МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АЛМОТРИПТАН

Група/призначення:

Серотонінергічний засіб для лікування мігрені. Споріднені препарати: наратриптан, суматриптан, різатриптан, елетриптан, золмітриптан, фроватриптан.

Альтернативні назви / синоніми: аксерт, алмогран.
Діюча речовина: алмотриптан.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання алмотриптану при вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, проте через обмежений досвід важко його оцінити. Хоча рев’ю 2008 року щодо використання триптанів (сучасні засоби для лікування мігрені) не виявило доказів тератогенності, припускається можливе підвищення ризику передчасних пологів.

Препарати для лікування мігрені вважають протипоказаними при вагітності, якщо вони мають судинозвужуючі властивості.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. При введенні щурам в період органогенезу виникав вплив у 958 разів вищий  від отримуваного у людини від максимальної рекомендованої дози 25 мг, виходячи з AUC*. При найвищій дозі відзначали зростання частоти загибелі ембріонів. Дози, які більш ніж у 80 разів перевищували максимальну рекомендовану для людини, призводили до підвищення частоти скелетних варіацій (зниження осифікації). У випадку призначення вагітним щурам протягом вагітності та лактації доза, в 160 разів кратна максимальній рекомендованій для людини, виходячи з площі поверхні тіла, викликала подовження тривалості гестації та зменшення розміру посліду і ваги новонароджених. Зниження ваги дитинчат спостерігали протягом лактації. Доза, яка не викликала наслідків, була в 40 разів кратна максимальній рекомендованій для людини, виходячи з площі поверхні тіла. У вагітних кролів 50-кратна доза спричиняла підвищення рівня загибелі ембріонів.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Зв’язування з білками плазми низьке (біля 35%). Препарат метаболізується до неактивних метаболітів, але 40% виводиться з сечею в незміненому вигляді. Середній період напіввиведення становить приблизно 3-4 години.

Також невідомо, чи алмотриптан проникає через плаценту у людини. Молекулярна маса припускає трансфер до ембріону/плода. Окрім того, мінімальне зв’язування з білками плазми, неповний метаболізм, помірний період напіввиведення допускають проникнення суттєвої кількості препарату.

У 1998 році коментатори класифікували золмітриптан, наратриптан, суматриптан як протипоказані при вагітності.

Дослідження Норвезького медичного реєстру народжень вивчало питання прийому медикаментів шляхом опитування вагітних до відомого результату вагітності. Не виявлено підвищення частоти вроджених вад розвитку у дітей 1535 жінок, які отримували при вагітності триптан (47% суматриптан, 23,6% ризатриптан, 17,5% золмітриптан, 12,9% елетриптан). Спостерігали підвищення частоти атонії матки, що автори віднесли до основного захворювання.

Рев’ю 2008 року щодо безпечності триптанів при вагітності відзначило нечисленність пов’язаних з вагітністю даних про використання золмітриптану та подібних препаратів.

Інший аналіз 2008 року, не зважаючи на обмежену інформацію, дійшов висновку, що суматриптан видається безпечною альтернативою для лікування вагітних з вперше виявленою мігренню або погіршенням в І триместрі. Автори вважають, що необхідно провести ряд наступних досліджень, щоб рекомендувати суматриптан на пізніх триместрах.

Літературний огляд 2015 року та мета-аналіз щодо репродуктивної безпечності триптанів включив 6 досліджень з охопленням 4208 дітей жінок, що приймали суматриптан або інші триптани при вагітності для лікування мігрені. При порівнянні з контрольною групою здорових жінок виявлено істотне підвищення спонтанних абортів (співвідношення шансів 3,54, 95% ДІ 2,24-5,59). Не виявлено істотного підвищення рівня великих вроджених вад, недоношеності, спонтанних абортів при порівнянні з групою жінок з мігренню, які не приймали триптанів.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна маса припускає трансфер до грудного молока у людини. Вплив на немовля на грудному вигодовуванні невідомий.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 14.08.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 15.08.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!