МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АНІЛІН

Група/призначення:

Органічна сполука, найпростіший ароматичний амін. Входить до складу фарб та застосовується в якості розчинника. Анілін також використовується у виробництві гуми та проміжних продуктів деяких пестицидів. Анілін в організмі метаболізується до ацетамінофену/парацетамолу (анальгетик-антипіретик) та ацетаніліду.

Альтернативні назви / синоніми: бензенамін, амінобензен.
Діюча речовина: анілін.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація, токсичний для експериментальних тварин.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):      

Вплив на вагітних щурів порушує розвиток ембріону, що може бути опосередкованим виникненням метгемоглобінемії.  Відсутні адекватні дані про вплив на плід людини.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Неопубліковані дані від контрактної лабораторії свідчать про зменшення ваги та виживання дитинчат на 3-й постнатальний день після впливу на вагітних мишей аніліну в дозі 560 мг/кг/день. Тератогенне дослідження у щурів не продемонструвало підвищення частоти вроджених вад розвитку, незважаючи на значну материнську токсичність. Анілін проникає через плаценту у щурів. В експериментальних тварин спостерігали метгемоглобінемію, частий прояв анілінової токсичності. Група японських дослідників повідомила про лікування вагітних щурів на 15-й день гестації аніліну гідрохлоридом, що призводило до високої частоти розщілин піднебіння та кардіоваскулярних вад у потомства. Лікування метиленовим синім для зменшення проявів материнської метгемоглобінемії та гіпоксії істотно зменшувало виникнення розщілини піднебіння. Автори дійшли висновку, що зростання частоти розщілини піднебіння опосередковувалось материнською гіпоксією, спричиненою аніліном. Наступне повідомлення цієї ж групи вчених повідомило про введення вагітним щурам аніліну на 9, 10, 11, 12 дні, що підвищувало частоту скелетних аномалій, виникнення яких автори також віднесли до індукованої аніліном гіпоксії. Введення вагітним мишам аніліну в дозі 560 мг/кг/день на 7-14 гестаційні дні продемонструвало незначне зменшення набирання ваги дитинчатами та виживання їх протягом перших 3 постнатальних днів. В лікованій групі народжувалось менше тварин, аніж в контрольній. Материнська токсичність включала загибель (6 тварин під час лікування) та істотне зниження набирання ваги під час лікування. Введення вагітним мишам аніліну в дозі 31 та 93 мг/кг/день на 7 гестаційний день призводило до народження потомства жіночої статі зі зменшенням аногенітальної відстані, виміряної на 4-10 тижні життя. Пренатальний вплив аніліну на самців мишей зменшував нейрональне число в преоптичному ядрі гіпоталамуса в дорослому віці.

Інформація щодо впливу на плід:

Доступний досвід застосування у людини обмежується  російським дослідженням в групі жінок, працівниць заводу, де на виробництві застосовується анілін. Хоча це дослідження стверджувало про наявність асоціації між впливом останнього та порушенням овуляції  і самовільним перериванням вагітності, повторний аналіз даних та порівняння з контрольною групою не підтримали такої асоціації.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Виходячи з результатів, отриманих для ацетамінофену, анілін може зменшувати резерв фолікулів яєчника та фертильність у самок мишей та призводити до вкорочення аногенітальної відстані у самців мишей.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 13.02.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 14.02.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!