МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КОРИЧНА КИСЛОТА

Група/призначення:

Нетоксична кислотна складова деяких фармакологічних препаратів. Ціннамальдегід (або коричний альдегід) та корична кислота містяться в кориці, перуанському бальзамі (прополіс) та інших рослинах. Ціннамальдегід та корична кислота використовуються в якості ароматизаторів та ароматів у косметології. Корична кислота є основним проміжним метаболітом як коричного спирту, так і коричного альдегіду. Ціннамальдегід є інгібітором репарації ДНК.

Альтернативні назви / синоніми:

Кориця, ціннамальдегід, коричний альдегід.

Діюча речовина: коричний альдегід, корична кислота.
Рекомендації при вагітності: відсутня інформація.
Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин не очікується підвищення ризику вроджених вад при використанні ціннамальдегіду та коричного спирту. Відсутні дані про використання у людини.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

У щурів пероральне призначення коричного спирту в дозах до 53,5 мг/кг/день протягом всієї вагітності призвело до несприятливих ефектів у потомства. Призначення щурам ціннамальдегіду через зонд в дозах 0, 5, 25 або 250 мг/кг/день) на 7-17 дні вагітності асоціювалось з аномаліями плодів, включно з поганою осифікацією кісток черепа, аномаліями нирок і грудини тільки на фоні доз, які спричиняли материнську токсичність. Ці ефекти не були залежними від дози і автори пов’язали їх зі зниженням набирання ваги матерями в групах тварин, які отримували середню або високу дози. У мишей доза 1200 мг/кг ціннамальдегіду через зонд на 6-13 дні вагітності не впливала на виживання матерів, їхню вагу і не вражала потомство. При комбінації інтраперитонеального призначення 5-азацитидину вагітним щурам Вістар та ціннамальдегіду (50, 75 або 100 мг/кг) останній зменшував частоту індукованих 5-азацитидином мальформацій пальців, але підвищував смертність у плодів.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування.

Застосування препарату під час вигодовування:

У корів, які отримували добавку ціннамальдегіду та евгенолу, підвищували продукцію молока тільки в одному дослідженні, але не в іншому.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 03.11.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 04.11.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!