МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КЛОПІДОГРЕЛЬ

Назва англійською мовою:  сlopidogrel.
Група/призначення:

Антитромботичні засоби, антиагреганти.

Альтернативні назви / синоніми: плавікс.
Діюча речовина: клопідогрель.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Клопідогрель не продемонстрував тератогенності в двох видів тварин, а обмежений досвід застосування у людини не дозволяє належно оцінити ембріо-фетальний ризик. Очевидна користь для матері значно перевищує невідомий ризик для ембріону/плода. Якщо стан жінки потребує лікування клопідогрелем, його не слід відміняти з настанням вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у вагітних щурів і кролів з дозами, які у 65 та 75 разів відповідно перевищували рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла.

Інформація щодо впливу на плід:

Клопідогрель є прямим інгібітором агрегації тромбоцитів, спричиненої аденозиндифосфатом (АДФ). Це проліки*, які трансформуються до активного метаболіту для пригнічення агрегації тромбоцитів.

*Проліки (англ. prodrugs) — хімічно модифіковані форми продуктів (речовин), які в біосередовищах організму внаслідок метаболічних процесів перетворюються на ліки.

Клопідогрель та його основний циркулюючий метаболіт пригнічують активність тромбоцитів. Активний метаболіт не ідентифіковано, він  селективно пригнічує зв’язування аденозиндифосфату (АДФ) з рецептором на поверхні тромбоцита та подальшу активацію комплексу GPIIb/IIIa під дією АДФ і таким чином пригнічує агрегацію тромбоцитів.

Препарат показаний для зменшення атеросклеротичних подій (інфаркт міокарда, інсульт) у пацієнтів з атеросклерозом, підтвердженим попередніми випадками інфаркту міокарда, інсульту або встановленим захворюванням периферичних артерій.

Невідомо, чи клопідогрель або його активні та неактивні метаболіти проникають через плаценту у людини. Молекулярна вага неактивної основної сполуки припускає проникнення до ембріону/плода. Активний метаболіт залишається не ідентифікованим.

Повідомляється про жінку з анамнезом тромбоцитемії та інфаркту міокарда, яка отримувала хіміотерапію для нормалізації числа тромбоцитів для наступної процедури шунтування. Після втручання жінка завагітніла на фоні прийому аспірину в дозі 300 мг/день та тиклопідину в дозі 500 мг/день, але в ІІ триместрі вагітність перервалась – через 6 місяців після втручання. Жінці призначили клопідогрель в дозі 150 мг/день, дальтепарин (низькомолекулярний гепарин), які вона приймала протягом наступної вагітності. Клопідогрель відмінили за 10 днів до вагінальних пологів. Народилась здорова дівчинка вагою 3170 грам, з оцінкою за шкалою Апгар 9, 10, 10, 10 балів на 1-й, 5-й, 10-й, 60-й хвилинах відповідно. Не спостерігали кровотечі в пологах, загоєння після епізіотомії було нормальним. В плаценті не виявлено ознак інфарктів або депозитів фібрину. Немовля перебувало на штучному вигодовуванні, виписане додому на 5 добу після пологів.

У 43-річної жінки з діабетом та гіпертензією на 20 тижні VI вагітності діагностували гострий інфаркт міокарду. Жінка отримувала аспірин, нітрогліцерин, а потім тирофібан з гепарином для проведення перкутанної транслюмінальної коронарної ангіопластики та внутрішньо коронарного стентування. Жінку виписали через 5 днів з продовженням прийому аспірину, клопідогрулю, метопрололу. Наступний огляд не виявив відхилень у матері та плода.

Повідомляється про гострий інфаркт міокарду на 8 тижні вагітності у 44-річної жінки. Лікування було наступним: внутрішньо коронарне стентування, клопідогрель в дозі 600 мг, гепарин, внутрішньовенна 24-годинна інфузія ептифібатиду. Наступного дня жінці призначили клопідогрель, аспірин, пропранолол і виписали з лікарні. На 36 тижні вагітності проведено плановий кесаревий розтин, народилась здорова дитина.

38-річній жінці з вираженою ішемічною хворобою серця та артеріальною гіпертензією призначили клопідогрель (75 мг/день), аспірин (75 мг/день), лабеталол (200 мг/день), еноксапарин на 27 тижні вагітності. Через тиждень здійснено перкутанну коронарну інтервенцію для встановлення стенту з сиролімусом. На 35 тижні шляхом кесаревого розтину народився хлопчик вагою 2030 грам з оцінкою за шкалою Апгар 5 і 8 балів на 1-й і 5-й хвилинах відповідно.

43-річна жінка на 21 тижні вагітності перенесла гострий інфаркт міокарду і процедуру стентування. Надалі призначено клопідогрель в дозі 75 мг/день та аспірин в дозі 100 мг/день на 2 тижні, аспірин відмінили за тиждень до планового кесаревого розтину на 32 тижні вагітності і призначили гепарин. Народилась здорова дитина вагою 1967 грам, з оцінкою за шкалою Апгар 9 балів, виписана на 8 добу.

У 2009 році повідомили про 39-річну вагітну на 6 тижні з гострим інфарктом міокарду, якій прописали клопідогрель, аспірин, гепарин. Після стентування знову з’явився біль за грудиною, розвинувся тромбоз 3 коронарних артерій, який ліквідували абциксимабом  та внутрішньокоронарним аденозином. Протягом вагітності жінка лікувалась клопідогрелем і аспірином. На 41 тижні жінці призначено концентрат тромбоцитів, шляхом кесаревого розтину народилась дитина з наступними відхиленнями: відкрите овальне вікно, м’язовий дефект міжшлуночкової перетинки, помірна мітральна регургітація.  Це поширені з хорошим прогнозом вади.

5 повідомлень описали використання клопідогрелю вагітними, дві жінки протягом вагітності, інші починаючи з 10-го, 25-го і 31 тижнів вагітності. У 5 новонароджених не спостерігали відхилень.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання клопідогрелю в період лактації у людини. Молекулярна вага неактивної основної сполуки припускає екскрецію до грудного молока. Наслідки такого впливу на немовля невідомі.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  3. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535609/.

 

Адаптовано 22.06.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 22.06.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!