МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АЛЬТЕПЛАЗА

Група/призначення:

Тромболітичний засіб, рекомбінантний людський тканинний активатор плазміногену.

Альтернативні назви / синоніми: актилізе.
Діюча речовина: альтеплаза.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

На базі експериментальних досліджень на тваринах та спостережень за вагітними показано, що альтеплаза не збільшує ризик народження дитини з вродженими вадами. Через свою високу молекулярну масу препарат ймовірно не проникає через трансплацентарний бар’єр. Під час застосування альтеплази існує ризик кровотеч, тому вагітна має перебувати під лікарським спостереженням, щоб уникнути ускладнень для плода. В цілому, альтеплаза може бути застосована під час гестації за медичними показаннями.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Експериментальні дослідження на щурах і кролях показали відсутність токсичних та тератогенних ефектів для матері та ембріона при застосуванні дози препарату в 1 мг/кг, що дорівнює 0,65 людської дози для лікування гострого інфаркту міокарду. Під час призначення дозування в 3 мг/кг, що в 2 рази перевищує людське, в експериментальних кролів відзначалась підвищена ембріональна смертність.

Інформація щодо впливу на плід:

Оскільки альтеплаза є високомолекулярною сполукою (527 амінокислот), вона не проникає через плаценту від матері до дитини.

Досвід використання альтеплази під час вагітності обмежений. Описані клінічні випадки не показують впливу препарату на виникнення вроджених вад розвитку у плода. У більшості випадків вагітність перебігала нормально, проте були описані загибель плода, передчасні пологи та субхоріональні гематоми. Ці побічні явища можуть бути пов’язані з хронічними захворюваннями матері або призначенням інших тромболітичних препаратів.

Наводимо дані клінічних випадків.

27-річна жінка на 31 тижні гестації у зв’язку з емболією легеневої артерії отримала терапію урокіназою, гепарином, добутаміном та альтеплазою (загальна доза 43 мг). Через 48 годин після тромболітичної терапії народилось здорове недоношене немовля масою 2100 г.

У 38-річної жінки на 32 тижні гестації виник тромбоз верхньої порожнистої вени. Вона отримала лікування альтеплазою (2 мг/год протягом 48 годин), стан її покращився. Ознак плацентарної кровотечі не було. Через дві доби в результаті індукованих пологів народилось здорове недоношене немовля.

29-річна жінка з тромбозом легеневої артерії та вродженою недостатністю антитромбіну ІІІ на 35 тижні вагітності отримала внутрішньовенно терапію альтеплазою (100 мг протягом 3 годин) та гепарином. Стан її покращився, плацентарна кровотеча не була відзначена. Через 20 годин в результаті кесарського розтину народився хлопчик, який помер у віці 14 днів через внутрішньочерепну кровотечу. Це ускладнення виникло внаслідок незрілості дитини і не пов’язане з тромболітичною терапією.

30-річна жінка на 11 тижні вагітності отримала лікування альтеплазою через емболію легеневої артерії. Ускладнень під час вагітності не було, пологи відбулися в належний термін.

У 30-річної жінки на 21 тижні гестації стався інфаркт міокарду, вона була успішно пролікована альтеплазою (загальна доза 100 мг за 90 хв). На 33 тижні був виконаний кесарський розтин, народився здоровий недоношений хлопчик вагою 1640 г. Під час операції було виявлено 20% відшарування плаценти, яке пов’язують із призначенням альтеплази або аспірину (81 мг/добу).

32-річна вагітна жінка мала два епізоди тромбозу протезованого мітрального клапана. Перший випадок трапився на 20 тижні вагітності, тромб видалили хірургічно із застосуванням апарату штучного кровообігу. Через 8 тижнів сформувався другий тромб, призначили терапію 50 мг альтеплази. Під час лікування на УЗД виявили  передню плацентарну гематому, яка самостійно зникла протягом 2 тижнів. На 38 тижні пацієнтка народила здорову дівчинку з оцінкою по шкалі Апгар 10 на 1 і 5 хвилині життя.

У 31-річної жінки на 12 тижні гестації розвинулась легенева емболія. Вона отримувала терапію гепарином внутрішньовенно, на фоні погіршення стану була призначена альтеплаза 100 мг протягом 2 годин. До кінця вагітності жінка отримувала гепарин підшкірно. На 33 тижні було діагностоване відшарування плаценти і проведений кесарський розтин, народилась здорова дівчинка вагою 2325 г, з оцінкою по шкалі Апгар 7 і 8 відповідно на 1 і 5 хвилині життя.

28-річна жінка у зв’язку з тривалою неплідністю пройшла процедуру екстракорпорального запліднення. На 7 день після пересадки ембріона в неї розвинувся тромбоз середньої мозкової артерії як наслідок синдрому гіперстимуляції яєчників, індукованого прийомом препаратів по протоколу ЕКЗ. Було призначено 15,5 мг альтеплази внутрішньоартеріально, тромб розсмоктався, проте виникла гематома в базальних ядрах справа. Протягом наступних 3 місяців стан жінки відновився, вона народила здорового доношеного хлопчика.

18-річна жінка з нефритичним синдромом отримувала циклоспорин і еноксапарин починаючи з 9 тижня вагітності. На 26 тижні був виявлений субтотальний тромбоз правої ниркової вени. Було відмінено прийом еноксапарину і призначена тривала інфузія альтеплази і низьких доз гепарину. Через 24 години інфузії тромб зменшився на 25%. На 7 день перебування жінки в лікарні (27 тиждень гестації) через тривале зниження частоти серцебиття плода було виконано кесарський розтин, народилась 720-грамова дівчинка з оцінкою за шкалою Апгар 5 і 6 відповідно на 1 і 5 хвилині життя. Альтеплаза і гепарин були відмінені під час операції. Дитину виписали додому на 83 день з нормальними результатами нейросонографії та без ознак неврологічного дефіциту.

34-річна жінка на 10 тижні гестації отримала терапію альтеплазою у зв’язку з фульмінантною тромбоемболією легеневої артерії. Після лікування альтеплазою більшість тромботичних мас зникла. Пізніше жінка отримувала гепарин і данапароїд (низькомолекулярний гепарин). Пологи відбулися в належний термін, народилась здорова дівчинка.

За даними перегляду літератури (1995 р), під час призначення тромболітичних препаратів (стрептокінази, урокінази і альтеплази) не виявлено підвищення ризику передчасного відходження навколоплідних вод, плацентарної кровотечі чи передчасних пологів.  Серед 7 жінок, яким було призначено тромболітичну терапію в терміні до 14 тижнів гестації, в одної стався викидень. Через обмежений досвід використання тромболітиків у вагітних, не можна цілковито виключати  їх вплив на плацентарну імплантацію.

Застосування препарату під час вигодовування:

Дані стосовно використання препарату під час лактації відсутні. Тканинні активатори плазміногену в нормі присутні в людському і коров’ячому молоці. Вони забезпечують захист від  проникаючих мікроорганізмів і грають важливу роль у підтриманні прохідності протоків молочної залози.

На даний момент невідомо, чи проникає альтеплаза до грудного молока. Через особливості показань до призначення цього препарату і короткий період напіврозпаду (менше 5 хвилин), можливість його застосування та імовірність впливу на немовля під час грудного вигодовування мінімальні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): дані відсутні.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org)
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 15.01.2018 р.:
Ганна Гаврюшенко, лікар-інтерн Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені В. Поліщука.
Переглянуто редакційною колегією 15.01.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!