МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АМІНОПТЕРИН

Група/призначення:

Антинеопластичний препарат, антагоніст фолієвої кислоти.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: аміноптерин.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

При вагітності асоціюється з підвищеним ризиком вроджених вад. Цей препарат є тератогеном при вживанні в І триместрі, в ІІ триместрі порушує фізичний та розумовий розвиток.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При дослідженні у мишей не спостерігали впливу на запліднені яйцеклітини та імплантацію. У кролів продемонстровано, що токсичність аміноптерину можна зменшити використанням фолінієвої кислоти (лейковерину) – проміжного продукту в метаболізмі фолієвої кислоти.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Використання аміноптерину як абортивного засобу описано в ранні 1950 роки. Повідомлялось про 19 вагітностей з прийомом загальної дози 10 мг в терміні 4-12 тижнів вагітності.  Наступний аналіз цих випадків окреслив критичний період впливу препарату – 6-8 тижнів. При цьому у плодів описували наступні аномалії:

 • Менінгоенцефалоцеле
 • Аненцефалія
 • Гідроцефалія
 • Брахіцефалія
 • Аномалії черепа – краніосиностоз
 • Неповна оссифікація черепа
 • Аномалії позиціонування кінцівок
 • Синдактилія
 • Вкорочене передпліччя
 • Клишоногість
 • Розщілина губи/піднебіння
 • Низько розміщені вуха
 • Гіпоплазія великого пальця руки
 • Мікро- або ретрогнатія
 • Гіпертелоризм
 • Низький ріст
 • Затримка розумового розвитку

Також повідомляється про нормальні результати вагітностей після невдалої спроби аборту аміноптерином. Визначено ризик вроджених вад при вживанні аміноптерину як 1:2 (Schardein).

Метотрексат – метильоване похідне аміноптерину має подібні тератогенні ефекти і частіше призначається при вагітності.

Рев’ю 2012 року щодо впливу аміноптерину та метотрексату при вагітності, використавши диспропорційний аналіз, підтримало асоціацію між цими препаратами та дефектами кінцівок, легеневим стенозом та краніосиностозом.

Вживання в ІІ та  триместрах не призводить до виникнення вроджених вад.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація.  Вплив на немовля невідомий, але є потенційно токсичним.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
 2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 11.01.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 03.02.2016 р.