МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АНТИРЕЗУСНИЙ ІМУНОГЛОБУЛІН

Група/призначення:

Специфічні імуноглобуліни. Призначається для профілактики в передпологовий період у резус-негативних жінок, які не сенсибілізовані до антигену Rh0(D) та в післяпологовий період у резус-негативних жінок, не сенсибілізованих до антигену Rh0(D) (тобто, що не виробили резус-антитіл (при умові першої вагітності і народження резус-позитивної дитини, кров якої сумісна з кров’ю матері за групами крові системи АВО); при штучному перериванні вагітності у резус-негативних жінок, також не сенсибілізованих до Rh0(D) антигену, у випадку резус-позитивної належності крові чоловіка; при викидні і загрозі викидня на будь-якій стадії вагітності; при проведенні амніоцентезу; при травмах органів черевної порожнини під час вагітності.

Альтернативні назви/синоніми:

Рогам, гіперРоу, рофілак, імуноглобулін антирезус.

Діюча речовина:

Імуноглобулін, специфічний до антигену Rh0(D).

Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: ймовірно сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Антирезусний імуноглобулін можна вводити при вагітності без несприятливих наслідків для плода.

Інформація щодо досліджень на тваринах: відсутня інформація.
Інформація щодо впливу на плід:

Повідомляється про сироваткову хворобу*, асоційовану з кількома введеннями антирезусного імуноглобуліну вагітній. Призначення антирезусного імуноглобуліну в середині вагітності не призводило до підвищення частоти мертвонароджень, передчасних пологів, низької ваги новонароджених. Крім того, в жодного з резус-позитивних новонароджених не спостерігали ефект анти-D-антитіл на еритроцити.

*Сироваткова хвороба – системне алергічне захворювання, спричинене введенням сироваток або препаратів із них та характеризується запальними ураженнями судин і сполучної тканини.

Деякі дослідники висловлюють стурбованість щодо тімеросалу в антирезусному імуноглобуліні (антисептик, що використовується при виробництві вакцин і який містить 49,6% ртуті), який асоціювався з порушеннями неврологічного розвитку та аутизмом при пренатальному впливі.   Хоча докази таких наслідків не були переконливими, краще використовувати препарати без тімеросалу.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 17.08.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 18.08.2016 р.