МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АМІТРИПТИЛІН

Група/призначення:

Трициклічний антидепресант, неселективний інгібітор зворотного нейронального захоплення моноамінів.

Має виражену тимолептичну дію і належить до групи великих антидепресантів. Тимолептичний ефект поєднується з вираженим седативним впливом. Блокує зворотне захоплення моноамінів. Виявляє також антисеротонінову та антихолінергічну дію. У зв’язку із седативним ефектом застосування препарату у вечірній час сприяє покращанню сну, часто порушеного при депресивних станах.

Покази: депресії (ендогенні, еволюційні, реактивні, невротичні, медикаментозні), депресивні стани різного походження, шизофренічні психози, змішані емоційні розлади.

Альтернативні назви / синоніми: елавіл.
Діюча речовина: амітриптилін.
Рекомендації при вагітності:

Дані про застосування у людини припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Хоча в окремих повідомленнях амітриптилін асоціюється з вродженими вадами, більшість даних свідчить про відносну безпечність при вагітності цього широко вживаного препарату. В експериментальних тварин порушує ембріональний розвиток.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Амітриптилін асоціюється з тератогенними ефектами у хом’яків, особливо при одночасному призначенні з хлордіазепоксидом (анксіолітик, похідне бензодіазепіну). Серед описаних аномалій переважали деформації черепа та енцефалоцеле. Виробник проводив репродуктивні дослідження у мишей, щурів та кролів, використовуючи пероральні дози, які в 13 разів перевищували рекомендовані для людини без виникнення тератогенних наслідків. При використанні вищих доз спостерігали тератогенність у мишей, хомяків, щурів, кролів.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Виробник препарату повідомляє, що амітриптилін проникає через плаценту.

Існує стурбованість, що амітриптилін та інші трициклічні антидепресанти викликають вроджені вади розвитку, особливо редукційні дефекти кінцівок, оскільки кілька повідомлень надають таку інформацію. Але ретроспективні дослідження великих популяцій не виявили переважання жінок, які вживали амітриптилін серед матерів дітей з вродженими вадами кінцівок. Аналіз 522630 вагітностей, серед яких в 86 приймався амітриптилін в І триместрі,  не виявив асоціації з дефектами кінцівок.  Крім аномалій кінцівок повідомляється також про наступні вади: мікрогнатію, аномалію верхньої щелепи, клишоногість, набряк рук та ніг, гіпоспадію, білатеральну анофтальмію.

У 1980 році описали випадок спроби суїциду комбінацією амітриптиліну (725 мг) та перфеназину (58 мг, нейролептик) на 8-й день гестації. Немовля мало множинні вроджені вади розвитку: мікроцефалію, мікрогнатію, розщілину піднебіння, невизначені геніталії,  деформації стопи, зміни дерматогліфіки.

Танатоформну карликовість діагностували у мертвонародженого, мама якого протягом вагітності приймала амітриптилін (>150 мг/день), фенітоїн (200 мг/день, протисудомний засіб, похідний гідантоїну) та фенобарбітал (300 мг/день, протисудомний засіб).

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність  в період між 1985 та 1992 роками виявлено 467 новонароджених, які зазнали впливу амітриптиліну в І триместрі вагітності. Зареєстровано 25 (5,4%) великих вроджених вад при очікуваних 20. Специфічні дані доступні для 6 категорій вроджених вад (виявлені/очікувані): 6/5 вроджені вади серцево-судинної системи, 2/1 полідактилія, 0/0 розщілина хребта, 0/1 розщілина обличчя, 2/1 редукційна вада кінцівки, 1/1 гіпоспадія. Ці дані не підтримують асоціації між препаратом та вродженими вадами розвитку.

Інше дослідження з використанням бази даних Meicaid (американська державна програма медичної допомоги малозабезпеченим) не виявило зростання частоти ні вроджених вад серця, ні обструкції вихідного тракту правого шлуночка, ані дефекту міжшлуночкової перетинки,  асоційованих з призначенням трициклічних антидепресантів у І триместрі після корекції на материнське захворювання, але невідомо в скількох випадках вживався саме амітриптилін.

Європейська мережа тератологічних інформаційних служб (ENTIS) проводила проспективне спостереження. Дві третини вагітних приймали також інші препарати. Наводяться результати 118 вагітностей з вживанням амітриптиліну (другий найбільш вживаний антидепресант): 18 добровільних медичних абортів, 10 репродуктивних втрат, 2 мертвонароджені, 79 здорових дітей (в тому числі 7 передчасно народжених), 5 нормальних немовлят з неонатальними порушеннями, 4 народжені живими з вродженими вадами. Щодо вроджених вад: амітриптилін приймався в І триместрі та довше: 1) невеликий дефект міжпередсердної перетинки, поперечна складка на долоні, мала очна щілина; 2) мікроангіома обличчя, правобічне гідроцеле (мама також вживала клобазам (транквілізатор) та вакцину проти дифтерії, правця та тифу; 3) асиметрія м’язів обличчя; 4) дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази* (також вплив клоназепаму (протисудомний засіб) та оксазепаму (анксіолітик, похідне бензодіазепіну).

*Дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г6ФД) – спадкове захворювання з Х-зчепленим типом успадкування, при якому є дефіцит відповідного ферменту, який допомагає нормально функціонувати еритроцитам. Дефіцит може призвести до гемолітичної анемії.

Нейроповедінкове тестування 80 дітей з пренатальним впливом трициклічних антидепресантів, в тому числі 29 – амітриптиліну, не продемонструвало відмінностей в IQ або поведінці при порівнянні з 55 дітьми, які зазнали впливу флуоксетину (антидепресант, селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну) та 84 дітьми без впливу антидепресантів при вагітності. На момент тестування вік дітей коливався від 16 до 86 місяців.

Повідомляється про симптоми відміни препарату у новонароджених, які зазнали пренатального впливу інших трициклічних антидепресантів. Симптоми, які спостерігали протягом першого місяця життя були наступними: коліки, ціаноз, прискорене дихання, дратівливість. Слід попереджати педіатрів про вживання мамою амітриптиліну. Також нортриптилін (трициклічний антидепресант), метаболіт амітриптиліну, асоціювався із затримкою сечі в одного новонародженого.

При прийнятті рішення щодо призначення лікування при вагітності слід враховувати потенційний ризик нелікованого материнського психічного захворювання.

Застосування препарату під час вигодовування:

Амітриптилін та його основний метаболіт нортирптилін та Е-10- гідроксинортриптилін проникають в грудне молоко. Одне джерело повідомляє, що немовля в день отримує 1,9% скоригованої на вагу добової материнської  дози амітриптиліну або нортриптиліну. Клінічне значення цих низьких доз трициклічних антидепресантів невизначене, тому рекомендоване спостереження для виявлення можливих поведінкових ефектів у немовлят.

Робоча група ВООЗ вважає, що вживання амітриптиліну при лактації є ймовірно сумісним. Американська академія педіатрії відносить амітриптилін до препаратів, ефекти при грудному вигодовуванні яких невідомі, але можуть викликати занепокоєння.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

2 невеликі клінічні дослідження припустили, що амітриптилін та інші трициклічні антидепресанти можуть знижувати лібідо та викликати еректильну та еякуляторну дисфункцію у чоловіків.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 23.11.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 04.12.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!