МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АДЕФОВІР ДІПІВОКСИЛ

Група/призначення:

Противірусний препарат, ациклічний аналог нуклеотидів, активний по відношенню до віруса гепатиту В (HBV). Також застосовується для лікування ВІЛ інфекції.

Альтернативні назви / синоніми: гепсера.
Діюча речовина: адефовір діпівоксил.
Рекомендації при вагітності:

 Сумісний, якщо користь для матері перевищує ризик для плоду.

Рекомендації при лактації:

 Відсутні дані про застосування у людини; потенційно токсичний (гепатит В), протипоказаний (ВІЛ).

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Враховуючи експерименти на тваринах, не очікується зростання частоти вроджених вад при пероральному призначенні препарату.  Материнська токсичність, яка виникає при внутрішньовенній терапії, може асоціюватися з ембріотоксичністю у щурів. Якщо препарат призначений за показами, то він не повинен відмінятися через незаплановану вагітність.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Результати доклінічних досліджень, які зазначені в інструкції, не виявили порушення ембріонального розвитку у щурів та кролів після пероральної дози, яка була в 23 рази вищою від рекомендованої для людини у щурів та в 40 раз у кролів відповідно. При внутрішньовенному призначенні препарату вагітним щурам при дозі, що в 38 раз перевищує таку для людини, виникала ембріотоксичнісь, включаючи мальформації, але цього не спостерігалось при дозі, вищій в 12 раз відповідно. Токсичність для матері виникала при дозах, які були токсичними для плодів. Не виявлено несприятливого впливу на фертильність у самок та самців щурів при дозах, що в 19 раз перевищують лікувальну для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Реєстр вагітних, який спільно ведеться виробниками антиретровірусних препаратів (The Antiretroviral Pregnancy Registry), містить проспективні повідомлення про 37 народжень, при яких у І триместрі вагітності вживався адефовір та інші препарати для лікування ВІЛ. В цих випадках не було виявлено вроджених вад. До цього реєстру інформація надходить від лікарів, тому вона не є повністю перевіреною. Клініцисти можуть повідомляти про випадки вживання препаратів в І триместрі і протягом вагітності до наступного інтернет-ресурсу: http://www.apregistry.com.

Невідомо, чи препарат проникає через плаценту, але його властивості дозволяють це припустити.

Застосування препарату під час вигодовування:

Невідомо, чи адефовір діпівоксил проникає в грудне молоко, але це припускається. Інструкцією не рекомендоване грудне вигодовування при вживанні препарату, проте не надається інформація про його вплив при лактації. ВІЛ виявляється в грудному молоці, і вважається, що в частині випадків це призводило до інфікування дитини. ВООЗ рекомендує жінкам з ВІЛ-інфекцією відмовитися від грудного вигодовування, якщо є безпечне альтернативне харчування. Жінки з гепатитом В можуть годувати дитину без ризику передачі вірусу дитині. Однак, може спостерігатися токсичний вплив, особливо нефротоксичний, як у дорослих.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

В інструкції зазначається про відсутність впливу препарату на фертильність у самок та самців щурів при дозах, що в 19 раз перевищують рекомендовану для людини.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 13.07.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...