МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АНАСТРОЗОЛ

Група/призначення 

Антинеопластичний засіб. Антагоністи гормонів та аналогічні засоби. Інгібітори ферментів.

Покази: лікування поширеного раку молочної залози у жінок у постменопаузальному періоді, за винятком пацієнток з естрогеннегативним раком, якщо тільки раніше у них не було позитивної клінічної відповіді на тамоксифен. Ад’ювантне лікування інвазивного естрогенпозивного раку молочної залози на ранніх стадіях з позитивними показниками рецептора гормона в пацієнток у постменопаузальному періоді. Ад’ювантне лікування естрогенпозивного раку молочної залози на ранніх стадіях у пацієнток у постменопаузальному періоді, яким була проведена ад’ювантна терапія тамоксифеном протягом 2-3 років.

Альтернативні назви / синоніми: аримідекс.
Діюча речовина: анастразол.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Лікування вагітних щурів та кролів призводить до втрати вагітностей. Відсутня інформація про результати вагітностей після лікування людини.

Більше досвіду накопичено щодо подібного препарату – летрозолу.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату при лікуванні самок щурів анастрозолом в дозах, які у 9 разів перевищують рекомендовану для лікування раку молочної залози (виходячи з концентрації в плазмі), спостерігали зниження фертильності, а в тих, які отримували 20% рекомендованої для людини дози, продемонстровано невідповідність між кількістю 7-денних ембріонів у матці та числом жовтого тіла в яєчниках, що припускає втрату яйцеклітин або преімплантаційних ембріонів. Призначення щурам та кролям при вагітності дози, еквівалентної або меншої від рекомендованої для людини (виходячи з площі поверхні тіла) призводило до пре- та постімплантаційних втрат та зменшення частоти живих плодів. У плодів, які вижили, не спостерігали підвищення частоти вроджених вад розвитку.

При введенні самцям щурів анастрозолу з питною водою спостерігали зменшення частоти парування, що зникало при додаванні естрогену. Якщо тварини парувалися, фертильність та результати вагітностей були нормальними. Не спостерігали несприятливого впливу препарату на гістологію яєчок.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування.

Анастрозол, як інгібітор ароматази блокує перетворення тестостерону в естрадіол та андростендіону – в естрон, призводячи до значного зниження концентрації естрогену. Жінкам в пременопаузі використовують інгібітори ароматази для індукції овуляції та лікування ендометріозу.

При введенні анастрозолу в дозі 10 мг здоровим жінкам в пременопаузі спостерігали зниження концентрації естрадіолу та підвищення фолікулостимулюючого гормону. Використання препарату для індукції овуляції в групі з 107 жінок в програмі фертильності призвело до покращення загальних результатів та рівня самовільного переривання.

З інгібіторів ароматази в програмах індукції овуляції частіше застосовується летрозол.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У здорових чоловіків на фоні лікування анастрозолом відзначали зниження рівня естрогену у плазмі. Невелике дослідження в групі 14 чоловіків з неплідністю з низьким співвідношенням тестостерон/естрадіол продемонструвало, що лікування анасторозолом протягом 6 місяців призвело до покращення гормональних показників та показників  сперми.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 01.06.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.06.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!