МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АДЕФОВІР ДІПІВОКСИЛ

Група/призначення:

Противірусний препарат, ациклічний аналог нуклеотидів, активний по відношенню до віруса гепатиту В (HBV). Також застосовується для лікування ВІЛ інфекції.

Альтернативні назви / синоніми: гепсера.
Діюча речовина: адефовір діпівоксил.
Рекомендації при вагітності:

 Сумісний, якщо користь для матері перевищує ризик для плоду.

Рекомендації при лактації:

 Відсутні дані про застосування у людини; потенційно токсичний (гепатит В), протипоказаний (ВІЛ).

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Враховуючи експерименти на тваринах, не очікується зростання частоти вроджених вад при пероральному призначенні препарату.  Материнська токсичність, яка виникає при внутрішньовенній терапії, може асоціюватися з ембріотоксичністю у щурів. Якщо препарат призначений за показами, то він не повинен відмінятися через незаплановану вагітність.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Результати доклінічних досліджень, які зазначені в інструкції, не виявили порушення ембріонального розвитку у щурів та кролів після пероральної дози, яка була в 23 рази вищою від рекомендованої для людини у щурів та в 40 раз у кролів відповідно. При внутрішньовенному призначенні препарату вагітним щурам при дозі, що в 38 раз перевищує таку для людини, виникала ембріотоксичнісь, включаючи мальформації, але цього не спостерігалось при дозі, вищій в 12 раз відповідно. Токсичність для матері виникала при дозах, які були токсичними для плодів. Не виявлено несприятливого впливу на фертильність у самок та самців щурів при дозах, що в 19 раз перевищують лікувальну для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Реєстр вагітних, який спільно ведеться виробниками антиретровірусних препаратів (The Antiretroviral Pregnancy Registry), містить проспективні повідомлення про 37 народжень, при яких у І триместрі вагітності вживався адефовір та інші препарати для лікування ВІЛ. В цих випадках не було виявлено вроджених вад. До цього реєстру інформація надходить від лікарів, тому вона не є повністю перевіреною. Клініцисти можуть повідомляти про випадки вживання препаратів в І триместрі і протягом вагітності до наступного інтернет-ресурсу: http://www.apregistry.com.

Невідомо, чи препарат проникає через плаценту, але його властивості дозволяють це припустити.

Застосування препарату під час вигодовування:

Невідомо, чи адефовір діпівоксил проникає в грудне молоко, але це припускається. Інструкцією не рекомендоване грудне вигодовування при вживанні препарату, проте не надається інформація про його вплив при лактації. ВІЛ виявляється в грудному молоці, і вважається, що в частині випадків це призводило до інфікування дитини. ВООЗ рекомендує жінкам з ВІЛ-інфекцією відмовитися від грудного вигодовування, якщо є безпечне альтернативне харчування. Жінки з гепатитом В можуть годувати дитину без ризику передачі вірусу дитині. Однак, може спостерігатися токсичний вплив, особливо нефротоксичний, як у дорослих.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

В інструкції зазначається про відсутність впливу препарату на фертильність у самок та самців щурів при дозах, що в 19 раз перевищують рекомендовану для людини.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 13.07.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!