МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

АБЦИКСИМАБ

Група/призначення:

Антиагрегантний засіб з фібринолітичною дією. Зв’язується з глікопротеїновими рецепторами (GP IIb/IIIa) тромбоцитів, пригнічує їх агрегацію і подальше утворення тромбу. Покази до застосування: профілактика ішемії міокарда при плануванні черезшкірної коронарної балонної ангіопластики, імплантації стента або атеректомії; стан після ангіопластики коронарних артерій або атеректоміі; схильність до тромбозів, у т.ч. гострий інфаркт міокарда з зубцем Q протягом 12 годин після його початку, постінфарктна стенокардія; нестабільна стенокардія, якщо коронарна ангіопластика планується в найближчі 24 години. Тобто препарат застосовується короткий період часу, а для підтримання концентрації потрібна постійна інфузія.

Альтернативні назви / синоніми:  РеоПро, (інше написання: абсиксимаб, абсіксимаб)
Діюча речовина:  абциксимаб.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний, користь від вживання препарату за показами для матері переважає над ймовірним ризиком для плоду.

Рекомендації при лактації:  сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Вважається, що абциксимаб не проникає через плаценту в клінічно значимій кількості. Первинним ризиком під час вагітності є кровотечі у матері при прийомі препарату. Проте, якщо цей процес належно контролюється, то користь від вживання препарату переважає над невідомим ризиком для плоду.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Дослідження на тваринах не проводились. Також не виявлено мутагенного ефекту при дослідах in vitro та in vivo.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

У 1998 році описано випадок лікування гострого інфаркту міокарду у 30-ти річної вагітної в терміні 38 тижнів. Оскільки лікування аспірином, гепарином, нітратами не дало ефекту, було розпочато інфузію абциксимаб тривалістю 12 годин для імплантації стенту. Через 2 тижні народився здоровий хлопчик природнім шляхом, кровотечі не спостерігалися.

У 2009 році повідомили про випадок гострого інфаркту міокарду у 39 річної вагітної у терміні 6 тижнів. Проводилась комплексна терапія, на фоні абциксимабу було видалено три тромби в коронарних артеріях. Лікування аспірином та клопідогрелем продовжувалось до кінця вагітності. В терміні 41-го тижня вагітності шляхом кесарського розтину народилась дівчинка з наступними вродженими вадами: відкритим овальним вікном, м’язовим дефектом міжшлуночкової перетинки, помірною мітральною регургітацією.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про дію препарату при лактації. Навряд чи така інформація з’явиться, враховуючи покази до призначення абциксимабу. Висока молекулярна маса препарату дає можливість припустити, що він не потрапляє в грудне молоко в клінічно значимій кількості, тому ризику для немовляти немає.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):  відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 11.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 17.06.2015 р.