МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АМДИНОЦИЛІН

Група/призначення:

Напівсинтетичний пеніцилін. Ефективний проти багатьох грамнегативних бактерій, використовується парентерально в лікуванні інфекцій сечового тракту. Амдиноциліну півоксил (півмецилінам) перорально активний, в шлунково-кишковому тракті розкладається до амдиноциліну.

Амдиноцилін і півмецилінам не використовуються в США.

Альтернативні назви / синоніми:

Мецилінам, півмецилінам, коактин, бакмециламін.

Діюча речовина: амдіноцилін.
Рекомендації при вагітності: ймовірно сумісний.
Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Вплив амдиноциліну при вагітності не асоціюється з підвищеним ризиком вроджених вад розвитку у людини. Не підтверджено припущення про підвищений ризик самовільного переривання вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

У щурів плацентарний трансфер бакмецилінаму, спорідненого агенту, обмежений концентрацією в пуповинній крові тільки на рівні 7,2% від пікового материнського рівня.

Інформація щодо впливу на плід:

При вагітності об’єм розподілу введеного амдиноциліну є вищим в порівнянні з невагітними жінками, а період напіввиведення є коротшим, що призводить до нижчої концентрації в плазмі. Стурбованість при використанні півмецилінаму у вагітних полягає у дефіциті карнітину, який часом асоціюється з такою терапією.

Данське дослідження випадок-контроль з ідентифікації самовільних переривань повідомило про асоціацію з виписаним рецептом на півмецилінам за тиждень до втрати вагітності (співвідношення шансів 3,25, 95% ДІ 1,67-6,36), але не з виписаним за 12 тижнів до переривання. При використанні інших даних з відомим гестаційним віком на момент втрати вагітності асоціація вже не була статистично значимою у випадку виписки рецепту за тиждень до спонтанного переривання (2,03, 95% ДІ 0,77-5,33).

Автори зазначили, що припущене підвищення ризику самовільного переривання пояснюється частково радше інфекціями сечового тракту, аніж самим препаратом. Також можливо, що симптоми викидню, що починається, були неправильно розцінені як прояви інфекцій сечових шляхів і ліковані антибіотиком.

Повідомлення 2008 року від данських епідеміологів: досліджували можливий ризик між отриманням рецепту на півмецилінам і самовільним перериванням вагітності, виявлено 5 випадків переривання і 24 нормальні народження після гаданого впливу у період за 2-12 тижнів перед перериванням чи народженням. Ці дані не припускають істотного підвищення ризику самовільного переривання.

В групі 39 жінок, лікованих півмециламом в період вагітності, зареєстрували 1 мертвонародження, 1 дитину з розщілиною піднебіння.

Інша публікація данських вчених, які використали когорту і випадок-контроль, повідомила про відсутність істотної асоціації між півмециламом та вродженими аномаліями, передчасними пологами, низькою вагою при народженні, низькими балами за шкалою Апгар, неонатальною гіпоглікемією. Вплив в цих дослідженнях, як і в дослідженні самовільних переривань, оцінювався, виходячи з виписаного рецепту. Найбільша кількість вагітностей з таким впливом становила 2031, з них 559 з гаданим впливом в І триместрі і 371 – за місяць до пологів.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація, відомо, що бакмециламін проникає до грудного молока щурів в концентрації, аналогічній або нижчій за показник в крові матері.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Відсутня інформація, невелике дослідження припустило, що півмецилінам може змінювати вагінальну флору.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 02.03.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 03.03.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!