі на рівні або нижчому за вплив у людини. Майже відсутній досвід застосування у людини не дозволяє оцінити ембріо-фетальний ризик. Найкращим рішенням буде уникати прийому армодафінілу при вагітності. Випадковий вплив, як видається, не представляє високого ризику, але викликають занепокоєння два випадки затримки внутрішньоутробного розвитку.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження з армодафінілом проводились у щурів, з модафінілом – у щурів і кролів. У щурів добові дози армодафінілу в період органогенезу призводили до підвищення частоти вісцеральних та скелетних варіацій і зниження ваги плодів. Доза, яка не спричиняла токсичного впливу на розвиток, асоціювалось з впливом, виходячи з AUC*, на рівні 0,03 від отримуваного при використанні максимальної рекомендованої добової дози у людини – 250 мг.

***AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Добова пероральна доза модафінілу у щурів в період органогенезу призводила до підвищення резорбції і частоти вісцеральних і скелетних варіантів. Доза, яка не викликала ефекту, асоціювалась з AUC, яка склала 0,5 від показника у людини на фоні рекомендованої добової дози 200 мг. В іншому дослідженні не виявлено токсичного впливу на розвиток на фоні модафінілу на рівні AUC, в 2 рази вищого від показника на фоні максимальної рекомендованої дози у людини. Однак, коли модафініл вводили щурам протягом вагітності і лактації, зниження виживання потомства спостерігали при AUC на рівні 0,1 від відповідного показника у людини. У дитинчат, які вижили, не відзначали зміни в постнатальному розвитку та нейроповедінкових параметрів.

У кролів пероральні дози модафінілу в період органогенезу призводили до підвищення частоти структурних змін та загибелі ембріонів/плодів на фоні найвищих доз. Найвища доза, яка не викликала ефектів, асоціювалась з AUC на рівні показника у людини.

Карциногенні дослідження з модафінілом у мишей і щурів були негативними. Також не виявлено мутагенності чи кластогенності у численних дослідженнях з армодафінілом. Дослідження фертильності у самців і самок щурів з модафінілом виявили подовження часу парування на фоні найвищої дози. Доза, яка не викликала ефекту за AUC була на рівні показника у людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Армодафініл – це ліпофільний агент, який екстенсивно метаболізується до ймовірно неактивних метаболітів. Препарат помірно зв’язується з білками плазми (біля 60%), переважно з альбуміном. Період напіввиведення становить 15 годин.

Невідомо, чи армодафілін проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага, ліпофільна природа, помірне зв’язування з білками плазми, довгий період напіввиведення припускають такий трансфер.

Виробник інформує про два випадки затримки внутрішньоутробного розвитку та один спонтанний аборт в асоціації з армодафінілом і модафінілом, але невідомо, чи ці результати пов’язані з препаратом.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання армодафінілу в період лактації у людини. Молекулярна вага, ліпофільна природа, помірне зв’язування з білками (біля 60%), довгий період напіввиведення (біля 15 годин) припускає екскрецію до грудного молока. Наслідки такого впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі. Найчастішими несприятливими ефектами у дорослих були головний біль, нудота, запаморочення, занепокоєння, інсомнія. Якщо жінка отримує таке лікування в період грудного вигодовування, немовля слід моніторувати на предмет цих ефектів.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 06.04.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 07.04.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!