МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

КОРИЧНА КИСЛОТА

Група/призначення:

Нетоксична кислотна складова деяких фармакологічних препаратів. Ціннамальдегід (або коричний альдегід) та корична кислота містяться в кориці, перуанському бальзамі (прополіс) та інших рослинах. Ціннамальдегід та корична кислота використовуються в якості ароматизаторів та ароматів у косметології. Корична кислота є основним проміжним метаболітом як коричного спирту, так і коричного альдегіду. Ціннамальдегід є інгібітором репарації ДНК.

Альтернативні назви / синоніми:

Кориця, ціннамальдегід, коричний альдегід.

Діюча речовина: коричний альдегід, корична кислота.
Рекомендації при вагітності: відсутня інформація.
Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин не очікується підвищення ризику вроджених вад при використанні ціннамальдегіду та коричного спирту. Відсутні дані про використання у людини.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

У щурів пероральне призначення коричного спирту в дозах до 53,5 мг/кг/день протягом всієї вагітності призвело до несприятливих ефектів у потомства. Призначення щурам ціннамальдегіду методом насильного годування (гаваж) в дозах 0, 5, 25 або 250 мг/кг/день) на 7-17 дні вагітності асоціювалось з аномаліями плодів, включно з поганою осифікацією кісток черепа, аномаліями нирок і грудини тільки на фоні доз, які спричиняли материнську токсичність. Ці ефекти не були залежними від дози і автори пов’язали їх зі зниженням набирання ваги матерями в групах тварин, які отримували середню або високу дози. У мишей доза 1200 мг/кг ціннамальдегіду (гаваж) на 6-13 дні вагітності не впливала на виживання матерів, їхню вагу і не вражала потомство. При комбінації інтраперитонеального призначення 5-азацитидину вагітним щурам Вістар та ціннамальдегіду (50, 75 або 100 мг/кг) останній зменшував частоту індукованих 5-азацитидином мальформацій пальців, але підвищував смертність у плодів.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування.

Застосування препарату під час вигодовування:

У корів, які отримували добавку ціннамальдегіду та евгенолу, підвищували продукцію молока тільки в одному дослідженні, але не в іншому.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 03.11.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 04.11.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...