МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АКАМПРОСАТ

Група/призначення:

Лікування алкогольної залежності.

Альтернативні назви / синоніми: кампрал.
Діюча речовина: акампросат.
Рекомендації при вагітності:

 Відсутня інформація про застосування у людини;  дані щодо використання в експериментальних тварин передбачають високий ризик.

Рекомендації при лактації:

 Немає даних про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Акампросат порушує ембріофетальний розвиток експериментальних тварин. Дані про вживання у людини пов’язані з супутнім ризиком від етилового спирту та інших ліків і наркотиків. Алкоголь у залежних жінок викликає відомий спектр змін, тому існує думка, що вживання акампросату перекриває негативний вплив алкоголю.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату він підвищує ризик вроджених вад у щурів в дозі, подібній до рекомендованої для людини та у кролів при дозі, що втричі перевищує її відповідно. Виявлено наступні вроджені вади: гідронефроз (що у щурів може не бути вадою), вади розвитку райдужної оболонки ока, дисплазія сітківки, ретроезофагеальна підключична артерія. Експертиза проведена ФДА (FDA) дійшла висновку, що вади розвитку ока та ретроезофагеальна підключична артерія зустрічаються частіше у дитинчат при вживанні високих доз акампросату.  Гідронефроз також спостерігався у певного виду кролів при трикратній дозі, а в інших, навіть при дозі, що восьмикратно перевищує рекомендовану для людини, не було зафіксовано вроджених вад. Лікування мишей в пізніх термінах вагітності двократною людською дозою підвищувало частоту мертвонароджень, а доза вдвічі менша за максимально допустиму у людини не викликала жодних ефектів.

Інформація щодо впливу на плід:

Французька тератологічна інформаційна система (Ліон) підсумувала дані про 18 випадків вживання препарату в І триместрі (2010 рік). Було зареєстровано 3 випадки вроджених вад у плодів або новонароджених: один випадок множинних вроджених вад (омфалоцеле, ретрогнатія, розщілина піднебіння, дефект міжшлункової перетинки) – вагітність перервана; розщілина губи; малі аномалії розвитку обличчя. 10 дітей народилися здоровими, одна з них передчасно, одна померла у віці 1-го місяця ймовірно від синдрому раптової смерті. Матері цих дітей також вживали етанол та/або інші препарати під час вагітності. Крім вроджених вад зареєстровано в цій групі 2 самовільні та 2 індуковані переривання вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:

 Акампросат виявляється в молоці у щурів в концентрації, що незначно перевищує її в материнській сироватці. Немає інформації про можливі несприятливі ефекти препарату при лактації, в тому числі і через обмежену кількість досліджених випадків вживання акампросату при лактації. Алкоголь також проникає в грудне молоко, і якщо жінка лікується акампросатом, то теоретично це буде краще для дитини, ніж побічна нейротоксична дія алкоголю.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією акампросат не впливає на фертильність у мишей та щурів в дозах, які в 4 та 5 разів перевищують рекомендовану для людини.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 11.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 19.06.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!