МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АЛЮМІНІЮ ГІДРООКИС

Група/призначення:

Антацидний препарат. Покази: підвищена кислотність, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, гострі і хронічні гастрити.

Алюмінію гідроокис також входить до складу антиперспірантів, засобів для чищення зубів, як ад’ювант до вакцин.

Покази: виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, гіперацидні гастрити.

Див. статтю Алюміній.

Альтернативні назви / синоніми: алюміній гідроксид.
Діюча речовина: алюмінію гідроокис.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин не очікується зростання частоти вроджених вад розвитку. Хоча токсичність алюмінію добре відома, відсутні докази ризику для плодів жінок з нормальною функцією нирок при застосуванні звичайних доз алюмінійвмісних препаратів.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Тестування у мишей з використанням пероральних доз до 768 мг/кг не продемонструвало істотних несприятливих наслідків щодо виживання та розвитку плодів. Одночасне призначення цитрату для покращення абсорбції алюмінію не підвищувало частоти вроджених вад у щурів, але при цьому зростала частота варіацій розвитку та фетотоксичності.

Деякі дослідження у тварин виявили, що призначений матері парентерально алюміній у вигляді різних солей проникав через плаценту і акумулювався в тканинах плода, призводячи до загибелі та резорбції плодів щурів і скелетних аномалій, ослаблення навчання, запам’ятовування, нейромоторного розвитку. Такі наслідки спостерігали після парентерального введення і не виявляли при пероральному призначенні.

Дослідження у щурів та кролів з вакцинами, які містять ад’юванти алюмінію гідроокису не продемонстрували зростання частоти вроджених вад розвитку.

Рев’ю інших досліджень у мишей, щурів та кролів аналізувало, чи введення алюмінію з харчуванням призводить до істотної акумуляції у вагітних тварин та їхніх плодів. Висновки були неоднозначними та суперечливими. Так, при більшості з досліджень, рівень алюмінію у плодів визначали не одразу після впливу, тому він міг виводитись з організму як матері, так і плода, що не дозволяє  чітко оцінити результат.

Інформація щодо впливу на плід:

Практично відсутній досвід застосування у людини.

У 1998 році повідомили про 9-річну дитину з фатальним нейродегенеративним захворюванням, в якої у віці 2 місяців діагностували затримку розвитку. У віці 4 місяців виявлено когнітивні порушення, мультифокальні судоми, спастичну тетраплегію, затримку росту, спастичність. Рентгенологічне дослідження зафіксувало слабку мінералізацію і порушення розвитку кісток таза та кульшових суглобів.

При аутопсії діагностовано атрофію кори головного мозку та виражену дегенерацію центральної нервової системи; генетичних та інфекційних причин не виявлено. Ретроспективне опитування матері прояснило, що вона приймала протягом всієї вагітності в середньому 75 антацидних таблеток щодня – до 15000 мг/день (кожна таблетка містить 200 мг алюмінію гідроокису). Подальше дослідження тканин дитини виявило контамінацію алюмінієм. Хоча результати узгоджуються з токсичністю алюмінію для кісткової системи та головного мозку, цей випадок не може демонструвати причинно-наслідкового зв’язку між впливом алюмінію та захворюванням померлої дитини.

Застосування препарату під час вигодовування:

Алюміній проникає до грудного молока в невеликій кількості.  

Документ ЮНІСЕФ/Всесвітньої організації охорони здоров’я за 2002 рік зазначив, що гідроксид алюмінію є сумісним з грудним вигодовуванням

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Дослідження у щурів та кролів з вакцинами, які містять ад’юванти алюмінію гідроокису не продемонстрували несприятливого впливу на фертильність у самок.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 26.11.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 28.11.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!