МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

Тератогенні чинники

Кожна вагітність асоціюється з ризиком великих вроджених вад на рівні 3-5% – це так званий базовий популяційний рівень та самовільного переривання вагітності на рівні 10-20% – за даними March of Dimes.

Наука, яка вивчає причини виникнення, механізми формування та прояви вроджених дефектів, називається тератологією. Тератогенні фактори (тератогени) — це будь-які чинники, які порушують розвиток ембріону або плоду, а саме, призводять до формування вроджених вад, спонтанного переривання вагітності, затримки фізичного та розумового розвитку, впливаючи на вагітну жінку.

До тератогенів відносяться певні лікарські препарати, наркотичні речовини, хімічні речовини, алкоголь, фізичні фактори, включно з іонізуючим опроміненням, інфекційні агенти та деякі медичні проблеми матері, такі як неконтрольований цукровий діабетсистемний червоний вовчак, гіпертермія (гарячі ванни) тощо. Під час ембріонального розвитку розрізняють певні періоди найвищої чутливості окремих органів та систем, що розвиваються, до впливу тератогенів. Детальний опис в статті “Критичні періоди розвитку плоду та чутливість до різних факторів“.

Нагадуємо про 6 принципів тератології (WILSON (1959)/WARKANY (1965)

1. Чутливість до тератогенів залежить від генотипу плоду та матері, а також того, яким чином їх генотипи вазємодіють із навколишніми факторами.
2. Чутливість до тератогенів коливається залежно від стадії розвитку на час дії.
3. Тератогенні речовини діють відповідно до специфічних механізмів, які впливають на клітини  і тканини та ініціюють порушення ембріоногенезу (патогенез).
4. Остаточні прояви тератогенезу є функціональними (наприклад, порушений розумовий розвиток, порушення розту) та структурними (дизморфологія), проявом яких є безпліддя або тератотаназія (ембріональна, фетальна летальність), мертвонародження, мальформації, затримка росту і дисплазія (включаючи неоплазію).
5. Доступність і концентрація дози, пікові дози та тривалість (вектори) шкідливих впливів навколишнього середовища на тканини, що розвиваються, залежать від характеру впливу (агента) та факторів матері-плоду.
6. Прояви девіантного розвитку можуть відрізнятися залежно від ступеня, дозування та тривалості дії чи не мати видимого впливу на загальну летальність.

Детальніша інформація доступна на сайті Clinical Eye Openers.

Щодо генотипів матері та плоду, наприклад, встановлено, що пренатальний вплив сигаретного диму є фактором ризику орофаціальних розщілин і гастрошизису, але при цьому вищий ризик спостергіали у випадку наступних генотипів у плодів: з рідкісним трансформуючим фактором росту α (TGFA) або варіантом гену ендотеліальної синтази оксиду азоту (NOS3). Певні варіанти генів матері та плоду асоціюються зі сприйнятливістю до фетального алкогольного синдрому та вадами, пов’язаними з порушенням метаболізму глюкози.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!