МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АДЕНОЗИН

Група/призначення:

Аденозин – ендогенний пуриновий нуклеозид, наявний в усіх клітинах тіла. Він бере участь у багатьох фізіологічних процесах, зокрема, у регуляції коронарної циркуляції крові та агрегації тромбоцитів, має антиаритмічну, метаболічну, артеріодилятуючу дії. Аденозин є природною хімічною речовиною.

Альтернативні назви / синоніми: аденокард.
Діюча речовина: аденозин
Рекомендації при вагітності: сумісний
Рекомендації при лактації: сумісний
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Під назвою Аденокард цей препарат використовується під час вагітності для лікування деяких надшлуночкових тахікардій з аберрантною провідністю, в тому числі синдрому Вольфа-Паркінсона-Уайта (WPW).

На основі вимірювань рівнів аденозину у групі з 11 вагітних жінок, показано, що концентрація останнього  в плазмі крові зростає з прогресуванням вагітності. Це підвищення аденозину корелює в зворотній залежності з кількістю тромбоцитів під час вагітності, тому було висловлено припущення, що вивільнення аденозину з активованих тромбоцитів може бути причиною його підвищення.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

В анотації до одного дослідження, що описує експеримент з використанням двох аналогів аденозину: L-фенілізопропіладенозин (L-ФІА) і хлораденозину ці речовини були летальними для ембріонів мишей при внутрішньоочеревинному введенні вагітним мишам на 11 і 12 днях вагітності в дозах 1 і 10 мкмоль/кг відповідно. Автори припустили, що ембріолетальність опосередковується зв’язуванням рецепторів до аденозину. Невідомо, чи матимуть ці дослідження вплив на клінічне застосування аденозину. В одному дослідженні у курячі яйця вводили аденозин у дозах до 8 мг без негативних наслідків для розвитку ембріона. Введення аденозину в четвертий шлуночок мозку плода вівці призвело до депресії дихального центру.

Вагітні миші, що піддавались впливу антагоніста рецептора аденозину типу 2А підтипу (A2AR) і кофеїну, іншого антагоністу A2AR, мали плодів із запізнілою міграцією та розміщенням ГАМК-нейронів у гіпокампі впродовж першого тижня вагітності. При дослідженні дорослих особин спостерігалася втрата ГАМК нейронів гіпокампу і несприятливі когнітивні ефекти у потомства. Клінічна значущість цих результатів невідома.

Інформація щодо впливу на плід:

Під час адаптації плода до гіпоксії концентрації аденозину ростуть, і деякі дослідники підозрюють, що ця сполука може брати участь в збільшенні частоти серцевих скорочень і перерозподілі кровотоку під час гострої кисневої недостатності. Хоча аденозин, як здається, є важливим регулятором, ми знайшли лише кілька звітів про можливі несприятливі для розвитку наслідки екзогенного аденозину. Як було відзначено в експериментах на вівцях і в доступних звітах про випадки, використання цього препарату для контролю аритмій у жінок не впливає на частоту серцевих скорочень плода, можливо, через швидкий метаболізм аденозину і руйнування плацентою. Якщо аденозин використовується для контролю аритмій плода, необхідно вводити його безпосередньо в кровообіг плода.

Застосування препарату під час вигодовування (короткий висновок): інформація відсутня.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з маркуванням продуктів, репродуктивні дослідження не проводилися в рамках реєстрації цього препарату. Аденозин знаходиться в другому месенджері, циклічному аденозинмонофосфаті (цАМФ) і, як ди-і трифосфат в АДФ і АТФ. АТФ є важливим джерелом енергії для сперматозоїдів і аденозин необхідний для збільшення вмісту АТФ цих клітин. У пробірці вивчалось додавання АТФ як можлива допомога при деяких видах чоловічого безпліддя. Крім того, існують рецептори аденозину в багатьох тканинах, включаючи репродуктивні тканини, що передбачає фізіологічну роль цього препарату у місцевій регуляції репродуктивних процесів. Наприклад, аденозин сприяє релаксації сім’явиносної протоки, капацитації сперми, а також регулює рухливість сперматозоїдів, функцію клітин Сертолі, і відповідь яєчників на гонадотропіни. Аденозин разом з гіпоксантином може відповідати за підтримання яйцеклітини в зупинці мейозу. Розвиток бластули морської зірки може бути зупинений аденозином, і цей препарат також може відігравати певну роль у розвитку судин у курчат. Є деякі дані, які свідчать, що аденозин бере участь в процесі імплантації і плацентації у ссавців.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 27.02.2016 р.:
Т.О. Закутній, студент 6 курсу медичного факультету № 2 Буковинського державного медичного університету.
Переглянуто редакційною колегією 24.05.2016 р.